Άσκηση για σεισμό και τσουνάμι θα πραγματοποιηθεί το επόμενο διάστημα, υπό την ευθύνη και το συντονισμό του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με τη συμμετοχή της Ακαδημίας Αθηνών.

Όπως προκύπτει από σχετική σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και της Ακαδημία Αθηνών, η οποία εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών κ. Μιχαήλ Τιβέριο, η Ακαδημία Αθηνών θα συνδράμει «στο σχεδιασμό, τη διεξαγωγή και την αποτίμηση άσκησης σεισμού και τσουνάμι».

Ειδικότερα, το αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών υλοποίησης δράσεων της Ακαδημίας Αθηνών στο πλαίσιο της άσκησης «Μίνωας» που θα διεξαχθεί στην Κρήτη υπό το συντονισμό του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Το αντικείμενο της μελέτης εστιάζει σε δύο ενότητες. Η πρώτη ενότητα σχετίζεται με τη συμμετοχή στο σχεδιασμό της άσκησης και η δεύτερη με τη συμμετοχή στη διεξαγωγή και την αποτίμησή της.

Όσον αφορά τον σχεδιασμό, εξειδικεύεται σε συνδρομή στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στην μοντελοποίηση του τσουνάμι και των συνεπειών του.

Συγκεκριμένα, σε συνεργασία με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, θα γίνει αριθμητική προσομοίωση τσουνάμι που θα δημιουργηθούν από το σεισμό σχεδιασμού της άσκησης, κάνοντας χρήση διαπιστευμένου αριθμητικού μοντέλου. Τα αποτελέσματα των αριθμητικών προσομοιώσεων θα χρησιμοποιηθούν για την εκτίμηση των επιπτώσεων στην παράκτια ζώνη, ενώ θα παρουσιαστούν ως γεωχωρικοί χάρτες.

Με βάση την εκτίμηση των επιπτώσεων στην παράκτια ζώνη, θα συνταχθούν τα αντίστοιχα τμήματα του Καταλόγου Επεισοδίων Άσκησης, καθώς και τα σχετικά Φύλλα Περιγραφής Αντικειμενικών Στόχων, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες για το Σχεδιασμό και τη Διεξαγωγή Ασκήσεων Πολιτικής Προστασίας.

Όσον αφορά τη διεξαγωγή και την αποτίμηση της άσκησης η Ακαδημία Αθηνών θα δώσει το «παρών» με εκπροσώπους της σε όλες τις φάσεις και ειδικότερα στην Ομάδα Σχεδιασμού Άσκησης και τις προπαρασκευαστικές συναντήσεις εργασίας, αλλά και στο Διευθύνον Επιτελείο κατά τη διεξαγωγή και την αποτίμηση της άσκησης. Στο πλαίσιο της αποτίμησης θα συμμετάσχει στην ανάλυση των στοιχείων που θα συλλεχθούν κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής της άσκησης, με σκοπό την τεκμηρίωση για τα δυνατά σημεία και τα σημεία προς βελτίωση όσον αφορά στην αντιμετώπιση του τσουνάμι. Με βάση αυτή την ανάλυση, θα συνταχθεί το αντίστοιχο τμήμα της Αναφοράς Αποτίμησης Άσκησης.

Τα παραδοτέα και η διάρκεια

Τα παραδοτέα που προβλέπονται στο πλαίσιο της σύμβασης είναι:
• Ανάλυση σεισμικών πηγών.
• Χάρτες εκτίμησης μέγιστης εδαφικής επιτάχυνσης και έντασης για τα σενάρια σεισμών και την περιοχή της άσκησης.
• Προκαταρκτικοί χάρτες εκτίμησης κινδύνου τσουνάμι (ήτοι χάρτες μέγιστου ύψους κύματος τσουνάμι, χάρτες θαλασσίων ρευμάτων και χάρτες πλημμύρας τσουνάμι για επιλεγμένες παράκτιες περιοχές για το σενάριο της άσκησης).
• Τελικοί χάρτες εκτίμησης κινδύνου τσουνάμι
• Συμμετοχή εκπροσώπων της Ακαδημίας Αθηνών στην Άσκηση Επί Χάρτου και στην Άσκηση Πεδίου.

-Τελική Έκθεση.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ισχύς της σύμβασης μεταξύ της Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας και της Ακαδημίας Αθηνών άρχισε από τις 20 Φεβρουαρίου, με την υπογραφή της και προβλέπεται να έχει διάρκεια έως την 1η Σεπτεμβρίου 2024, ενώ η Τελική Έκθεση αναμένεται να παραδοθεί στις 31 Ιουλίου 2024.
Τέλος, το συνολικό κόστος της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 37.200 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και της παρακράτησης υπέρ ΕΛΚΕ).

Διαβάστε ακόμη

Οι πρώτες συμφωνίες στην Ινδία – Στη Βομβάη ο πρωθυπουργός και η επιχειρηματική αποστολή

Η πιο ακριβή σουίτα στον κόσμο είναι εξωπραγματική

Τράπεζες: Κυβερνητικό «πρέσινγκ» για επιτόκια δανείων και προμήθειες στα POS

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ