Στη δέσμευση πίστωσης ποσού ύψους 22.376.921,76 ευρώ για τις απολύσεις του προσωπικού στη ΛΑΡΚΟ προχώρησε χθες το ΥΠΕΝ.

Ειδικότερα, με απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ν. Μιχαλόπουλου εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης του παραπάνω ποσού για την ανάγκη κάλυψης δαπάνης επιχορήγησης στην εταιρεία «Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρεία ΛΑΡΚΟ», για την καταβολή αποζημιώσεων απόλυσης του συνόλου του προσωπικού της εταιρείας (1.061 υπαλλήλων) αλλά και πέντε υπαλλήλων αποβιωσάντων κατά το διάστημα της Ειδικής Διαχείρισης.

Όπως αποκάλυψε χθες το newmoney, ο διαγωνισμός για την ιδιωτικοποίηση της ΛΑΡΚΟ πήρε μία ακόμη αναβολή, με την ημερομηνία υποβολής των δεσμευτικών προσφορών να μετατίθεται για τις 26 Αυγούστου.

Η νέα παράταση αφορά και τις δύο παράλληλες διαγωνιστικές διαδικασίες, δηλαδή τόσο το διαγωνισμό που διενεργεί το ΤΑΙΠΕΔ για την μίσθωση του εργοστασίου όσο και εκείνον του ειδικού διαχειριστή, ο οποίος αφορά τα δικαιώματα εκμετάλλευσης των λατομείων αλλά και τα περιουσιακά στοιχεία της βιομηχανίας.

Υπενθυμίζεται ότι η υποβολή των δεσμευτικών προσφορών είχε προγραμματιστεί για τις 29 Ιουλίου και ενώ εκκρεμούσε η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων των σωματείων εργαζομένων κατά των ομαδικών απολύσεων. Ωστόσο, μετά την απόρριψη τελικά των ασφαλιστικών μέτρων άνοιξε ο δρόμος για τη διαχείριση του προσωπικού της εταιρείας που συνιστά ένα από τα μεγάλα «αγκάθια» για την ταλαίπωρη βιομηχανία νικελίου αλλά και για τους υποψήφιους μνηστήρες.

Όπως είναι γνωστό, το κόστος των αποζημιώσεων θα καλυφθεί από το Δημόσιο, ενώ από τους 1.060 εργαζόμενους υπολογίζεται ότι περίπου 400 θα παραμείνουν στην ΛΑΡΚΟ με συμβάσεις ορισμένου χρόνου έως 5 μηνών, όσο δηλαδή θα παραταθεί και η ειδική διαχείριση. Από τους υπόλοιπους εργαζομένους, 100 εκτιμάται ότι μπορούν να συνταξιοδοτηθούν.

Το ειδικό καθεστώς για την απόλυση των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ προβλεπόταν σε τροπολογία η οποία ψηφίστηκε από τη Βουλή στα μέσα Ιουνίου. Με βάση αυτήν, ο ειδικός διαχειριστής δύναται να προβεί σε καταγγελία του συνόλου των συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας των εργαζομένων στην εταιρεία. Για την έγκυρη λύση των συμβάσεων ο ειδικός διαχειριστής, προβαίνει σε προσδιορισμό του ύψους των οφειλόμενων αποζημιώσεων.

Μετά την έγκυρη λύση των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων, ο ειδικός διαχειριστής δύναται να επιλέγει το κατά περίπτωση αναγκαίο προσωπικό, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους πέντε μήνες από την καταγγελία του συνόλου των συμβάσεων και να προβαίνει στη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, μηνιαίας ή διμηνιαίας διάρκειας.

Μέχρι το τέλος του έτους, κάθε σχετική δαπάνη της εταιρείας με σκοπό την καταγγελία των συμβάσεων εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης για τις αποζημιώσεις, επιχορηγείται από το ελληνικό Δημόσιο.

Παράλληλα, το υπουργείο Εργασίας καταρτίζει, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης πρόβλεψης, ειδικές δράσεις/ειδικά προγράμματα απασχόλησης, συγχρηματοδοτούμενα ή από εθνικούς πόρους, σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, για τους απολυθέντες ηλικίας άνω των 55 ετών, έως τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων για τη λήψη πλήρους σύνταξης γήρατος, και για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα επτά έτη, καθώς και άλλες ειδικές δράσεις/ειδικά προγράμματα για κατηγορίες απολυμένων, ή και λοιπές κατηγορίες απασχολουμένων με συμβάσεις ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή έργου, ιδίως ευάλωτων, οι οποίοι δεν εντάσσονται στην ανωτέρω κατηγορία και τα οποία δύνανται να χρηματοδοτηθούν και από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση.

Με τη συγκεκριμένη τροπολογία, η κυβέρνηση επιχειρεί να απεμπλέξει τους δύο παράλληλους διαγωνισμούς για την πώληση των περιουσιακών στοιχείων της ΛΑΡΚΟ από δικαστικές προσφυγές και νέες καθυστερήσεις.

Μένει να φανεί εάν μετά από όλα αυτά το επενδυτικό ενδιαφέρον θα εκφραστεί και με δεσμευτικές προσφορές…

Διαβάστε ακόμη

Υποσχέσεις για φθηνή ενέργεια και επιχειρηματικά mega deals 

Θάλεια Αγούδημου: Στο σφυρί μεζονέτα της στη Βουλιαγμένη (pics)

Τα καλτσούνια του MBS, οι… ματιές της CVC, η (άντε πάλι) αύξηση της Attica και το… μαντήλι του Σωκράτη