Μετά την οριστικοποίηση της συμφωνίας με τη Nexans για τα καλωδιακά τμήματα του EuroAsia Interconnector η εταιρεία διαχείρισης του mega project ανακοίνωσε δυο ακόμη βήματα προς την κατεύθυνση υλοποίησης του έργου.

Το ένα αφορά την έγκριση της ΜΠΕ από την Περιφέρεια Κρήτης. Συγκεκριμένα, στις 29 Δεκεμβρίου 2022, η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης γνωμοδότησε θετικά σχετικά με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του Έργου Κοινού Ενδιαφέροντος Ηλεκτρικής Διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας (Κρήτης) (PCI 3.10), σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στη σχετική απόφαση.

Παράλληλα, χθες, 4 Ιανουαρίου, η EuroAsia Interconnector Limited έβγαλε στον αέρα διαγωνισμό για την ανάθεση της σύμβασης με αντικείμενο: «Παροχή Υπηρεσιών Μηχανικού για το PCI 3.10.2-Τμήμα Κύπρου- Ελλάδας (Κρήτη) του EuroAsia Interconnector».

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι 5 εκατ. ευρώ (χωρίς να περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ), ποσό που δεν αποτελεί το ανώτατο όριο προσφοράς.

Η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων συμμετοχής λήγει την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 12:00.

Ο ρόλος του μηχανικού του ιδιοκτήτη (Owner’s Engineer Services) είναι να παρέχει την εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη που απαιτείται προς τον φορέα υλοποίησης κατά τις φάσεις σχεδιασμού, κατασκευής, εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία του έργου.

Αυτή η υποστήριξη θα αφορά κυρίως στους ακόλουθους τομείς του έργου:

  • Σταθμοί μετατροπής HVDC.
  • Συστήματα υποβρυχίων και χερσαίων καλωδίων HVDC.
  • Συστήματα HVDC Sea-Electrode.
  • Δημόσια έργα.
  • Κέντρο Ελέγχου Συστήματος.

Γενικά, ο ρόλος του συγκεκριμένου μηχανικού είναι να διαχειρίζεται με επιτυχία τις τεχνικές πτυχές της υλοποίησης του έργου ώστε να επιτευχθεί η εμπορική λειτουργία του εντός χρονοδιαγράμματος και εντός προϋπολογισμού, πληρώντας τις απαιτήσεις ποιότητας και αξιοπιστίας που καθορίζονται στις προδιαγραφές.

Ο ανάδοχος θα ενεργεί ως ειδικός μηχανικός της EuroAsia Interconnector Limited και θα εκπροσωπεί τα συμφέροντα της καθ’ όλη την εκτέλεση του project.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

  • Ανασκόπηση των εκθέσεων σχεδιασμού των μετατροπέων, καλωδίων και ηλεκτροδίων για συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του εργοδότη.
  • Ανασκόπηση των διαδικασιών εργοστασιακών δοκιμών και των αποτελεσμάτων δοκιμών για αποδοχή.
  • Παρακολούθηση δοκιμών επιλεγμένου εξοπλισμού μετατροπέων και εργοστασιακών δοκιμών καλωδίων.
  • Παρακολούθηση και απαντήσεις σε αιτήματα προμηθευτών για πληροφορίες κατά τις φάσεις της κατασκευής και εγκατάστασης.

Επίσης, ο μηχανικός θα πρέπει να παρέχει υποστήριξη και σε άλλες πτυχές απαραίτητες για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου, όπως σε τομείς όπου απαιτούνται τεχνικές γνώσεις για τον συντονισμό με τα συμβαλλόμενα μέρη.

Το βάρος στο χρονοδιάγραμμα

Όπως ανέδειξε το newmoney.gr στις 31 Δεκεμβρίου, η EuroAsia Interconnector Limited, μετά την υπογραφή στις 10 Νοεμβρίου, του Reservation Agreement με τη Nexans, προχωρά εστιάζοντας στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

Και τούτο καθώς η συμφωνία (με τη Nexans) επιτρέπει την έναρξη των εργασιών και διασφαλίζει τη δέσμευση της απαιτούμενης ικανότητας παραγωγής για τον σχεδιασμό, την κατασκευή, την προμήθεια, την εγκατάσταση και τη δοκιμή των χερσαίων και υπεράκτιων καλωδιακών συστημάτων HVDC για την έγκαιρη υλοποίηση της μεγαλύτερης και βαθύτερης υποθαλάσσιας διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας στον κόσμο.

Υπενθυμίζεται ότι η Nexans Norway AS επικράτησε στο σχετικό διαγωνισμό που ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2022 έναντι της Prysmian Powerlink s.r.l. και ο οποίος αφορούσε την ανάθεση των συμβάσεων για την προμήθεια, κατασκευή και εγκατάσταση των δύο HVD Καλωδιακών Συστημάτων (Πόλος 1 και Πόλος 2), για τη Ζεύξη Κύπρου-Ελλάδας (Κρήτη) του Σταδίου 1, 1000MW του EuroAsia Interconnector.

Ήδη, από πέρυσι τον Μάρτιο, έχει επιλεγεί η Siemens AG για το συμβόλαιο των σταθμών μετατροπής (VSC Converter Stations), ενώ τον περασμένο Φεβρουάριο προκηρύχτηκαν δύο διαγωνισμοί για τα βασικά καλωδιακά τμήματα Ισραήλ-Κύπρος και Κύπρος-Κρήτη, ύψους 1,7 δισ. ευρώ.

Ο EuroAsia Interconnector, όταν ολοκληρωθεί θα «ενώσει» τα ηλεκτρικά συστήματα του Ισραήλ, της Κύπρου και της Ελλάδας αποτελώντας τη μεγαλύτερη (μήκους 1.208 χλμ) και βαθύτερη (έως και 3.000 μέτρα) ηλεκτρική διασύνδεση στον κόσμο, ισχύος 2.000 MW.

Το μεγάλο αυτό project, εκτιμώμενου προϋπολογισμού 2,5 δισ. ευρώ, είναι Ευρωπαϊκό Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος (PCI) και βρίσκεται στον κατάλογο υποδομών της ΕΕ από το 2013. Με βάση το επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα ο ορίζοντας ολοκλήρωσης τοποθετείται πλέον για το 2027.

Διαβάστε ακόμη

Ταμείο Ανάκαμψης: 300 νέες επενδύσεις 10 δισ. ευρώ με σύστημα «20-35-45»

Ο Ερντογάν κι εμείς, η επενδυτική βαθμίδα, τα 123 εκατ. του ΠΑΟ, το deal που ναυάγησε και ο Μάχος

Βίκος: Έκλεισε 30 χρόνια και ετοιμάζεται για νέες επενδύσεις και ρεκόρ επιδόσεων