Σε αντικατάσταση και εκσυγχρονισμό των μονάδων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) στο διυλιστήριο του Ασπροπύργου προχωρά ο όμιλος της HelleniQ Energy.

Συγκεκριμένα, με απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ, εγκρίθηκε η τροποποίηση της ΑΕΠΟ (Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων), του διυλιστηρίου αργού πετρελαίου της εταιρείας «Ελληνικά Πετρέλαια Δ.Ε.Π.Π.Π. Α.Ε.- Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου» που βρίσκεται στο 17ο χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου στον Ασπρόπυργο Αττικής.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, «η τροποποίηση συνίσταται στην προσθήκη δύο νέων μονάδων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) (GT4-GT5),συνολικής ισχύος 50 MWel, οι οποίες θα συνδεθούν στη μονάδα U-5600, αντικαθιστώντας τις παλιές μονάδες (GT1-GT3) που θα υφίστανται σε εφεδρεία».

Ειδικότερα πρόκειται για την εγκατάσταση δύο σύγχρονων αεριοστροβίλων με χαμηλές εκπομπές ΝΟX με την χρήση συνδυασμού καυστήρων χαμηλών εκπομπών και συστήματος De-NOx κατά περίπτωση κι αναλόγως καυσίμου μίγματος.

Όσον αφορά τη χρήση μίγματος καυσίμου θα είναι αέριο καύσιμο ιδιοκατανάλωσης διυλιστηρίου (Fuel Gas) και φυσικό αέριο (μόνο ως δυνητικό συμπλήρωμα μαζί με άλλα εμπορικά καύσιμα ιδιοπαραγωγής, όπως πχ. προπάνιο, μίγμα υγραερίων και βουτάνιο).

Έτσι, μετά από την συγκεκριμένη προσθήκη οι μονάδες ηλεκτροπαραγωγής θα περιλαμβάνουν (κατά μέγιστη δυναμικότητα):

– Δύο αεριοστροβιλογεννήτριες (U-5600) 2 x 17 MW

– Μία ατμοστροβιλογεννήτρια (U-5100) 16 MW

– Μια αεριοστροβιλογεννήτρια (U-5600) 25 MW

– Μια αεριοστροβιλογεννήτρια (U-5600) 25ΜW

Στο πλαίσιο της απόφασης γίνεται αναφορά, μεταξύ των άλλων τεχνικών χαρακτηριστικών, στην αντικατάσταση στο λέβητα Ε των παλιών καυστήρων χρήσης καυσίμου Fuel gas (καύσιμο ιδιοκατανάλωσης), με νέους καυστήρες διπλού καυσίμου ιδιοκατανάλωσης Fuel Oil/Fuel Gas και χαμηλότερων εκπομπών NOx και σε:

-Αεριοστρόβιλους GT-1, GT-3 (U-5600) ονομαστικής θερμικής ισχύος 101,5 MW

-Αεριοστρόβιλους GT-4, GT-5 (U-5600) ονομαστικής θερμικής ισχύος 142,7 MW

Σημειώνεται ακόμη ότι «δεν τίθενται οριακές τιμές εκπομπής για τις περιόδους έναρξης (start up) και διακοπής λειτουργίας (shutdown) της νέας ΣΗΘΥΑ, όπως αυτές προσδιορίζονται στην Εκτελεστική Απόφαση 2012/249/ΕΕ. Το τελικό σημείο της περιόδου έναρξης και το αρχικό σημείο της περιόδου διακοπής λειτουργίας του αεριοστροβίλου θεωρείται το 60% της συνολικής ισχύος. Κριτήριο για το σημείο αυτό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της Εκτελεστικής Απόφασης 2012/249/ΕΕ, είναι η θερμοκρασία στην έξοδο του αεριοστροβίλου 430 ◦C». Τονίζεται ακόμη, ότι η απόδοση, καθώς και τα όρια φορτίου για τον καθορισμό του τέλους της περιόδου έναρξης και της αρχής της περιόδου διακοπής λειτουργίας της μονάδας βασίζονται σε δεδομένα σχεδιασμού.

Ενεργειακή αυτονομία

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Ιούνιο ο Όμιλος εξασφάλισε από τη ΡΑΑΕΥ τη βεβαίωση παραγωγού για σταθμό ΣΗΘΥΑ ισχύος 25 MW στη μονάδα του Ασπροπύργου, όπου λειτουργούν ήδη δύο σταθμοί ΣΗΘΥΑ, καλύπτοντας ένα μέρος των ενεργειακών αναγκών της. Με την προσθήκη και της τρίτης μονάδας το διυλιστήριο του Ασπροπύργου θα καταστεί ενεργειακά αυτόνομο.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, η βεβαίωση αφορά παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό Σ.Η.Θ.Υ.Α., με καύσιμο φυσικό αέριο, εγκατεστημένης ισχύος 25 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 25 MW στη θέση Διυλιστήριο, της Δημοτικής Ενότητας Ασπροπύργου, του Δήμου Ασπροπύργου Αττικής, της εταιρείας Helleniq Energy Holdings A.E.

Η αίτηση του Ομίλου είχε υποβληθεί στη ΡΑΑΕΥ στις 6 Φεβρουαρίου 2023, με τη συγκεκριμένη εξέλιξη να εντάσσεται στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό της με στόχο την πλήρη ενεργειακή αυτονομία των μονάδων διύλισης της Helleniq Energy.

Παράλληλα, σχεδιάζεται ένα ακόμη πιο φιλόδοξο και «πράσινο» πλάνο για το διυλιστήριο της Θεσσαλονίκης, όπου προβλέπεται η εγκατάσταση μεγάλου φωτοβολταικού πάρκου σε συνδυασμό με υποδομή αποθήκευσης ενέργειας καθώς, σε πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα, και η δημιουργία υποδομής για τη χρήση «πράσινου υδρογόνου» στην κατεύθυνση αξιοποίησης της πλεονάζουσας αυτοπαραγωγής από ΑΠΕ.

Διαβάστε ακόμη

Νίκος Παπαθανάσης: Καλώ τον κ. Κασσελάκη να του εξηγήσω πώς κατανέμονται οι πόροι σε οικονομία και μικρομεσαίους

Ο Ερντογάν, το νέο κόμμα και το ΠΑΣΟΚ, το placement της Τρ. Πειραιώς, ο θαρραλέος Ινδός επενδυτής και η τελευταία ευκαιρία για το Grant Resort

Επαγγελματίες: Τι φόρο θα πληρώσουν νέοι, παλαιοί, συνταξιούχοι και αγρότες

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ