Η σταδιακή ηλέκτριση του αιολικού συμπλέγματος του Καφηρέα -του μεγαλύτερου αιολικού έργου στην Ελλάδα συνολικής ισχύος 330 MW- ήταν η κινητήριος δύναμη πίσω από τη σημαντική αύξηση που παρουσίασαν τα έσοδα (+28.3%), η προσαρμοσμένη λειτουργική κερδοφορία (+26,7%) και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη (+87,5%) της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους, σε συνδυασμό με τις ευνοϊκές ανεμολογικές συνθήκες.

Ο Καφηρέας, ένα έργο case study στην ιστορία του αιολικού δυναμικού της χώρας μας, αποτελεί στην πραγματικότητα όχι ένα αιολικό πάρκο, αλλά ένα αιολικό σύμπλεγμα, το οποίο αναπτύσσεται εξ ολοκλήρου στο Δήμο Καρύστου στην Εύβοια, αποτελούμενο από 17 επιμέρους αιολικά πάρκα και 101 ανεμογεννήτριες. Το έργο ξεκίνησε να κατασκευάζεται πριν από περίπου 2 χρόνια και σήμερα έχουν ηλεκτριστεί 15 από τα 17 πάρκα, με τα υπολειπόμενα 2 να ηλεκτρίζονται ως το τέλος του μήνα.

Πέρα από τη σημαντική συμβολή του στα οικονομικά μεγέθη της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, που σύμφωνα με τη Διοίκηση της εισηγμένης αναμένεται να αντιστοιχεί σε αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας κατά 35% (σε ετησιοποιημένη βάση), ο Καφηρέας είναι έργο καίριας σημασίας για την ενεργειακή αυτονομία και την παραγωγή καθαρής ενέργειας στη χώρα μας. Για αυτό άλλωστε, το έργο έχει ενταχθεί στις διαδικασίες των Στρατηγικών Επενδύσεων του Ν.4608/2019.

Συγκεκριμένα, μόνο από τη λειτουργία του αιολικού συμπλέγματος του Καφηρέα, αναμένεται να παράγεται ενέργεια ικανή να καλύψει τις ανάγκες 226.000 νοικοκυριών και να αποτρέψει την έκλυση 1.017.600 tn CO2 στην ατμόσφαιρα.

Το έργο συνδέεται με το Ηλεκτρικό Σύστημα της χώρας μέσω υποβρύχιας ενεργειακής ζεύξης μήκους περίπου 69,1 χλμ. που εκκινεί από την Εύβοια και καταλήγει στο ΚΥΤ Λαυρίου, ενώ για τις ανάγκες του έργου έχουν εγκατασταθεί 3 Υποσταθμοί Ανύψωσης Τάσης στην πλευρά της Εύβοιας στις θέσεις «Ομαλιές», «Ευαγγελισμός» και «Σταυρός».

Διαβάστε ακόμη

Ποια επιδόματα χάνουν οι επαγγελματίες με το νέο σύστημα φορολόγησης

Νέο «μπλόκο» στη φοροδιαφυγή – Τέλος οι «κενές» δηλώσεις ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος

Έρευνα Grant Thornton: Oι επιχειρηματίες βλέπουν προοπτικές πατάνε φρένο όμως σε επενδύσεις και αυξάνουν τις τιμές (γραφήματα)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ