Ο νέος κανονισμός Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) που τέθηκε από χθες σε εφαρμογή στην Ε.Ε. διαμορφώνει νέα δεδομένα για τους διαχειριστές των επενδυτικών κεφαλαίων. Και αυτό καθώς απαιτείται πλέον να αξιολογούν και να γνωστοποιούν τα χαρακτηριστικά ESG (περιβαλλοντικής, κοινωνικής και εταιρικής διακυβέρνησης) των χρηματοοικονομικών προϊόντων.

Ο κανονισμός για τη δημοσιοποίηση της βιώσιμης χρηματοδότησης, σύμφωνα με το Bloomberg, καλύπτει όλους τους συμμετέχοντες στην χρηματοοικονομική αγορά της Ε.Ε., καθώς και τους αλλοδαπούς που εμπορεύονται προϊόντα σε επενδυτές της ΕΕ και απαιτεί από αυτούς να αρχίσουν να συλλέγουν και να αναφέρουν ορισμένα συγκεκριμένα δεδομένα ESG. Αυτά αφορούν το πώς οι κίνδυνοι αειφορίας επηρεάζουν τις αποδόσεις των επενδυτών και, από την άλλη πλευρά, πώς οι επενδύσεις επηρεάζουν αρνητικά παράγοντες βιωσιμότητας, όπως η κλιματική αλλαγή.

Επιβάλλοντας μεγαλύτερη διαφάνεια και δημοσιότητα, ο SFDR σκοπεύει να εξαλείψει το λεγόμενο greenwashing στην ακμάζουσα αγορά ESG, όπου οι τοποθετήσεις αναμένεται να ξεπεράσουν τα 53 τρισεκατομμύρια δολάρια έως το 2025, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Bloomberg Intelligence. Οι διαχειριστές αμοιβαίων κεφαλαίων απευθύνονται σε μια ολοένα και αυξανόμενη βάση συνειδητοποιημένων επενδυτών και με μια συνεχώς διευρυνόμενη σειρά προϊόντων που ισχυρίζονται ότι είναι βιώσιμα. Κάτι που έχει δημιουργήσει ένα εύφορο έδαφος και για παραπλανητικές παρουσιάσεις αποδόσεων.

Ο SFDR, που είναι μέρος της ευρύτερης πρότασης της ΕΕ για ανακατεύθυνση των κεφαλαίων προς πιο βιώσιμες επιχειρήσεις, έχει στόχο να βάλει φραγμό σε τέτοια φαινόμενα.

Ένα βασικό μέρος του νέου κανονισμού είναι η ταξινόμηση των κεφαλαίων. Τα κεφάλαια του άρθρου 8 ορίζονται ως εκείνα που προωθούν ενεργά περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά, ενώ τα κεφάλαια του άρθρου 9 έχουν ως στόχο τους βιώσιμες επενδύσεις, με αμφότερες τις κατηγορίες να υπόκεινται σε υψηλότερα πρότυπα γνωστοποίησης βάσει του SFDR.

Μια τρίτη κατηγορία κεφαλαίων, αφορά προϊόντα όπου ο διαχειριστής δεν θεωρεί ότι το ρίσκο για το ESG σχετίζεται με επενδυτικές αποφάσεις ή αποδόσεις και πρέπει να εξηγήσει τους λόγους.

Οι αρμόδιοι πάντως μιλούν για ένα «σημαντικό ορόσημο που θα βοηθήσει τους επενδυτές και τους διαχειριστές κεφαλαίων να περιγράψουν με μεγαλύτερη σαφήνεια και ειλικρίνεια τι κάνουν και πώς θα συμβάλουν σε ένα περιβάλλον χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα επιτυγχάνοντας τους στόχους της συμφωνίας του Παρισιού».