Διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για την πυρανίχνευση και πυρόσβεση σε 21 αρχαιολογικούς χώρους και στο Άγιο Όρος προκήρυξε το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Ο διαγωνισμός διενεργείται από το ΤΑΙΠΕΔ και το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGenerationEU στο πλαίσιο του Εθνικού Σχέδιου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 12.400.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Όσο για τις προσφορές αυτές μπορούν να υποβληθούν μέχρι τις 7 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 15:00.

Το αντικείμενο της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για την πυρανίχνευση και πυρόσβεση σε 21 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία αρχαίας ή νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς και ιστορικούς τόπους, στις πέριξ αυτών δασικές περιοχές και περιοχές “Natura” ή περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους καθώς και στην περιοχή του Αγίου Όρους. Αφορά δηλαδή 22 χώρους συνολικά.

Το υπό προμήθεια Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για την πυρανίχνευση και πυρόσβεση έχει πανελλαδική στόχευση και θα αποτελέσει τη βασική υποδομή υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπ. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Όπως αναφέρεται στη διακήρυξη, η εκτέλεση της σύμβασης συμβάλλει στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την κοινωνική και οικονομική ανθεκτικότητα που προκύπτει από την ετοιμότητα και την άμεση ανταπόκριση σε φυσικές καταστροφές υποστηρίζοντας και ενισχύοντας τις επιχειρησιακές δυνατότητες του Πυροσβεστικού Σώματος μέσω της έγκαιρης προειδοποίησης και της συλλογής πληροφοριών και στοιχείων σε κεντρικό επιχειρησιακό επίπεδο.

Ειδικότερα, η σύμβαση περιλαμβάνει:

(α) την προμήθεια του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για την πυρανίχνευση και πυρόσβεση και όλων των υποσυστημάτων αυτού,

(β) τη μελέτη εφαρμογής για την τοποθέτηση των ειδικών συστημάτων πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης στους συγκεκριμένους αρχαιολογικούς χώρους/μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς, στην περιοχή του Αγίου Όρους καθώς και στις πέριξ αυτών δασικές περιοχές,

(γ) υπηρεσίες εγκατάστασης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για την πυρανίχνευση και πυρόσβεση και όλων των υποσυστημάτων του

(δ) υπηρεσίες εκπαίδευσης του προσωπικού και των διαχειριστών του συστήματος για την πυρανίχνευση και πυρόσβεση.

Όπως τονίζεται, η σύμβαση δε δύναται να υποδιαιρεθεί σε τμήματα λόγω των ιδιαίτερων απαιτήσεων και της αρχιτεκτονικής του έργου. Ειδικότερα, το έργο περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα με τα υποσυστήματα αυτού,το οποίο πρόκειται να εγκατασταθεί και να λειτουργεί στο Συντονιστικό Κέντρο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας καθώς και σε Περιφερειακές Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος.

Το εν λόγω σύστημα είναι άρρηκτα συνδεδεμένο και αδιαίρετο λειτουργικά από τον εξοπλισμό που θα εγκατασταθεί στους είκοσι 22 χώρους ενδιαφέροντος. Ως εκ τούτου, το συνολικό έργο παρουσιάζει έναν ενιαίο και ολιστικό χαρακτήρα με στοιχεία δια-λειτουργικότητας, που δεν δύναται να υποδιαιρεθεί, χωρίς να επηρεαστεί η διασφάλιση της λειτουργικότητας του.

Ποιους χώρους θα καλύπτει

Οι αρχαιολογικοί χώροι και τα πολιτιστικά μνημεία, οι οποίοι πρόκειται να ενταχθούν στο έργο και θα αποτελέσουν αντικείμενο μελέτης από τον ανάδοχο είναι οι παρακάτω:

1. Άγιο Όρος, Χερσόνησος του Άθω
2. Αρχαιολογικός χώρος Ολυμπίας, Ν. Ηλείας
3. Αρχαιολογικός χώρος Δελφών, Ν. Φωκίδας
4. Αρχαιολογικός χώρος Επιδαύρου, Ν. Αργολίδας
5. Αρχαιολογικός χώρος Μυστρά, Ν. Λακωνίας
6. Αρχαιολογικός χώρος Αφαίας Αίγινας, Ν. Αττικής
7. Αρχαιολογικός χώρος Μυκηνών, Ν. Αργολίδας
8. Αρχαιολογικός χώρος Δυτικών Λόφων Ακρόπολης, Ν. Αττικής
9. Αρχαιολογικός χώρος Ακρόπολης Λιμένα Θάσου, Ν. Καβάλας
10. Αρχαιολογικός χώρος Κνωσού, Ν. Ηρακλείου
11. Πρώην βασιλικό κτήμα Τατοΐου, Ν. Αττικής
12. Αρχαιολογικός χώρος Σούριζας Λαυρεωτικής
13. Αρχαιολογικός χώρος ανακτόρου Νέστορος Πύλου, Ν. Μεσσηνίας
14. Αρχαιολογικός χώρος αρχαίας Μεσσήνης, Ν. Μεσσηνίας
15. Αρχαιολογικός χώρος Ιερού Μεγάλων Θεών Σαμοθράκης, Ν. Έβρου
16. Αρχαιολογικός χώρος Περιστεριάς, Ν. Μεσσηνίας
17. Αρχαιολογικός χώρος Φαιστού, Ν. Ηρακλείου
18. Αρχαιολογικός χώρος Κάστρου Πλαταμώνα, Ν. Πιερίας
19. Αρχαιολογικός χώρος Νικόπολης, Ν. Πρέβεζας
20. Αρχαιολογικός χώρος Δωδώνης, Ν. Ιωαννίνων
21. Αρχαιολογικός χώρος Δίου, Ν. Πιερίας
22. Αρχαιολογικός χώρος Μονής Οσίου Λουκά Βοιωτίας

Διαβάστε ακόμη

Σκρέκας: Από τον Μάρτιο μείωση τιμών στα ράφια – Έλεγχοι σε 2 εταιρείες βρεφικού γάλακτος (vid)

Μιλάνο: Τα πρωτοχρονιάτικα πυροτεχνήματα αύξησαν την ρύπανση κατά 500% (vid)

Bella Vita: Ξανά στο σφυρί και με «σκόντο» το διαμάντι των Παξών (pics)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ