Ραγδαία αύξηση κατέγραψε η συνεισφορά των επαγγελματικών φωτοβολταϊκών στα μέτρα στήριξης των καταναλωτών που θέσπισε η πολιτεία το καλοκαίρι του 2022, λόγω τόσο της αύξησης των χονδρεμπορικών τιμών του ρεύματος όσο και της ένταξης στο σύστημα και νέων φθηνών σε τιμές αποζημίωσης σταθμών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επεξεργάστηκε ο Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά (ΣΠΕΦ), για την περίοδο από Ιούνιο έως Σεπτέμβριο 2022, τα Επαγγελματικά φωτοβολταϊκά του διασυνδεδεμένου συστήματος και δικτύου συνεισέφεραν απευθείας 451 εκατ. ευρώ από 1.3 δισ. ευρώ συνολικά οι ΑΠΕ στην αγορά, αντιπροσωπεύοντας το 34.7%.

Υπενθυμίζεται ότι το περασμένο καλοκαίρι, λειτούργησε ο Προσωρινός Μηχανισμός επιστροφής εσόδων της Αγοράς Επόμενης Ημέρας (ΑΕΗ) και απορρόφησε ανά μονάδα χρόνου, το μεγαλύτερο μέρος των επιδοτήσεων προς τους καταναλωτές, ήτοι περί τα 3.7 δισ. ευρώ σε διάστημα μόλις 3 μηνών και με τον Κρατικό Προϋπολογισμό να καλύπτει λιγότερο από το 40%.

Τα Αιολικά του διασυνδεδεμένου συστήματος και δικτύου συνεισέφεραν απευθείας 804 εκατ. ευρώ με την συμμετοχή τους να διαμορφώνεται στο 61.9%, τα Μικρά Υδροηλεκτρικά 32 εκατ. ευρώ (2.4% ) και τα έργα Βιομάζας-Βιοαερίου το 2%. Αντίστοιχα, τα οικιακά φωτοβολταϊκά στέγης απορρόφησαν 13 εκατ. ευρώ ήτοι είχαν αρνητική συμμετοχή -1%.

Ο ΣΠΕΦ τονίζει πως αν συνδέονταν γρηγορότερα στο δίκτυο όλα τα Φ/Β έργα που έχουν ήδη κατασκευαστεί αλλά παραμένουν για πολλούς μήνες ασύνδετα ένεκα των καθυστερήσεων στα έργα δικτύου ευθύνης κυρίως του ΔΕΔΔΗΕ, το όφελος των καταναλωτών από τα επαγγελματικά φωτοβολταϊκά θα ήταν ακόμη μεγαλύτερο.

Τα μέτρα

Με το μέτρο της θέσπισης του πλαφόν εσόδων από την χονδρική ανά τεχνολογία και εν προκειμένω των 85 ευρώ/MWh στις ΑΠΕ στα πλαίσια του Προσωρινού Μηχανισμού, επήλθε η αποσύνδεση της Ειδικής Τιμής Αγοράς (ΕΤΑ) ανά τεχνολογία ΑΠΕ από την χονδρεμπορική τιμή (ΤΕΑ) της Προημερήσιας αγοράς για τιμές της πάνω από το πλαφόν αυτό. Συνεπώς, για την περίοδο από Ιούλιο 2022 και μετά δεν είναι απευθείας εφικτό από τα στοιχεία που παρέχονται στο δελτίο ΕΛΑΠΕ να υπολογιστεί το όφελος της συνεισφοράς εκάστης τεχνολογίας ΑΠΕ, αφού τα κονδύλια των επιστροφών ανά τεχνολογία δεν διέρχονταν πλέον από τον ΕΛΑΠΕ. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα στοιχεία που δημοσιεύονται από την ΡΑΕ για τις συνεισφορές στο πλαίσιο του Προσωρινού Μηχανισμού, αυτά αφορούν συνολικά τις ανανεώσιμες και όχι διακριτά κάθε επιμέρους τεχνολογία τους.

Οπότε για τις ανάγκες της παρούσας ανάλυσης προσομοιώνονται οι ΕΤΑ κάθε τεχνολογίας ανά μήνα για την περίοδο ισχύος του πλαφόν, σαν αυτό να μην υπήρχε, με την μέθοδο της γραμμικής παλινδρόμησης. Άλλωστε σε ότι αφορά τις ΑΠΕ που έχουν σταθερές-ρυθμιζόμενες τιμές αποζημίωσης, σε μακροοικονομικό επίπεδο τα ίδια περίπου ποσά επιστροφών θα κατέληγαν στην επιδότηση των καταναλωτών και χωρίς τον Προσωρινό Μηχανισμό, αφοί οι ΑΠΕ αυτές δεν έχουν τίποτα να επωφεληθούν από την αύξηση των χονδρεμπορικών τιμών. Εν προκειμένω αντλώντας στοιχεία μηνιαίων ΕΤΑ ανά ανανεώσιμη τεχνολογία και μηνιαίων ΤΕΑ από το δελτίο ΕΛΑΠΕ του ΔΑΠΕΕΠ για την περίοδο από Ιαν-21 έως και Ιουν-22 που υφίστανται ώστε να υπάρχει επαρκής βάση δείγματος, προκύπτει:

Όπου Φ/Β= φωτοβολταϊκά

ΑΙΟΛ= αιολικά

ΜΥΗ= Μικρά υδροηλεκτρικά

ΒΙΟ= Βιομάζα-βιοαέριο

ΑΕΗ= Αγορά Επόμενης Ημέρας

Μέσω ανάλυσης γραμμικής παλινδρόμησης για κάθε τεχνολογία ΑΠΕ διακριτά προκύπτει:

Φ/Β= φωτοβολταϊκά

ΑΙΟΛ= αιολικά

ΜΥΗ= Μικρά υδροηλεκτρικά

ΒΙΟ= Βιομάζα-βιοαέριο

Διαβάστε ακόμη:

Γιατί βυθίζονται (ξανά) τα κρυπτονομίσματα (διάγραμμα)

Πολάκης: Σήμερα οι αποφάσεις για το μέλλον του στον ΣΥΡΙΖΑ

Στο «σφυρί» οικόπεδα, καταστήματα, γραφεία και πάρκινγκ με χαμηλή τιμή εκκίνησης