Στη διαρκή έρευνα και ανάπτυξη που οδηγεί στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων, σε συνδυασμό με τις διαδοχικές μεγάλες επενδύσεις σε τεχνολογικό εξοπλισμό οφείλεται η ανοδική πορεία και η κατάταξη πλέον της Hellenic Cables ανάμεσα στους διεθνείς leaders της τεράστιας αγοράς των καλωδίων.
Και τούτο γιατί, πέραν της συσσωρευμένης εμπειρίας επτά δεκαετιών, με τη συνεχή εξέλιξη της είναι σε θέση να παρέχει στους πελάτες της ολοκληρωμένες λύσεις «με το κλειδί στο χέρι» ακόμη και για τα πιο απαιτητικά έργα. Είναι αυτά τα έργα που αποτελούν την καλύτερη «διαφήμιση» για τον ελληνικό όμιλο, ο οποίος είναι «παρών» εξαγωγικά σε περισσότερες από 50 χώρες, διεκδικώντας πρωταγωνιστικό ρόλο στις παγκόσμιες αγορές μεταφοράς και διανομής ενέργειας, ΑΠΕ και υπεράκτιων δικτύων αιολικής ενέργειας, δικτύων τηλεπικοινωνίας και δεδομένων, κατασκευών και βιομηχανίας.

Το «κλειδί» του R&D

Ένα από τα σημαντικότερα «κλειδιά» αυτής της επιτυχημένης πορείας βρίσκεται στην ισχυροποίηση του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης (R&D), το οποίο αποδεικνύεται κρίσιμο εργαλείο στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού του Ομίλου προς την κατεύθυνση της τεχνολογικής καινοτομίας και ανταγωνιστικότητας.
Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2023, οι συνολικές δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη ανήλθαν σε 16,5 εκατ. ευρώ (για τον Όμιλο) και 5,5 εκατ. ευρώ (για την Εταιρεία), -έναντι 10,7 εκατ. και 3,4 εκατ. το 2022-, εκ των οποίων 5 εκατ. και 2,2 εκατ., αντίστοιχα κάλυψε ερευνητικές δραστηριότητες.
Στο τμήμα R&D μια ομάδα μηχανικών με υψηλή κατάρτιση και σημαντική επαγγελματική εμπειρία, σε συνδυασμό με τη χρήση προηγμένων εργαλείων λογισμικού και σύγχρονων εργαστηρίων και εγκαταστάσεων δοκιμών, διεξάγει έρευνες που επικεντρώνονται στην ανάπτυξη προϊόντων, την καινοτομία και τη βελτιστοποίηση προϊόντων ενώ παράλληλα παρέχει τεχνική υποστήριξη στον μηχανολογικό σχεδιασμό και την παραγωγή.

Επιπρόσθετα, η εταιρεία και οι θυγατρικές της συνεργάζονται με αρκετά πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα με στόχο την ανάπτυξη ερευνητικών δικτύων και την ενίσχυση νέων τεχνολογιών. Σε αυτά περιλαμβάνονται πολυάριθμα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης), καθώς και τα Πανεπιστήμια του Exeter, του Southampton, του Montpelier, του Torino, το Technische Universität Berlin (TUB) αλλά και φορείς πιστοποίησης όπως SINTEF, KEMA-DNV GL, το ερευνητικό κέντρο EdF στη Γαλλία κ.ά.

Νέα προϊόντα και καινοτόμες λύσεις

Όλη αυτή η δραστηριότητα έφερε σημαντικά πρακτικά αποτελέσματα σε επίπεδο αντιμετώπισης των νέων αναγκών της αγοράς και της ανταπόκρισης στις «φρέσκες» τεχνολογικές τάσεις. Τα συγκεκριμένα έργα ήταν επικεντρωμένα στην παροχή αξιόπιστων προϊόντων υψηλής ποιότητας για νέους και υφιστάμενους πελάτες, στην ανάπτυξη νέων υποβρύχιων και χερσαίων λύσεων, καθώς και στη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων μελετών ως προς το κόστος και τις τεχνικές προδιαγραφές.
Ανάμεσα στα προϊόντα που έχουν ήδη αναπτυχθεί τα οποία δίνουν πρόσβαση σε νέους πελάτες και νέες αγορές περιλαμβάνονται ο σχεδιασμός inter-array καλωδίων 66kV, υποβρυχίων καλωδίων μεταφοράς ενέργειας 275kV και χερσαίων καλωδίων μέσης και υψηλής τάσης για διαχειριστές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Σε φάση ανάπτυξης βρίσκονται προϊόντα όπως δυναμικά καλώδια που μπορούν να λειτουργούν υπό συνθήκες μεγάλης μηχανικής καταπόνησης, σύστημα παρακολούθησης τάσης ενσωματωμένο σε δυναμικά καλώδια καθώς και χερσαίο καλωδιακό σύστημα 90kV, φιλικό προς το περιβάλλον.
Στο πεδίο της εφαρμοσμένης έρευνας η δραστηριότητα εστιάζεται σε αντικείμενα όπως, η πειραματική εξακρίβωση νέων υλικών στο πλαίσιο δοκιμών διετούς γήρανσης για εργασίες με υψηλή ηλεκτρική καταπόνηση, αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης για μοντέλα προβλέψεων για τις επιδόσεις των καλωδίων στη φωτιά κ.α.

Τα ερευνητικά προγράμματα της Ε.Ε.

Ο Όμιλος Ελληνικά Καλώδια διαθέτει, παράλληλα, σημαντική συμμετοχή μέσω της θυγατρικής Fulgor και σε επιχορηγούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ερευνητικά προγράμματα (Horizon 2020 – Europe). Ειδικότερα η Fulgor συμμετείχε στα προγράμματα:

FLOTANT, για την ανάπτυξη του σχεδιασμού συστημάτων πρόσδεσης και αγκυροβόλησης που είναι αναγκαία για τα αιολικά πάρκα μεγάλου βάθους («Deep Water Wind Farms – DWWF»). Περιλαμβάνει την ανάπτυξη ελαφρών δυναμικών καλωδιώσεων υψηλών επιδόσεων με σκοπό τη βελτίωση της αποδοτικότητας σε σχέση με το κόστος καθώς και την αύξηση της ευελιξίας και της ανθεκτικότητας σε μια υβριδική πλωτή κατασκευή από σκυρόδεμα και πλαστικό που θα μπορεί να εγκατασταθεί σε βάθη από 100m έως 600m.

NextFloat για την ανάδειξη της τεχνολογίας νέας γενιάς αναφορικά με την πλωτή αιολική ενέργεια. Το έργο θα οδηγήσει στην ανάπτυξη ενός πρωτοτύπου συστήματος πλωτής αιολικής ενέργειας 6MW, ώστε να αναδείξει σε σχετική κλίμακα έναν καινοτόμο σχεδιασμό πλωτής αιολικής πλατφόρμας, προωθώντας παράλληλα τη βιομηχανοποίηση και αναβάθμιση της ολοκληρωμένης λύσης σε κλίμακα έως 20MW.

Infinite που στοχεύει σε ένα πλωτό υπεράκτιο αιολικό σύστημα ισχύος 11MW σε 100 μέτρα βάθος νερού με τις ακόλουθες δύο βασικές τεχνολογικές καινοτομίες:

– Μια φιλική προς το περιβάλλον πλατφόρμα αγκυρωμένη με μια καινοτόμο αγκυροβόληση. Η πλατφόρμα θα σχεδιαστεί για να λειτουργεί με εμπορικά διαθέσιμα WTG και είναι επεκτάσιμη, αρθρωτή και αυτο-εγκατεστημένη, παρουσιάζοντας τεράστιες δυνατότητες εκβιομηχάνισης.

– Ένα καινοτόμο δυναμικό καλώδιο αλουμινίου που είναι ασφαλέστερο, ελαφρύτερο και φθηνότερο. Επιπλέον στο υπό κατασκευή δυναμικό καλώδιο θα ενσωματωθούν οπτικές ίνες και θα αναπτυχθεί ολοκληρωμένο σύστημα για παρακολούθηση της λειτουργίας του.

Offshore Energy Hubs για την ανάπτυξη umbilical καλωδίου όπου θα συνδυάζει τη μεταφορά ηλεκτρικής ισχύος με την μεταφορά αέριου υδρογόνου. Η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται από ανεμογεννήτριες στα λεγόμενα Offshore Energy Hubs (Islands). Μέρος της ενέργειας που παράγεται στην ανεμογεννήτρια χρησιμοποιείται για παραγωγή αέριου υδρογόνου μέσω ηλεκτρόλυσης του νερού πάνω στην ανεμογεννήτρια. Το εν λόγω umbilical καλώδιο θα μεταφέρει ηλεκτρική ισχύ μέσω ενός τριπολικού καλωδίου 66kV στα διάκενα του οποίου θα περνάνε σωλήνες μεταφοράς υδρογόνου, μειώνοντας έτσι σημαντικά το κόστος εγκατάστασης καθώς αποφεύγεται η ανάγκη για εγκατάσταση του καλωδίου και της σωλήνας ξεχωριστά.

Trieres για την ανάπτυξη, εγκατάσταση και επίδειξη μιας μικρής κλίμακας κοιλάδoς υδρογόνου (“Hydrogen Valley”) σύμφωνα με την ευρωπαϊκή στρατηγική για το υδρογόνο και την ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.

MUSICA για την παροχή ενέργειας χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε μικρά νησιά, με σειρά λύσεων στα πλαίσια της «υδάτινης ανάπτυξης» («Blue Growth»).

Διαβάστε ακόμη  

Lidl: 25 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα με 1,4 δισ ευρώ επενδύσεις και ισχυρό αποτύπωμα

Οι 4 θετικοί οιωνοί και τα 3 αγκάθια για τον ελληνικό τουρισμό το 2024 (γραφήματα)

Ξεκίνησε η αποκλιμάκωση των επιτοκίων – Ποιοι δανειολήπτες θα δουν μείωση στις δόσεις τους

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ