Έως τις 7 Αυγούστου έθεσε η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων σε διαβούλευση την μεθοδολογία προσδιορισμού της μέγιστης τιμής για την μεταφορά LNG σε απομακρυσμένες περιοχές με βυτιοφόρα, μέσω της οποίας θα προσδιοριστούν και οι όροι του  διαγωνισμού που θα διενεργήσουν οι Διαχειριστές των Δικτύων ΕΔΑ Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας και ΔΕΔΑ για τις Υπηρεσίες Εικονικής Διασύνδεσης.

Η τιμή θα βασιστεί στην κατανάλωση, την απόσταση και τις διαδρομές με τις προτάσεις των διαχειριστών να προβλέπουν τον καθορισμό της με βάση την φόρμουλα 0,006452 Α+5,863929 ανά μεγαβατώρα όπου Α ορίζεται η απόσταση σε χιλιόμετρα μεταξύ του σημείου απόληψης  και τους σημείου αεριοποίησης του απομακρυσμένου σημείου διανομής που πρόκειται να τροφοδοτηθεί.

Η υπηρεσία μεταφοράς του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) θα παρέχεται μέσω κατάλληλων οχημάτων από τον Σταθμό LNG Truck Loading στη Ρεβυθούσα στους σταθμούς αεριοποίησης της Αναθέτουσας Εταιρείας, δηλαδή του ενός ή του άλλου Διαχειριστή.  Στον ανάδοχο θα παρέχονται οδηγίες για τη διαδικασία εφοδιασμού των οχημάτων, τη διαδικασία μεταφοράς του LNG, τη διαδικασία σύνδεσης και αποσύνδεσης των οχημάτων στους κατά τόπους σταθμούς αεριοποίησης, τους χρόνους απόκρισης για την υπηρεσία, το εγχειρίδιο διασφάλισης ποιότητας, την εκπαίδευση προσωπικού και τη συντήρηση

Ο ανάδοχος θα έχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για την οργάνωση και την παροχή της υπηρεσίας, καθώς και για όλες τις εργασίες που απαιτούνται για την έναρξη,  τη διενέργεια και την ολοκλήρωση του ανεφοδιασμού της εγκατάστασης του Σταθμού αεριοποίησης

Οι σταθμοί αεριοποίησης τροφοδοτούν τους τελικούς πελάτες που βρίσκονται στο δίκτυο διανομής που αναπτύσσει ο Διαχειριστής Δικτύου, ο οποίος παρακολουθεί τον σταθμό και ενημερώνει για τις επόμενες παραδόσεις. Από την πλευρά του ο ανάδοχος θα προγραμματίζει τις επόμενες παραδόσεις, τηρώντας τους χρόνους απόκρισης σύμφωνα με τις συμβατικές του υποχρεώσεις.

Το συνολικό κόστος της υπηρεσίας Εικονικής Διασύνδεσης ανά Απομακρυσμένο Δίκτυο Διανομής καθορίζεται από τις ποσότητες Φυσικού Αερίου που μετρώνται από ειδικό Μετρητή, με δυνατότητα καταγραφής ωριαίων ενδείξεων και απομακρυσμένης λήψης δεδομένων, στον Σταθμό αεριοποίησης.

Η παροχή των υπηρεσιών μπορεί να χωριστεί σε διάφορα μέρη και οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλουν προσφορά για ένα ή για περισσότερα μέρη  του διαγωνισμού, με ξεχωριστό φάκελο για κάθε  μέρος

Ο ενδιαφερόμενες εταιρείες μπορούν να ζητήσουν γραπτά ή ηλεκτρονικά τα τεύχη του Διαγωνισμού, ενώ οι προσφορές θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Θα καταγράφονται  με σημείωση της ακριβούς ημερομηνίας και ώρας παραλαβής. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του εφαρμογής βεβαιώνεται αυτόματα από την εφαρμογή με υπηρεσίες χρονοσήμανσης. Από την εφαρμογή εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η οποία αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Διαβάστε ακόμη 

Λογαριασμοί ρεύματος: Επιδότηση και τον Αύγουστο – Tα μέτρα στήριξης για τα νοικοκυριά

Βίλα Μεταξά: Νέο σφυρί για το ακίνητο με τη μοναδική θέα στις Καβοκολώνες (pics)

Αυτές είναι οι πιο ακριβές κούκλες Barbie που φτιάχτηκαν ποτέ

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ