Οριστικό «κόκκινο» έβγαλε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο Aigaio Project της Eunice Energy Group που προέβλεπε την εγκατάσταση 106 ανεμογεννητριών συνολικής ισχύος 486 MW σε 14 ακατοίκητες νησίδες του Αιγαίου.

Συγκεκριμένα, με απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής του ΥΠΕΝ που εκδόθηκε χθες 24 Μαΐου, απορρίπτεται το αίτημα για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου: Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 486 MW (106 Α/Γ) στις 14 ακατοίκητες νησίδες Κούνουποι, Σύρνα, Πλακίδα, Μεσονήσι, Μεγάλο Σοφράνο, Παχειά Ανάφης, Μακρά, Λιάδι, Κίναρος, Λέβιθα, Οφιδούσσα, Κανδελιούσσα, Περγούσσα, Παχειά Νισύρου των Δήμων Νισύρου, Λέρου, Αστυπάλαιας και Ανάφης, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που αποτελείται από τρεις ΑΣΠΗΕ, τα συνοδά τους έργα, και τη διασυνδετική Γραμμή Μεταφοράς (υπόγεια και υποβρύχια), 150 kV, με το ΚΥΤ Λαυρίου του Δήμου Λαυρεωτικής, της Περιφέρειας Αττικής.

Η χθεσινή εξέλιξη αποτελεί απόλυτη επιβεβαίωση σχετικού ρεπορτάζ του newmoney, που σχεδόν έναν χρόνο πριν, στις 30 Ιουνίου 2020, αποκάλυπτε ότι το project της Eunice «έπεσε σε ξέρα», επικαλούμενο την εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών του ΥΠΕΝ για τις σοβαρές επιπτώσεις στις νησίδες και το φυσικό περιβάλλον.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, υπήρξε πλούσια αλληλογραφία μεταξύ της εταιρείας, του ΥΠΕΝ και άλλων υπηρεσιών, με πιο πρόσφατο το υπόμνημα της «Κυκλαδικά Μελτέμια Α.Ε.»,- που είναι ο θυγατρικός βραχίονας του EEG και φορέας του έργου-, καθώς και της μελετητικής “Enveco Α.Ε.”, που εστάλησαν στο ΥΠΕΝ τον Ιούλιο του 2020, αλλά και τα διευκρινιστικά στοιχεία προς την Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που εστάλησαν στις 21 Απριλίου 2021.

Παρόλα αυτά, οι αντιρρήσεις δεν κατέστη δυνατό να καμφθούν για μια σειρά από λόγους.

Οι λόγοι της απόρριψης

Το ΥΠΕΝ επικαλείται, ειδικότερα, το γεγονός ότι το σύνολο του προτεινόμενου έργου εμπίπτει εντός προστατευόμενων περιοχών του δικτύου Natura 2000 και συγκεκριμένα εντός έξι Ζωνών Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) και εντός τεσσάρων Ειδικών Ζωνών Διατήρησης (ΕΖΔ) όπως επίσης και εντός έξι Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά της Ελλάδας (ΣΠΠΕ).

Ακόμη, επικαλείται τις ουσιώδεις αρνητικές γνωμοδοτήσεις φορέων, βάσει των οποίων η Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΜΕΟΑ) παρουσιάζει κρίσιμες ελλείψεις, που «δεν επιτρέπουν την κατανόηση της σημασίας του προστατευτέου αντικειμένου και την ορθή εκτίμηση των επιπτώσεων από το σχεδιαζόμενο έργο».

Επίσης, τονίζεται ότι η δέουσα εκτίμηση της ΜΠΕ/ΜΕΟΑ δεν συσχετίζεται με την κατάσταση διατήρησης των οικοτόπων, ούτε λαμβάνει υπόψη τα κρίσιμα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού των ΖΕΠ και της μεταναστευτικής ορνιθοπανίδας, ενώ προβλέπει απροσδιόριστου βαθμού μείωση της έκτασης και αλλοίωση της αντιπροσωπευτικότητάς τους.

Η αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου επισημαίνει «την μη διενέργεια επαρκούς και ενδεδειγμένης έρευνας πεδίου, η οποία θα επέτρεπε τεκμηριωμένη εκτίμηση των επιπτώσεων του έργου, με συνέπεια την πλημμελή κάλυψη της τεκμηρίωσης της οικολογικής αξίας των εξεταζόμενων τόπων, βάσει των οποίων συμπεραίνεται πως το μέγεθος των κατασκευαστικών εργασιών και ο όγκος των παρεμβάσεων συνολικά τόσο στην επιφάνεια των νησίδων όσο και στις παράκτιες περιοχές (λιμενικά έργα, πόντιση καλωδίων, κλπ.) είναι τέτοια που δύναται να προκαλέσουν σημαντική όχληση ή και καταστροφή στα ευαίσθητα φυσικά οικοσυστήματα τόσο κατά τη φάση κατασκευής όσο και κατά τη φάση λειτουργίας του έργου, ενώ, η αποκατάσταση του πληθυσμού ειδών και οικοτόπων μετά τα έργα όπως προτείνεται από την ΜΕΟΑ δεν μπορεί να εξασφαλιστεί».

Υπενθυμίζεται ότι κατά το πρόσφατο παρελθόν έγιναν προσπάθειες ένταξης του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις (fast track), χωρίς ωστόσο να υπάρξει θετικό αποτέλεσμα, οδηγώντας και στην απόσυρση του από τη σχετική διαδικασία.

Τι έλεγε η Eunice για την επένδυση των 1,5 δισ.

Τον περασμένο Δεκέμβριο ο αντιπρόεδρος της Eunice Energy Group Δρ. Γιώργος Πεχλιβάνογλου, μιλώντας στο 31ο ετήσιο Greek Economic Summit, είχε τονίσει ότι «η εκμετάλλευση του αιολικού δυναμικού στο νησιώτικο χώρο, μας δίνει την ευκαιρία για τη δημιουργία σημαντικών επενδύσεων στη νησιωτική περιφέρεια και την οικονομική τόνωση ακριτικών και μη νησιών και νησίδων», αναφέροντας ως  χαρακτηριστικό παράδειγμα το Aigaio Project, το οποίο, όπως είπε, «αποτελεί συνολική επένδυση ύψους 1,5 δισ. ευρώ». Είχε επισημάνει ακόμη τα πολλαπλά οφέλη για το οικονομικό, γεωπολιτικό, περιβαλλοντικό και εργασιακό μέλλον της χώρας, από την ηλεκτρική διασύνδεση του project με τη Στερεά Ελλάδα και την Κρήτη, γνωστή με την ονομασία Southern Aegean Interconnector (SAI).