Την υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζεται ο μηχανισμός διακύμανσης του ενιαίου τιμολογίου που θα ισχύσει από τις αρχές του 2024 υπέγραψε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης.

Με την απόφαση καθορίζονται ο τρόπος υπολογισμού του μηχανισμού διακύμανσης και των συντελεστών του Ειδικού Τιμολογίου του άρθρου 138Α του ν. 4951/2022 (Α’ 129), όπως προστέθηκε με το άρθρο 17 του ν. 5066/2023 (Α’ 188), οι ορισμοί των μεταβλητών των συντελεστών του μηχανισμού διακύμανσης, τα χρονικά διαστήματα μεταβολής των συντελεστών και της Βασικής Τιμής Προμήθειας, ο τρόπος επισήμανσης και αποτύπωσης στους Λογαριασμούς Κατανάλωσης καθώς και ειδικότερα θέματα ανακοίνωσης και ενημέρωσης των Καταναλωτών.

Τι προβλέπει η ΚΥΑ

1. Για το Ειδικό Τιμολόγιο Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, η Τελική Τιμή Προμήθειας ανακοινώνεται έως την πρώτη ημέρα κάθε μήνα κατανάλωσης, και προκύπτει από το άθροισμα της Βασικής Τιμής Προμήθειας και του Μηχανισμού Διακύμανσης.

2. Η Βασική Τιμή Προμήθειας ορίζεται ελεύθερα από τον Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας.

3. Το Ειδικό Τιμολόγιο δύναται να εμπεριέχει και Πάγια Χρέωση Προμήθειας, ίση με πέντε (5) ευρώ ανά μήνα, κατά μέγιστο, καθώς και εκπτώσεις, εφόσον αυτές δεν συνδέονται με τη διακύμανση μεγεθών της χονδρεμπορικής αγοράς.

4. Η Βασική Τιμή Προμήθειας παραμένει σταθερή κατ’ ελάχιστον για έξι (6) μήνες. Η Πάγια Χρέωση Προμήθειας και οι εκπτώσεις δύνανται να τροποποιούνται κάθε μήνα κατόπιν ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα των Προμηθευτών και ενημέρωσης με τον πρώτο Λογαριασμό Κατανάλωσης που ακολουθεί την τροποποίηση.

5. Το Ειδικό Τιμολόγιο Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας προσφέρεται από τους Προμηθευτές και δύναται να επιλέγεται από τους Καταναλωτές και μετά την 31η Δεκεμβρίου 2024.

Οι προμηθευτές δημοσιεύουν στην ιστοσελίδα τους σε ευδιάκριτο σημείο και κοινοποιούν στην ΡΑΕΕΥ μέχρι την 1 Δεκεμβρίου 2023, όλες της τιμολογιακές παραμέτρους του ειδικού τιμολογίου που θα ισχύει για κάθε κατηγορία πελατών, δηλαδή την βασική τιμή προμήθειας, την πάγια χρέωση προμήθειας, τυχόν εκπτώσεις και τις τιμές των συντελεστών του μηχανισμού διακυμάνσεις. Η ΡΑΕΕΥ θα έχει την εποπτεία την παρακολούθηση και την συμμόρφωση για την τήρηση των υποχρεώσεων των προμηθευτών ενέργειας με σκοπό την ορθή επισήμανση και αποτύπωση των σημάνσεων διαφάνειας στους λογαριασμούς ρεύματος.

Από 1 Ιανουαρίου 2024 εισάγεται στους λογαριασμούς και σε κάθε ενημερωτικό μήνυμα των προμηθευτών στους πελάτες τους ηλεκτρονικό η έντυπο διακριτό πεδίο με κωδικό QR για την αυτόματη σύγκριση του τιμολογούμενο προϊόντος προμήθειας. Αν η ΡΑΑΕΥ διαπιστώσει σχετικές παραβάσεις από την πλευρά των προμηθευτών εφαρμόζει την διαδικασία του άρθρου και επιβάλει πρόστιμο έως το 1 τοις 1000 επί του ετήσιου κύκλου εργασιών του προμηθευτή.

Διαβάστε ακόμη

Πώς επηρεάζουν την τσέπη μας οι μεταβολές του ΦΠΑ σε καφέ, αναψυκτικά και συγκοινωνίες

Βαγγέλης Λιόλιος: Το «φρένο» στις επιδόσεις της Coffee Island και τα νέα δάνεια

Στον αέρα η χρηματοδότηση της Λεωφόρου Κύμης

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ