Ενέργεια & Περιβάλλον

Πράσινο Ταμείο: Έρχεται νέο πρόγραμμα 23 εκατ. για τους μικρούς Δήμους

 • Σταύρος Γριμάνης


Αφορά την Β’ πρόσκληση για «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2021 - Θα απευθύνεται σε Δήμους με πληθυσμό κάτω των 20.000 κατοίκων

Ένα ακόμη πρόγραμμα ενίσχυσης των Δήμων της χώρας για «πράσινες» δράσεις ετοιμάζεται να βγάλει στον αέρα το «Πράσινο Ταμείο».

Συγκεκριμένα, κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ταμείου που έγινε την Τετάρτη 21 Ιουλίου, αποφασίστηκε η έγκριση του σχεδίου της Β’ πρόσκλησης για το έτος 2021 στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2021, στον Άξονα Προτεραιότητας «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου».

Η πρόσκληση θα απευθύνεται σε όλους τους Δήμους της χώρας με πληθυσμό κάτω των 20.000 κατοίκων, προκειμένου να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στις επιλεγμένες δράσεις. Επίσης θα απευθύνεται και στους Συνδέσμους Δήμων με τις αντίστοιχες προϋποθέσεις.

Ο προϋπολογισμός για το σκέλος του προγράμματος που αφορά η Β’ πρόσκληση υπολογίζεται στα 23 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στο πόσο των 57 εκατ. ευρώ.

Στις 23 Ιουνίου το «Πράσινο Ταμείο» έβγαλε στον αέρα την Α’ πρόσκληση, καλώντας τους Δήμους της χώρας που έχουν πληθυσμό άνω των 20.000 κατοίκων καθώς και τους Συνδέσμους της αντίστοιχης χωρικής επικράτειας, να υποβάλλουν τις προτάσεις τους, μέχρι και την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021, που είναι καταληκτική ημερομηνία.

Με βάση την Α’ πρόσκληση, κάθε Δήμος μπορεί να υποβάλλει έως δύο προτάσεις στο ίδιο μέτρο. Σε κάθε περίπτωση, όπως τονίζεται, το σύνολο του αιτούμενου ποσού χρηματοδότησης από το «Πράσινο Ταμείο», δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το «ανώτατο ποσό χρηματοδότησης» όπως υπολογίζεται σε συνάρτηση με τα πληθυσμιακά χαρακτηριστικά του κάθε Δήμου.

Ακόμη, κάθε δικαιούχος δύναται να υποβάλλει αίτημα χρηματοδότησης για ένταξη σε ένα μόνο από τα μέτρα του προγράμματος, ωστόσο μία πρόταση μπορεί να περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε περισσότερους του ενός χώρους.

Οι δράσεις οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν για τους Δήμους στους οποίους απευθύνεται η Α’ Πρόσκληση αφορούν:

Μέτρο 1: Σύνθετες αστικές αναπλάσεις όπου περιλαμβάνονται:

 • Ολοκληρωμένα έργα αναπλάσεων κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου ή δίκτυο αυτών
 • Αποκατάσταση /επανάχρηση δημόσιων κτιρίων χαρακτηρισμένων ως διατηρητέα, μνημεία ή έργα τέχνης.

Μέτρο 2: Παρεμβάσεις στον αστικό χώρο, όπου περιλαμβάνονται:

 • Αναδιαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων, χώρων πρασίνου και υφιστάμενων δικτύων κοινόχρηστων χώρων πρασίνου, με έμφαση στη συμπλήρωση των φυτεύσεων.
 • Αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου. ( Η δράση αυτή μπορεί να αποτελεί τμήμα άλλων δράσεων).
 •  Δημιουργία ή αναβάθμιση παιδικών χαρών.
 • Αισθητική, λειτουργική, περιβαλλοντική αναβάθμιση, διεύρυνση, ανακατασκευή, πεζοδρόµων ή και πεζοδροµίων και επιµέρους υποδοµών τους ή και δημιουργία νέων πεζοδρομίων σε μέρη που δεν υπάρχουν και θεωρούνται απαραίτητα για την ασφαλή διέλευση των πεζών, για τη δημιουργία δικτύου κίνησης πεζών µε πρόνοια και για εμποδιζόμενα άτομα, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού.
 • Ανακαίνιση και διαμόρφωση κτιρίων που βρίσκονται στην ιδιοκτησία Ο.Τ.Α./ Δικαιούχου ή έχουν εκμισθωθεί/παραχωρηθεί σε ΟΤΑ/ Δικαιούχο από φορείς που συγκαταλέγονται στους εν δυνάμει δικαιούχους του Πράσινου Ταμείου για χρονική διάρκεια τουλάχιστον 15 ετών, με στόχο την επανάχρησή τους για την κάλυψη αναγκών εγκατάστασης κοινωνικών, πολιτιστικών ή εν γένει αναπτυξιακών δραστηριοτήτων,
 • Αισθητική αναβάθμιση όψεων κτιρίων που βρίσκονται στην ιδιοκτησία Ο.Τ.Α./ Δικαιούχου ή έχουν εκμισθωθεί/παραχωρηθεί σε ΟΤΑ/Δικαιούχο από φορείς που συγκαταλέγονται στους εν δυνάμει δικαιούχους του Πράσινου Ταμείου για χρονική διάρκεια τουλάχιστον 15 ετών, σε αξιόλογα τουριστικά, κοινωνικά ή πολιτιστικά σημεία της πόλης ή του Δήμου, όπως σε κεντρικές πλατείες, καθώς και κτιρίων κεντρικών αξόνων και παραλιακών μετώπων.
 •  Διαμόρφωση θεσμοθετημένων χώρων στάθμευσης οχημάτων, υπαίθριων με βιοκλιματικά χαρακτηριστικά και υλικά καθώς και υπόγειων.
 • Αναβάθμιση αύλειων χώρων σχολείων, καθώς και ενίσχυση της φύτευσης και της διαπερατότητας των εδαφών για τη δημιουργία χώρων πρασίνου στα σχολεία.

Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται η δημοσιοποίηση και της Β’ Πρόσκλησης ώστε να γνωστοποιηθούν οι ειδικότεροι όροι και οι δράσεις για τη χρηματοδότηση των Δήμων με πληθυσμό κάτω των 20.000 κατοίκων.