Τα σχέδια της μεγάλης εταιρείας ύδρευσης και αποχέτευσης παρουσιάζει ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ Χάρης Σαχίνης σε συνεντευξή του στο ΑΠΕ- ΜΠΕ. Διαβεβαιώνει παράλληλα ότι “ακόμη και στην ακραία περίπτωση λειψυδρίας, η ΕΥΔΑΠ διαθέτει ήδη ένα οργανωμένο και υλοποιήσιμο σχέδιο αντιμετώπισης σε βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα, ώστε να μην λείψει από κανέναν συμπολίτη μας νερό επαρκούς ποσότητας και ανώτερης ποιότητας. Το σχέδιο αυτό, τονίζει, είναι έτοιμο να τεθεί σε λειτουργία εφόσον κριθεί απαραίτητο.

Αναλυτικά η συνέντευξη του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΥΔΑΠ, Χάρη Σαχίνη στο ΑΠΕ/ΜΠΕ και τον Γιώργο Ψύλλια:

Ερ. Η κλιματική κρίση υποθέτουμε ότι προκαλεί νέες υποχρεώσεις σε μια εταιρία όπως η ΕΥΔΑΠ αντικείμενο της οποία είναι η ύδρευση και η αποχέτευση. Ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζετε; Ειδικά για την λειψυδρία πιστεύετε ότι κινδυνεύουμε τα επόμενα χρόνια στην Αττική;

Οι εταιρείες ύδρευσης και αποχέτευσης βρίσκονται στο επίκεντρο της συζήτησης για την κλιματική αλλαγή. Οι προκλήσεις που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή συνδέονται άρρηκτα με το νερό, οδηγώντας σε καταστροφικά πολλές φορές φαινόμενα, όπως οι ξηρασίες και οι πλημμύρες.

Προσεγγίζουμε λοιπόν τις προκλήσεις αυτές με ολοκληρωμένο σχέδιο και έργα σε όλο τον κύκλο νερού από τους ταμιευτήρες έως και την επεξεργασία λυμάτων,εισάγοντας νέες πρακτικές για τα δεδομένα της χώρας μας, όπως η επαναχρησιμοποίηση του ανακυκλωμένου νερού και η αξιοποίηση μη πόσιμου νερού για δευτερεύουσες χρήσεις.

Ακόμα όμως και στην ακραία περίπτωση λειψυδρίας, η ΕΥΔΑΠ διαθέτει ήδη ένα οργανωμένο και υλοποιήσιμο σχέδιο αντιμετώπισης σε βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα, ώστε να μην λείψει από κανέναν συμπολίτη μας νερό επαρκούς ποσότητας και ανώτερης ποιότητας. Το σχέδιο αυτό είναι έτοιμο να τεθεί σε λειτουργία εφόσον κριθεί απαραίτητο. Περιλαμβάνει ένα πλέγμα δράσεων που ξεκινούν σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα από την ενεργοποίηση της άντλησης νερού από τη Λίμνη Υλίκη μέχρι και την λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης σε περιπτώσεις μακροχρόνιας ανομβρίας.

Φυσικά, όπως ανέφερα και παραπάνω, η ΕΥΔΑΠ έχει ήδη ενεργοποιήσει και μηχανισμούς για αξιοποίηση μη πόσιμου ύδατος, όπως το νερό που ακόμα και σήμερα υδρομαστεύει το Αδριάνειο Υδραγωγείο, αλλά και το ανακυκλωμένο νερό από την επεξεργασία λυμάτων, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για δευτερεύουσες χρήσεις, όπως πότισμα πάρκων, νησίδων, κηπευτικών, κλπ, χωρίς να σπαταλάται ο φυσικός πόρος. Ένα εξαιρετικό παράδειγμα είναι η αξιοποίηση της τεχνολογίας sewer mining στο φυτώριο του Δήμου Αθηναίων, μιας τεχνολογίας που επιτρέπει την αποκεντρωμένη επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υδάτων κατευθείαν από το δίκτυο αποχέτευσης, φυσικά μετά από κατάλληλη επεξεργασία. Επίσης, τα νέα Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων που κατασκευάζονται στην Ανατολική Αττική έχουν σχεδιαστεί με αυτή τη φιλοσοφία, τη φιλοσοφία της κυκλικής οικονομίας και της επαναχρησιμοποίησης. Πλέον, βρισκόμαστε σε ένα σημείο που ούτε σταγόνα δεν πρέπει να πηγαίνει χαμένη.

Για εμάς στην ΕΥΔΑΠ, η προστασία του νερού ήταν και είναι βασική και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα όχι μόνο σήμερα, αλλά διαχρονικά.

Ερ. Το νέο θεσμικό καθεστώς εποπτείας που ισχύει πλέον σε συνδυασμό με το νέο νόμο του ΥΠΕΝ που ψηφίστηκε πρόσφατα, θα βοηθήσει κατά τη γνώμη σας στον εξορθολογισμό και την ανάπτυξη του κλάδου και της ΕΥΔΑΠ ειδικότερα; Τι να περιμένουμε το επόμενο διάστημα;

Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο, σε συνδυασμό με το νέο νόμο, δημιουργεί τις προϋποθέσεις και τις συνθήκες για τη σταθερότητα και την ανάπτυξη της Εταιρείας, αξιοποιώντας τη δυναμική και την τεχνογνωσία που διαθέτει.

Αφενός, το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο διασφαλίζει τη σταθερότητα μέσω της δυνατότητας πρόβλεψης των εσόδων για την Εταιρεία, αφετέρου ο νέος νόμος παρέχει τη δυνατότητα ανάληψης νέων δραστηριοτήτων από την ΕΥΔΑΠ αλλά και γεωγραφικής επέκτασης. Όπως αντιλαμβάνεστε, η συνθήκη αυτή δημιουργεί μία νέα δυναμική ανάπτυξης για την Εταιρεία, αλλά και για την κοινωνία ευρύτερα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του νέου νόμου, η ΕΥΔΑΠ αποκτά δυνατότητα για άσκηση δραστηριοτήτων ύδρευσης – αποχέτευσης και εκτός Αττικής, για απόκτηση ελέγχου επιχειρήσεων σε συναφείς κλάδους, αλλά και ευελιξίες για ανάπτυξη σε έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και επαναχρησιμοποίηση ανακυκλωμένου νερού. Απλοποιούνται οι διαδικασίες ανάθεσης για τη συντήρηση, λειτουργία και αναβάθμιση του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος (ΕΥΣ), κ.α.

Οι παραπάνω ευνοϊκές διατάξεις δημιουργούν ένα νέο πλαίσιο ανάπτυξης για την Εταιρεία, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για αύξηση των εσόδων, αύξηση των θέσεων εργασίας, αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και της εμπειρίας, επέκταση σε άλλους συναφείς τομείς, μεγαλύτερη διείσδυση στον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με στόχο την ταχύτερη επίτευξη της δέσμευσής μας για παραγωγή νερού μηδενικού ανθρακικού αποτυπώματος, στο πλαίσιο της στρατηγικής μας για ασφάλεια – αποτελεσματικότητα – ανάπτυξη. Μέριμνά μας τώρα, είναι να εξασφαλίσουμε τον τρόπο με τον οποίο θα ενισχύσουμε το ανθρώπινο δυναμικό της Εταιρείας, ώστε να εκτελέσουμε αυτό το μεγάλο και απαιτητικό έργο που έχουμε μπροστά μας.

Ερ. Εκτός από την επέκταση της ΕΥΔΑΠ σε γειτονικούς νομούς που ενδεχομένως αποφασιστεί, έχετε αναλάβει την κατασκευή υποδομών αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων στην Ανατολική Αττική. Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες;

Πράγματι, η ΕΥΔΑΠ βρίσκεται σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο της πορείας της, των τελευταίων σχεδόν 100 χρόνων που λειτουργεί. Αυτό έγκειται στο γεγονός ότι σήμερα ήδη εκτελεί με τριπλάσιους απ’ ό,τι στο παρελθόν ρυθμούς ένα επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 2 δισ. ευρώ, εκ των οποίων το 1 δισ. ευρώ αφορά αποκλειστικά στα έργα της Ανατολικής Αττικής, τα οποία για εμάς είναι μεγάλο στοίχημα. Σίγουρα τόσο ο σχεδιασμός, όσο και η υλοποίηση ενός τόσο μεγάλου επενδυτικού πλάνου σε μία περιοχή που για δεκαετίες μαστίζεται από έλλειψη βασικών υποδομών είναι μια μεγάλη πρόκληση που θέλουμε να κατακτήσουμε με επιτυχία.

Ενδεικτικά θα αναφέρω ότι από το περίπου 1 δισ. ευρώ, το 52% αφορά σε έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη και το 48% σε έργα που βρίσκονται σε φάση ωρίμανσης. Αυτή τη στιγμή επιχειρούμε σε Μαραθώνα, Νέα Μάκρη,Ντράφι, Παλλήνη, Γέρακα, Ανθούσα, Ραφήνα-Πικέρμι, Σπάτα-Αρτέμιδα και έχουμε κατασκευάσει περισσότερο από το 15% των δικτύων αποχέτευσης. Επίσης, για να αντιληφθείτε το γεωγραφικό μέγεθος του εγχειρήματος, όχι μόνο τα υπό κατασκευή δίκτυα έχουν μήκος ίσο με την απόσταση Αθήνα – Βουδαπέστη, αλλά είναι επίσηςεντυπωσιακό ότι στην πλήρη εξέλιξη των έργων θα απασχολούμε περίπου 300 αρχαιολόγους.

Στόχος μας είναι να πενταπλασιάσουμε τους ρυθμούς απορρόφησης του επενδυτικού μας πλάνου μέσα στο 2024 για να συνεχίσουμε να παρέχουμε αδιάλειπτα υψηλής ποιότητας υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης στην Αθήνα και την υπόλοιπη Ελλάδα ως εταιρεία πρότυπο σε θέματα ESG και νερού μηδενικού άνθρακα, ανταποκρινόμενοι ταυτόχρονα στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής.

Διαβάστε ακόμη

Σε «λίγους και εκλεκτούς» οι βίλες του Kengo Kuma στο Ελληνικό – Ποιος είναι ο πρώτος αγοραστής (pics)

Σπάνε και πάλι τα ρεκόρ οι ελληνικές εξαγωγές: Αύξηση 50% σε 5 χρόνια (πίνακες)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ