Τη δημιουργία Πάρκου Ελιάς στην Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής αποφάσισε να στηρίξει το Πράσινο Ταμείο.

Ειδικότερα, μετά από σχετικό αίτημα που υπέβαλε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, κ. Παναγιώτης Καλδής με συνημμένο το τελικό σχέδιο τεχνικού δελτίου του έργου, το Πράσινο Ταμείο αποφάσισε τη χρηματοδότηση του έργου με το ποσό των 550.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Το project αφορά στην υλοποίηση καινοτόμων δράσεων διάσωσης και ανάδειξης στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος καθώς και στη διατήρηση και τον εμπλουτισμού της βιοποικιλότητας, στην περιοχή του προτεινόμενου έργου, πρώην κτήμα Μερκάτη στο Αιγάλεω, σε συνδυασμό με την αξιοποίηση στοιχείων «έξυπνων πόλεων».

Πιο συγκεκριμένα, προτείνεται η βέλτιστη ανάδειξη συγκεκριμένων λειψάνων-υπολειμμάτων του ιστορικού τοπίου της Αττικής ως βασικά στοιχεία για την διαμόρφωση ενός σύγχρονου πανεπιστημιακού χώρου υψηλού κύρους με ταυτόχρονη αξιοποίηση των στοιχείων αυτών για την μετατροπή του χώρου σε Πράσινη-Μπλε Υποδομή.

Επιπρόσθετα στο πλαίσιο της εν λόγω χρηματοδότησης προτείνεται η προστασία, συντήρηση και ανάδειξη του ιστορικού Βυζαντινού Ναού Αγίου Ιωάννη Μπενιζέλων, που βρίσκεται στον ευρύτερο περιβάλλοντα χώρο της Πανεπιστημιούπολης Αρχαίου Ελαιώνα ΠΑΔΑ.

Με αυτό το σκεπτικό κρίθηκε ότι η χρηματοδότηση του έργου συνάδει με τους σκοπούς του Πράσινου Ταμείου.

Έτσι, το Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου αποφάσισε ομόφωνα:

1) Την ένταξη χρηματοδότησης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για το έργο διαμόρφωσης Πάρκου Ελιάς στην Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στον Άξονα «Δράσεις Διατήρησης της Βιοποικιλότητας-Καινοτόμες Δράσεις-Έξυπνες Πόλεις» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Φυσικό Περιβάλλον και Καινοτόμες Δράσεις 2022».

2) Τη διάθεση συνολικού ποσού έως 550.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για την υλοποίηση της παραπάνω δράσης, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Χ.Π. «Φυσικό Περιβάλλον και Καινοτόμες Δράσεις 2022» του Πράσινου Ταμείου οικονομικού έτους 2022.

Διαβάστε ακόμη:

Πώς θα είναι τα πρώτα 1.500 σπίτια και οι 5+1 γειτονιές στο Ελληνικό (pics)

Brain drain στη Ρωσία λόγω του πολέμου

Αυτά είναι τα 10 μεγαλύτερα υπεράκτια αιολικά πάρκα στον κόσμο (pics)