Στη θέσπιση εγγυητικής επιστολής ύψους 35.000 ευρώ ανά μεγαβάτ για τη χορήγηση βεβαίωσης παραγωγού για όλα τα έργα πάνω από 1 MW, προχωρεί το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Το υπουργείο προσανατολίζεται σύμφωνα με πληροφορίες και σε πάγωμα των αδειών για τα υβριδικά έργα αποθήκευσης σε νησιά μέχρι την θέσπιση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου τον προσεχή Οκτώβριο. Με την πρόταση αυτή αναστέλλεται η υποβολή νέων αιτήσεων, η χορήγηση αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η περιβαλλοντική αδειοδότηση και η χορήγηση προσφορών σύνδεσης σε νησιά που είναι διασυνδεδεμένα ή πρόκειται να διασυνδεθούν.

Ωστόσο λόγω του αντίκτυπου που θα έχει η ρύθμιση αυτή στην αγορά, η οποία εκτιμάται ότι επηρεάζει συνολικά 3 GW έργων αποθήκευσης και 1,8 δισ. επενδύσεων που είναι σε αναμονή, δεν αποκλείεται να τροποποιηθεί καθώς το υπουργείο δέχεται πιέσεις από ισχυρούς παράγοντες του κλάδου να την αποσύρει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόταση του ΥΠΕΝ είναι να μην εφαρμοστεί για αιτήσεις τροποποίησης αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή βεβαιώσεις ειδικών έργων που έχουν ήδη χορηγηθεί για την εγκατάσταση υβριδικών σταθμών ΑΠΕ στην Κρήτη και στα λοιπά μη διασυνδεδεμένα νησιωτικά συστήματα. Επίσης θέτει εκτός τους σταθμούς αντλησιοταμίευσης.

Οι αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο των ΑΠΕ, θα περιληφθούν μαζί με σειρά άλλων νομοθετικών διατάξεων σε σχέδιο νόμου του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την ανακύκλωση που θα κατατεθεί τις επόμενες μέρες στην βουλή.

Με την εγγυητική των 35.000 ευρώ το ΥΠΕΝ επιδιώκει να χρησιμοποιήσει μία ασπίδα στο τσουνάμι των αιτήσεων για έργα καθαρής ενέργειας, το οποίο όχι μόνο έχει επικριθεί από την αγορά αλλά έχει προκαλέσει και σοβαρές δυσλειτουργίες στην διαχείριση του ηλεκτρικού χώρου, επιτείνοντας την ανάγκη για καθορισμό φίλτρων μεταξύ των αιτήσεων των σοβαρών επενδυτών και των ευκαιριακών.

Η επιβολή του τέλους αποτελεί ένα πρόσθετο οικονομικό βάρος κατά το στάδιο της αδειοδότησης καθώς στα 10 MW αντιστοιχεί εγγυητική 350.000 ευρώ και στα 100 MW 3,5 εκατ. ευρώ!

Το συνολικό ποσό θα μπορεί να καλυφθεί με περισσότερες από μία εγγυητικές και το ύψος του θα μπορεί να τροποποιείται κατά περίπτωση με υπουργική απόφαση. Η εγγυητική προσκομίζεται εντός 5 ημερών από την υποβολή της αίτησης χορήχησης βεβαίωσης και επιστρέφεται στις εξής περιπτώσεις.

Πρώτον, με την υποβολή πλήρους αιτήματος χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης στο διαχειριστή. Δεύτερον, κατόπιν αιτήματος του κατόχου της βεβαίωσης και αυτομάτως παύει να είναι σε ισχύ η βεβαίωση παραγωγού και τρίτον, κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερόμενου, μεταξύ του σταδίου της υποβολής της αίτησης και της έκδοσης βεβαίωσης παραγωγού. Σε αυτή την περίπτωση η αίτηση χορήγησης απορρίπτεται. Σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοσχεδίου οι κάτοχοι των αδειών παραγωγής σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας), οι οποίες εκδόθηκαν πριν την ισχύ του νόμου και για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί έως τις 31 Ιανουαρίου του 2022 πλήρες αίτημα χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης, υποχρεούνται στον ίδιο χρόνο να υποβάλλουν την εγγυητική ώστε να είναι σε ισχύ οι άδειες.

Επιπλέον, όσοι έχουν καταβάλλει το τέλος βεβαίωσης παραγωγού μπορούν έως τα τέλη του χρόνου να δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν να διατηρήσουν την άδεια και να ζητήσουν την επιστροφή του. Με την δήλωση παύει να ισχύει η βεβαίωση παραγωγού και το τέλος επιστρέφεται από τον ΔΑΠΕΕΠ μέχρι το Γενάρη του 2022.

Από την υποχρέωση έκδοσης εγγυητικής εξαιρούνται οι σταθμοί κάτω από 1 MW αλλά και όσα έργα έχουν υπαχθεί στις στρατηγικές επενδύσεις πριν την εφαρμογή του νόμου. Επιπλέον, εξαιρούνται οι σταθμοί ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, ιδρυμάτων, καθώς και νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου κοινωφελούς σκοπού, πλην των ενεργειακών κοινοτήτων, όπως νοσοκομεία, κέντρα υγείας, σχολεία.