Το «πράσινο φως» του ΥΠΕΝ εξασφάλισε η Fulgor Α.Ε. του Ομίλου Viohalco για το σχέδιο αναβάθμισης της μονάδας παραγωγής ηλεκτρικών καλωδίων, σωλήνων και βεργών αλουμινίου της εταιρείας στην περιοχή Σουσάκι, του Δήμου Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων.

Συγκεκριμένα, με πρόσφατη απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ, εγκρίθηκε η τροποποίηση της σχετικής Α.Ε.Π.Ο., με τις προσθήκες που προβλέπουν:

-Τροποποίηση / εκσυγχρονισμό του μηχανολογικού εξοπλισμού (εγκατάσταση παραγωγικού και υποστηρικτικού εξοπλισμού παραγωγής καλωδίων, όπως τυλικτικά, καλωδιακές και μονωτικές μηχανές, συρματουργική μηχανή, αντικατάσταση γραμμών παραγωγής υποβρύχιων καλωδίων, αεριολέβητες, γερανογέφυρες κ.λπ.) χωρίς μεταβολή της παραγωγικής δυναμικότητας της μονάδας

– Κατάργηση του τμήματος καλωδίων χάρτου και του σχετικού εξοπλισμού

– Κατάργηση της ατμογεννήτριας, ισχύος 1,3 ΜW και εγκατάσταση τριών νέων αεριολεβήτων, ισχύος 1 MW έκαστος, οπότε στις βοηθητικές εγκαταστάσεις της μονάδας περιλαμβάνονται πλέον μία ατμογεννήτρια, δυναμικότητας παραγόμενου ατμού 1 t/h και 9 αεριολέβητες

– Τροποποιήσεις των κτιριακών εγκαταστάσεων (κατασκευή νέων κτιρίων και επέκταση / υπερύψωση υφιστάμενων) για τη στέγαση του μηχανολογικού εξοπλισμού (αδειοδοτημένου και νέου)

Επέκταση του γηπέδου της μονάδας κατόπιν συνένωσης με ιδιόκτητο όμορο γήπεδο

– Τοποθέτηση προκατασκευασμένου οικίσκου και κατασκευή στεγανής δεξαμενής λυμάτων στη λιμενική εγκατάσταση της μονάδας

– Αύξηση στην κατανάλωση νερού λόγω αύξησης του προσωπικού και βελτίωσης των ποιοτικών χαρακτηριστικών του επεξεργασμένου νερού των μονάδων αντίστροφης ώσμωσης

– Μεταβολές στις θέσεις αποθήκευσης αποβλήτων

Όσον αφορά τις μεταβολές που επέρχονται στα διάφορα χαρακτηριστικά της μονάδας, η κινητήρια ισχύς αυξάνεται από 24.775,596 kW σε 30.090,296 kW, η θερμική ισχύς αυξάνεται από 6.713,65 kW, σε 8.678,85 kW και η θερμική ισχύς καύσης ορυκτών καυσίμων αυξάνεται από 12.167 kW σε 13.867 kW.

Για την κάλυψη των ενεργειακών απαιτήσεων της εγκατάστασης μετά τις μεταβολές, θα χρησιμοποιούνται:

– Ηλεκτρική ενέργεια: 36.000 MWh/έτος

– Πετρέλαιο (ντίζελ κίνησης): 300 t/έτος

– Φυσικό αέριο: 5.700.000 Nm3 /έτος

Σχετικά με την επιφάνεια του γηπέδου εγκατάστασης, ανέρχεται πλέον σε 221.977,65 τ.μ., με επιφάνεια κάλυψης 94.241,68 τ.μ. και επιφάνεια δόμησης 113.535,93 τ.μ. Σημειώνεται ότι πλέον το απασχολούμενο προσωπικό ανέρχεται σε 650 άτομα και η μονάδα λειτουργεί 360 ημέρες το χρόνο με 3 βάρδιες / ημέρα.

Αξίζει να αναφερθεί ότι ο κλάδος καλωδίων του Ομίλου Viohalco ανήκει στους leader της εν λόγω αγοράς σε διεθνές επίπεδο, και περιλαμβάνει τρεις εταιρίες: Την Ελληνικά Καλώδια Α.Ε. Ελληνική Βιομηχανία Καλωδίων («Hellenic Cables») και τη θυγατρική της Fulgor Α.Ε. («Fulgor»), οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, και την Icme Ecab S.A. («Icme Ecab»), η οποία δραστηριοποιείται στη Ρουμανία.

Οι εταιρείες του βραχίονα Hellenic Cables είναι μέλη της Cenergy Holdings και εστιάζουν σε δυναμικές και αναπτυσσόμενες αγορές, όπως αυτές της μεταφοράς ενέργειας, των ανανεώσιμων πηγών καθώς και των τηλεπικοινωνιών.

Διαβάστε ακόμη

Ξεκινά η ανταγωνιστική διαδικασία για την Alpha Bank

Οταν οι έρευνες του Μαξίμου δείχνουν Κουτσούμπα, το έμφραγμα της ΕTAΔ στο Αχίλλειο, η εξαφάνιση του κυρ Παντελή, η Αίγλη στο Ζάππειο και τα επώνυμα «σφυριά»

Ανατροπή για τους ελεύθερους επαγγελματίες: 9.100 το ελάχιστο αποδεκτό εισόδημα

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ