Έπεσαν οι υπογραφές μεταξύ της Gastrade και του ΔΕΣΦΑ για τη Συμφωνία Σύνδεσης που αφορά το mega project του FSRU Αλεξανδρούπολης.

Όπως προκύπτει από σχετική απόφαση της Gastrade για την παροχή ειδικής άδειας, όπως προβλέπεται, για τη σύναψη συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του στις 22 Δεκεμβρίου 2022 αποφάσισε την παροχή άδειας (κατόπιν σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 31/8/2022) για τη σύναψη της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Gastrade, εκπροσωπούμενης από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Κωνσταντίνο Σιφναίο και του ΔΕΣΦΑ Α.Ε., μετόχου του 20% της εταιρείας, εκπροσωπούμενου από την Διευθύνουσα Σύμβουλο Μαρία Ρίτα Γκάλι για την υπογραφή της σύμβασης με ημερομηνία 9 Δεκεμβρίου 2022.

Υπενθυμίζεται ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση που έγινε στις 31 Αυγούστου 2022 είχε ως μοναδικό θέμα την έγκριση της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Gastrade Α.Ε. και του ΔΕΣΦΑ καθώς και την παροχή των απαραίτητων εξουσιοδοτήσεων.

Έκτοτε χρειάστηκε αρκετό χρονικό διάστημα ώστε τα δύο μέρη να καταλήξουν στις λεπτομέρειες του κειμένου της σύμβασης, το οποίο υπογράφτηκε τελικά στις πριν λίγες ημέρες.

Το πρόβλημα που είχε προκύψει αφορούσε την έγκαιρη παράδοση του εξοπλισμού από τον ΔΕΣΦΑ, ο οποίος εκτιμούσε ότι δεν θα μπορούσε να ανταποκριθεί νωρίτερα από τα τέλη του 2023, κάτι που θα οδηγούσε σε εκτροχιασμό το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης και θέσης σε λειτουργία του FSRU Αλεξανδρούπολης.

Ειδικότερα, όπως είχε αποκαλύψει το newmoney στις 30 Αυγούστου και στις 17 Σεπτεμβρίου, υπήρξε «ρήγμα κορυφής» μεταξύ των δυο πλευρών καθώς σύμφωνα με το δεκαετές πλάνο ανάπτυξης του ΔΕΣΦΑ 2022-2031, που εγκρίθηκε στις 4 Αυγούστου,- με πολλές παρατηρήσεις και αστερίσκους από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας-, προβλεπόταν ημερομηνία ένταξης στο σύστημα για τον Σταθμό Συμπίεσης στην Κομοτηνή και το Ρυθμιστικό Σταθμό ο Ιανουάριος του 2024, υπό την προϋπόθεση η προμήθεια και η τοποθέτηση του βασικού μηχανολογικού εξοπλισμού, να έχει επιτευχθεί έως τον Αύγουστο του 2023.

Στη εγκριτική-διορθωτική απόφαση της ΡΑΕ τονιζόταν ότι «προκειμένου αυτό να καταστεί εφικτό, ο Διαχειριστής οφείλει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίσπευση του έργου και να ενημερώνει τακτικά την Αρχή σχετικά (ιδίως για την πορεία του μηχανολογικού εξοπλισμού και του εξοπλισμού παροχής ενέργειας), και σε κάθε περίπτωση να εκκινήσει τις διαδικασίες ανάθεσης του έργου εντός του Σεπτεμβρίου 2022».

Αυτές οι συνθήκες αβεβαιότητας, όμως, απειλούσαν να θέσουν εκτός χρονοδιαγράμματος την έναρξη λειτουργίας του FSRU Αλεξανδρούπολης, και μάλιστα σε μια συγκυρία που λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων επιβάλλεται η επιτάχυνσή του ώστε το project να συμβάλει στην ενεργειακή ασφάλεια της χώρας αλλά και ολόκληρης της ΝΑ Ευρώπης, ενισχύοντας τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας και προσφέροντας εναλλακτικές πηγές προμήθειας φυσικού αερίου στην ευρύτερη περιοχή.

Υπενθυμίζεται ότι η Gastrade έχει προγραμματίσει τη λειτουργία του έργου για τα τέλη του 2023.

Κάπως έτσι προέκυψε διάσταση απόψεων μεταξύ των δύο πλευρών, δηλαδή των μετόχων της Gastrade και του ΔΕΣΦΑ, παρά την ιδιαιτερότητα ότι τόσο ο Διαχειριστής είναι μέτοχος της Gastrade, όσο και ο Όμιλος Κοπελούζου μέτοχος της επενδυτικής κοινοπραξίας Senfluga, η οποία ελέγχει το 66% του ΔΕΣΦΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τον Σεπτέμβριο και μετά υπήρξαν πυκνές διεργασίες με τη συμμετοχή πέραν των δύο εταιρειών, της ΡΑΕ και του ΥΠΕΝ, με στόχο να βρεθεί μια συμβιβαστική φόρμουλα, αφενός με επιτάχυνση των διαδικασιών από τον ΔΕΣΦΑ, αφετέρου με την αποδοχή από την Gastrade μιας περιορισμένης παρέκκλισης από το χρονοδιάγραμμα, όχι όμως άνω του τετραμήνου.

Οι συμφωνίες που «έδειξαν» προς τη λύση

Ο δρόμος για την επίτευξη της συμφωνίας σύνδεσης είχε ανοίξει μέσω δύο επιμέρους συμφωνιών που έκλεισαν τον Οκτώβριο μεταξύ της Gastrade και του ΔΕΣΦΑ. Αυτές αφορούσαν μια «ενδιάμεση συμφωνία» για την εκτέλεση προκαταρκτικών εργασιών σχετικά με την κατασκευή του Μετρητικού/Ρυθμιστικού Σταθμού Αμφιτρίτης, αλλά και τη σύναψη σύμβασης για την «παροχή υπηρεσιών συμβούλου διαχείρισης έργου (Project Management Consultant-PMI) από πλευράς ΔΕΣΦΑ.

Σημειώνεται ότι ο νέος Μετρητικός και Ρυθμιστικός Σταθμός Αμφιτρίτης που θα κατασκευασθεί και θα λειτουργείται από τον ΔΕΣΦΑ για τις ανάγκες του ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης, θα είναι το σημείο σύνδεσης του project με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου.

Οι εργασίες για το FSRU πάντως συνεχίζονται κανονικά. Έτσι, στις αρχές Δεκεμβρίου ανακοινώθηκε η έναρξη της διαδικασίας αποζημίωσης των ιδιοκτητών της περιοχής Απαλού Αλεξανδρούπολης λόγω σύστασης δουλείας διόδου του έργου «ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης».

Διαβάστε ακόμη:

Εφορία: Οι 11 προθεσμίες που λήγουν την Παρασκευή 30/12/2022

Ποδαρικό με νέες ανατιμήσεις έως 10% στο ράφι

Παγκόσμια θλίψη για τον θάνατο του Πελέ – Τριήμερο πένθος στη Βραζιλία, την Τρίτη η κηδεία του