Ενέργεια & Περιβάλλον

Θερμοηλεκτρική Κομοτηνής: Με νέα στελέχωση βάζει μπροστά το mega project των 375 εκατ. ευρώ

  • Σταύρος Γριμάνης


«Ανασχηματισμός» στο Δ.Σ. της εταιρείας που αποτυπώνει τη συμμαχία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ-Motor Oil- Πρόεδρος η Πηνελόπη Λαζαρίδου, Αντιπρόεδρος ο Βίκτωρ Παπακωνσταντίνου, Γενικός Διευθυντής ο Ευάγγελος Παπαδημητρίου

Το «λάκτισμα» έχει ήδη δοθεί για την κατασκευή της νέας μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο φυσικό αέριο, στην Κομοτηνή, σηματοδοτώντας στην πράξη τη συμμαχία δύο κορυφαίων ομίλων, της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και της Motor Oil, για αυτή τη μεγάλη επένδυση, ύψους 375 εκατ. ευρώ.

Όπως ανακοινώθηκε πρόσφατα, υπεγράφη η σχετική συμφωνία ανάθεσης της κατασκευής του Αεριοστροβιλικού Σταθμού Συνδυασμένου Κύκλου, η  εμπορική  λειτουργία τoυ οποίου προγραμματίζεται για τις αρχές του 2024.

Η Θερμοηλεκτρική Κομοτηνής, στην οποία συμμετέχουν με ποσοστό 50% η καθεμία, οι Motor Oil Renewable Energy (MORE) και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ανέθεσε την κατασκευή του Σταθμού στην ΤΕΡΝΑ A.E., η οποία με τη σειρά της υπέγραψε σύμβαση προμήθειας με τη Siemens Energy για το βασικό εξοπλισμό της μονάδας παραγωγής δυναμικότητας 877 ΜW.

Υπενθυμίζεται ότι στο στάδιο της κατασκευής θα δημιουργηθούν 500 θέσεις εργασίας, ενώ 100 θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν κατά την περίοδο λειτουργίας.

Ο νέος υπερσύγχρονος Σταθμός είναι στρατηγικής σημασίας, καθώς έρχεται να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες για ηλεκτρική ενέργεια στη χώρα μας, οι οποίες θα δημιουργηθούν λόγω της σταδιακής απόσυρσης των λιγνιτικών μονάδων παραγωγής.

Η νέα μονάδα θα είναι στρατηγικά τοποθετημένη στην περιοχή της ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής, δηλαδή στο επίκεντρο του βόρειου συστήματος, όπου αφενός αποτελεί σταυροδρόμι των υφιστάμενων και σχεδιαζόμενων ενεργειακών «διαδρόμων», αφετέρου ο ρόλος της καθίσταται κρίσιμος λόγω της απόσυρσης των λιγνιτικών μονάδων της ΔEH σε Aμύνταιο και Kαρδιά.

Σημειώνεται ότι η αρχική άδεια αφορούσε σταθμό 665 MW, ωστόσο πριν ακόμη την επίσημη ανακοίνωση της συμμαχίας με τη ΜΟΗ, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ υπέβαλε αίτηση τροποποίησης για την αύξηση ισχύος στα 876,6 MW, γεγονός που την καθιστά τη μεγαλύτερη από όσες μονάδες συνδυασμένου κύκλου έχουν αδειοδοτηθεί ή σχεδιάζονται μέχρι τώρα.

Η άδεια (διάρκειας 35 ετών) για το project της Κομοτηνής προβλέπει ότι ο νέος σταθμός θα αποτελείται από μία αεριοστροβιλική μονάδα ισχύος ~587,6 MW και μία ατμοστροβιλική μονάδα ισχύος ~289 MW, θα έχει ονομαστική (μικτή) ισχύ 876,6 MW και καθαρή ισχύ (προς το Σύστημα) 858 MW. Ακόμη θα πρέπει να διασφαλίζεται καθαρός βαθμός απόδοσης σε πλήρες φορτίο ίσο με 62,5% υπό συνθήκες ISO- new and clean.

Ο «ανασχηματισμός» στη Θερμοηλεκτρική Κομοτηνής

Φορέας υλοποίησης της μεγάλης επένδυσης είναι η εταιρεία «Θερμοηλεκτρική Κομοτηνής», η οποία συστάθηκε στις 15 Απριλίου 2021, από την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, αλλά πλέον ελέγχεται από κοινού τόσο από την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ όσο και από τον θυγατρικό βραχίονα της ΜΟΗ στις ΑΠΕ, MORE (Motor Oil Renewable Energy).

Πηνελόπη Λαζαρίδου

Στο αρχικό διοικητικό σχήμα συμμετείχαν η Πηνελόπη Λαζαρίδου (Πρόεδρος), ο Εμμανουήλ Μουστάκας (Διευθύνων Σύμβουλος), καθώς και οι Γ. Αρμένης και Μ. Κατσίμης (ως μέλη του Δ.Σ.).

Ωστόσο, πλέον, -όπως αποκαλύπτει σήμερα το newmoney-, η έκτακτη Γενική Συνέλευση που έγινε στις 30 Αυγούστου αποφάσισε έναν ευρύτατο «ανασχηματισμό», με τη νέα στελέχωση να αποτυπώνει ακριβώς τη σύμπραξη των δύο κορυφαίων ενεργειακών ομίλων.

Στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος παραμένει η Πηνελόπη Λαζαρίδου, εμπειρότατο στέλεχος της αγοράς και σήμερα Εντεταλμένη Σύμβουλος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Η κα Λαζαρίδου εντάχθηκε στον Όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ το 2017, αναλαμβάνοντας την θέση του Γενικού Διευθυντή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών με βασικό αντικείμενο τον προσδιορισμό της χρηματοοικονομικής στρατηγικής και την διαχείριση των επιχειρησιακών κινδύνων.

Βίκτωρ Παπακωνσταντίνου

Αντιπρόεδρος τοποθετήθηκε ο Βίκτωρ Παπακωνσταντίνου, τα τελευταία χρόνια Γενικός Διευθυντής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης του Ομίλου Motor Oil, ο οποίος στα τέλη Ιουλίου ορίστηκε Γενικός Διευθυντής της MORE (Motor Oil Renewable Energy), δηλαδή του θυγατρικού βραχίονα όπου θα συγκεντρωθούν οι δραστηριότητες του Ομίλου που δεν σχετίζονται με τη διύλιση αργού και την εμπορία & διανομή προϊόντων πετρελαίου., όπως οι ΑΠΕ, η ηλεκτροπαραγωγή, η παροχή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, καθώς και το σχεδιαζόμενο FSRU στους Αγίους Θεοδώρους.

Ο κ. Παπακωνσταντίνου διαθέτει 25ετή εμπειρία σε ανώτερες και ανώτατες διοικητικές θέσεις σε εταιρείες του ενεργειακού, βιομηχανικού και συμβουλευτικού κλάδου. Στο εξαμελές νέο Διοικητικό Συμβούλιο της «Θερμοηλεκτρική Κομοτηνής» συμμετέχουν ακόμη ως μέλη ο Βασίλειος Βυζηργιαννάκης, ο Ευάγγελος Παπαδημητρίου, η Μελίζα Ασημακοπούλου και ο Δημήτρης Σαραντόπουλος.

Η θητεία του Δ.Σ. λήγει στις 30/8/2025, ενώ με ομόφωνη απόφασή του όρισε ως Γενικό Διευθυντή της εταιρείας τον Ευάγγελο Παπαδημητρίου (Head of Engineering στη MORE).

Παράλληλα, η Γενική Συνέλευση στις 26 Αυγούστου αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 40.000 ευρώ, η οποία έχει ήδη πραγματοποιηθεί με αποτέλεσμα το μετοχικό κεφάλαιο να διαμορφώνεται σήμερα σε 80.000 ευρώ, διαιρούμενο σε 8.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ εκάστη.

Στους σκοπούς της «Θερμοηλεκτρική Κομοτηνής» περιλαμβάνονται:

  • Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση θερμικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που θα λειτουργούν με φυσικό αέριο,
  • Η εισαγωγή, εμπορία και προμήθεια φυσικού αερίου για χρήση ως πρώτης ύλης σε σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας,
  • Η πώληση και εμπορία της παραγόμενης (από αυτούς τους θερμικούς σταθμούς) ηλεκτρικής ενέργειας.