Μετά τον διαγωνισμό της ΡΑΕ για την επιλογή προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας που απέβη άγονος, με χθεσινή απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ορίστηκαν για αυτό το ρόλο οι πέντε πρώτοι πάροχοι της αγοράς.

Ειδικότερα, η απόφαση του ΥΠΕΝ προβλέπει ότι για το διάστημα της επόμενης διετίας, δηλαδή από αύριο 23 Ιουνίου 2022 έως τις 23 Ιουνίου 2024, προμηθευτές Καθολικής Υπηρεσίας ηλεκτρικής ενέργειας ορίζονται οι πέντε πάροχοι με το μεγαλύτερο συνολικό μερίδιο της αγοράς στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα, βάσει των δηλώσεων φορτίου τις οποίες υπέβαλαν στο Χρηματιστήριο Ενέργειας κατά τον μήνα Μάιο 2022. Με βάση τα στοιχεία αυτά που δίνουν και την πιο πρόσφατη εικόνα σχετικά με τον ανταγωνισμό και την κατάταξη των εταιρειών, οι πέντε πάροχοι είναι η ΔΕΗ με μερίδιο 63,36%, η Mytilineos με μερίδιο 7,34%, η Ήρων με μερίδιο 6,89%, η Elpedison με μερίδιο 6,49% και η NRG (Motor Oil) με μερίδιο 4,6%.

Όπως σημειώνεται στην απόφαση του ΥΠΕΝ, ο επιμερισμός των πελατών σε καθεστώς Καθολικής Υπηρεσίας μεταξύ των παραπάνω προμηθευτών γίνεται κατ’ αναλογία του αριθμού των μετρητών που εκπροσωπεί έκαστος στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα, στο μεταξύ τους σύνολο. Με βάση αυτό το κριτήριο η ΔΕΗ εκπροσωπεί 4.979.695 μετρητές (ποσοστό 83%), η Mytilineos 291.512 (5%), η Ήρων 243.195 (4%), η Elpedison 273.561 (5%) και η NRG 176.356 (3%).

Υπενθυμίζεται ότι ο προμηθευτής Καθολικής Υπηρεσίας ηλεκτρικής ενέργειας υποχρεούται να προμηθεύει οικιακούς πελάτες και μικρές επιχειρήσεις (με ισχύ παροχής μέχρι και 25 kVA), οι οποίοι είτε έχουν αδρανήσει σχετικά με το δικαίωμα ελεύθερης επιλογής προμηθευτή είτε αδυνατούν να βρουν προμηθευτή στην απελευθερωμένη αγορά με τους υφιστάμενους εμπορικούς όρους.

Η ΡΑΕ προχώρησε το προηγούμενο διάστημα σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων προμηθευτών για την παροχή υπηρεσιών Καθολικής Υπηρεσίας, θέτοντας προθεσμία 35 ημερών αρχής γενομένης από τις 6 Μαΐου,- ημερομηνία δημοσίευσης στην ιστοσελίδα της-, προκειμένου να υποβληθούν οι φάκελοι με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από τους υποψήφιους. Ωστόσο, μέχρι τις 9 Ιουνίου που έληξε η προθεσμία δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από κανέναν προμηθευτή και ο διαγωνισμός κηρύχθηκε άγονος.

Έτσι ακολουθήθηκε η διαδικασία που προβλέπεται από το νόμο 4001/2011, ο οποίος ορίζει ότι σε περίπτωση που η ανταγωνιστική διαδικασία αποβεί άγονη, ως πάροχοι της Καθολικής Υπηρεσίας ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας οι πέντε προμηθευτές με το μεγαλύτερο συνολικό μερίδιο της αγοράς στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα, βάσει των δηλώσεων φορτίου που έχουν υποβάλει στο Χρηματιστήριο Ενέργειας κατά τον προηγούμενο μήνα της έκδοσης της σχετικής απόφασης.