Ενέργεια

ΡΑΕ: Ετοιμότητα για νέες παρεμβάσεις στην αγορά ενέργειας

  • newsroom


Η μέχρι τώρα πορεία και οι προκλήσεις για την εφαρμογή του Target Model-Ιωάννου (ΕΧΕ): Έτοιμη η επέκταση και στο φυσικό αέριο

Η μέχρι τώρα εφαρμογή του νέου μοντέλου της ενεργειακής αγοράς, -υπό το καθεστώς του Target Model-, βρέθηκε σήμερα στο μικροσκόπιο εκπροσώπων των εκπροσώπων φορέων και εταιρειών της αγοράς, κατά τη διάρκεια του Power and Gas Supply Forum.

Ο πρόεδρος της ΡΑΕ Αθ. Δαγούμας αναφερόμενος στην έως τώρα λειτουργία του Target Model την αξιολόγησε ως θετική, το ίδιο και την πρωτοβουλία της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΝ και των αρμόδιων Αρχών να ληφθούν μέτρα εξομάλυνσης. «Θεωρούμε ορθές και τεκμηριωμένες τις παρεμβάσεις που προηγήθηκαν στην αγορά εξισορρόπησης, δηλαδή να μην επιτρέπονται οι αρνητικές τιμές και να μην επιτρέπονται προσφορές κάτω από το τεχνικό ελάχιστο», τόνισε χαρακτηριστικά.

 Αναφερόμενος στην εξέλιξη της αγοράς εξισορρόπησης, επισήμανε ότι τα μέτρα που ελήφθησαν, οδήγησαν στην απομείωση του κόστους μετά τον αρχικό εκτροχιασμό που είχε σημαντικές επιπτώσεις στους μη καθετοποιημένους προμηθευτές.

Στην κατεύθυνση ενίσχυσης και θωράκισης της αγοράς, η ΡΑΕ εργάζεται, όπως είπε, για το monitoring όλων των δραστηριοτήτων μέσω αυτοματοποίησης που αποτελεί και την ενδεδειγμένη λύση για την ακριβή και έγκαιρη εποπτεία. Από την τοποθέτησή του έγινε σαφές ότι η ΡΑΕ είναι ανοιχτή στο ενδεχόμενο και νέων παρεμβάσεων στο μέτρο που αυτό κριθεί απαραίτητο.

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλο του ΕΧΕ Γ. Ιωάννου χαρακτήρισε έγκαιρη και επιτυχημένη τη μετάβαση στο Target Model, σε επίπεδο συστημάτων και τεχνικής αρτιότητας.

Επισήμανε ότι ένα βασικό ζήτημα αποτελεί η ρευστότητα της Ενδοημερήσιας Αγοράς και της Αγοράς Προθεσμιακών Προϊόντων που μπορούν να βελτιώσουν την αντιστάθμιση των κινδύνων έκθεσης των συμμετεχόντων στις διακυμάνσεις του χονδρεμπορικού κόστους. Ο ίδιος ανακοίνωσε ότι το ΕΧΕ είναι έτοιμο για όποιες παρεμβάσεις προς όφελος της αγοράς ενώ δήλωσε ότι επίκειται η έναρξη λειτουργίας και της πλατφόρμας για την επέκταση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας στο φυσικό αέριο όπου οι μονάδες μπορούν να προσφέρουν την απαραίτητη ευελιξία στο σύστημα.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ εκτίμησε ότι η μετάβαση στο Target Model επέτρεψε στη χώρα μας να γίνει μέλος της ευρωπαϊκής αγοράς μέσω της διασύνδεσης με την Ιταλία και σύντομα με τη Βουλγαρία. «Δημιουργήθηκαν τέσσερις αγορές που λειτουργούν υπό την εποπτεία διαφορετικών φορέων. Τα οφέλη από τα παραπάνω είναι η μεγαλύτερη ανεξαρτησία και διαφάνεια, ότι οι συμμετέχοντες έχουν περισσότερα εργαλεία διαχείρισης του ρίσκου, καθώς και ένα ξεκάθαρο κανονιστικό πλαίσιο με περισσότερα δεδομένα για σωστή λειτουργία που οδηγεί σε βέλτιστη αξιολόγηση των επενδύσεων», όπως είπε. Ταυτόχρονα, όμως, τόνισε ότι σε κάθε περίπτωση, πρέπει πλέον να κρίνουμε τις τιμές σε σχέση με τις άλλες χώρες, αλλά και ότι παραμένουμε από τις ακριβότερες τιμές χονδρεμπορικής και πρέπει να τις μειώσουμε. Ο ίδιος εκτίμησε πως σε αυτό παίζει ρόλο ότι «έχουμε ακόμα λιγνίτες και όσο θα φεύγουν, τόσο θα μπαίνουν φθηνότερα κομμάτια και με τη σύζευξη θα μειώσουμε αυτή τη διαφορά». Πάντως, ο Γ. Στάσσης θεωρεί ότι υπάρχει ακόμα δρόμος για μια ώριμη αγορά, η οποία θα βοηθήσει εν τέλει να ενσωματωθούν περισσότερες ΑΠΕ με ασφάλεια.

Ο πρόεδρος του ΔΣ της ΗΡΩΝ, Γιώργος Κούβαρης, μίλησε για εκπομπή των σωστών σημάτων από πλευράς αγοράς, γεγονός που επιβεβαιώνει τόσο την ορθότητα του μοντέλου όσο και τις ενδεδειγμένες βελτιώσεις που θα πρέπει να υπάρξουν.

Στόχος, κατά τον ίδιο, είναι να υπάρξει μια κοινή λειτουργία όλων των ευρωπαϊκών αγορών, να αντανακλούν το πραγματικό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, να μεγιστοποιούν την χρήση των διασυνδέσεων, να διευκολύνουν την ένταξη των ΑΠΕ, αλλά και να δημιουργούν ρευστότητα ώστε να είναι ευχερέστερη η διαχείριση του ρίσκου από παραγωγούς, προμηθευτές και όλους τους εμπλεκόμενους.

Εντόπισε τα κύρια προβλήματα στην ουσιαστική απουσία της προθεσμιακής αγοράς, στη δεσπόζουσα θέση της ΔΕΗ και στη χαμηλή ρευστότητα της ενδοημερήσιας αγοράς.

Ο κ. Κούβαρης τόνισε ότι το Target Model αναδεικνύει την ανάγκη ευελιξίας του συστήματος, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι οι μονάδες ανοικτού κύκλου του Ήρωνα ισχύος 50 MW, λειτούργησαν αυτή την περίοδο τόσο όσο δεν είχαν λειτουργήσει δέκα χρόνια τώρα.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΔΑΠΕΕΠ, Γ. Γιαρέντης, υποστήριξε ότι «η αγορά δεν λειτουργεί ελεύθερα για εμάς γιατί είμαστε ο μόνος συμμετέχων που έχουμε όλες τις δεσμεύσεις των δημοσίων επιχειρήσεων και ανταγωνιζόμαστε ιδιωτικές εταιρείες που έχουν ό,τι χρειάζεται».

 Ο ίδιος επισήμανε τη χαμηλή ρευστότητα στην ενδοημερήσια αγορά καθώς και τις αποκλίσεις και το κόστος εξισορρόπησης. «Εδώ υπάρχει πρόβλημα γιατί καλείται ο ΕΛΑΠΕ να επιβαρυνθεί με τις μη σωστές προβλέψεις και τις αποκλίσεις των υπολοίπων ΦΟΣΕ», όπως είπε, θεωρώντας απαραίτητη σχετική νομοθετική παρέμβαση. Όσον αφορά τον ΕΛΑΠΕ, τόνισε ότι υπάρχει ανάγκη επανασχεδιασμού του συστήματος εγγυήσεων.  «Καταβάλουμε 30 εκατ. ευρώ για εγγυήσεις που αφαίρεσαν ρευστότητα από τον ΕΛΑΠΕ. Θα μπορούσαν μερικές χιλιάδες τιμολόγια ΑΠΕ να είχαν πληρωθεί αν δεν είχαμε αυτή την υποχρέωση» σημείωσε.

Παράλληλα, ο Γ.  Γιαρέντης τόνισε ότι παρά την υποστελέχωση του ΔΑΠΕΕΠ ο μέσος όρος του χρόνου υπογραφής νέων συμβάσεων ΑΠΕ μειώθηκε από τις 79 μέρες σε 5-6 μέρες. Έτσι, το 2020 υπογράφηκαν 1800 νέες συμβάσεις ΑΠΕ, ενώ φέτος μέχρι σήμερα έχουν υπογραφεί άλλες 800.

Ο πρόεδρος της ΕΒΙΚΕΝ Αν. Κοντολέων εξέφρασε τον προβληματισμό του για τη λειτουργία της νέας αγοράς. «Ανησυχούμε για διάφορα πράγματα, όχι μόνο για το κόστος που ξέφυγε με τα τιμολόγια βιομηχανίας να αυξάνονται πάνω από 20%. Εδώ και δύο μήνες βλέπουμε το δεσπόζοντα παίχτη να επικαλείται ριζική αλλαγή των τιμολογίων χωρίς αυτά να είναι πλέον κοστοστρεφή και να συνδέονται με την αντιστάθμιση κινδύνου».

Κατά τον ίδιο, η βιομηχανία δεν μπορεί να μεταφέρει αυτά τα κόστη στα προϊόντα της. Ο κ. Κοντολέων εκτίμησε ότι οι υψηλές τιμές στην εξισορρόπηση δεν οφείλονται μόνο στις παιδικές ασθένειες, αλλά και σε μια συγκεκριμένη τακτική προσφορών. Για αυτό και θεωρεί αναγκαίες νέες παρεμβάσεις.

Διαβάστε ακόμη:

Σήμα Εξαδάκτυλου ότι οι Λοιμωξιολόγοι «γέρνουν» προς το άνοιγμα του λιανεμπορίου

Google: Προσέφερε $60.000 σε καθηγητή πανεπιστημίου και εκείνος την απέρριψε – Δείτε γιατί

Τσίπρας: «Κυβέρνηση θέατρο του παραλόγου – Δέσμη μέτρων για επανεκκίνηση της εστίασης»

Απόρρητο Απόρρητο