Το πρώτο βήμα για τον προκαταρκτικό προσδιορισμό των περιβαλλοντικών απαιτήσεων του αγωγού East Med, έκανε πρόσφατα το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Λίγους μήνες μετά την απόσυρση της στήριξης του έργου από τις ΗΠΑ και ελάχιστες μέρες μετά τη θετική ανάλυση του αμερικανικού think tank Atlantic Council, ο East Med ξαναβγαίνει μπροστά μετά την έγκριση από το ΥΠΕΝ του φακέλου της ΠΠΠΑ, η οποία ενσωματώνει τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου και τις ενδεχόμενες κύριες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Με φορέα υλοποίησης τη ΔΕΠΑ και την Ιταλική Edison, οι οποίες συμμετέχουν από κοινού στο φιλόδοξο ενεργειακό πρότζεκτ μέσω του ΙGI Poseidon, ο East Med ξαναβρίσκει τη θέση του στην μεγάλη ευρωπαϊκή συζήτηση που έχει ανοίξει η Ρωσική εισβολή για τις εναλλακτικές πηγές τροφοδοσίας της αγοράς.

Ο αγωγός θα μπορεί να τροφοδοτεί την Ελλάδα αλλά και τις αγορές της ΕΕ με φυσικό αέριο που θα προέρχεται από τα πλούσια κοιτάσματα της ανατολικής Μεσογείου, από την Κύπρο, το Ισραήλ και την Αίγυπτο. Κάτι άλλωστε που επιβεβαιώνεται και από την πρόσφατη ανάλυση για το έργο του αμερικανικού think tank, η οποία δημοσιοποιήθηκε τις μέρες που ήταν στην Ουάσιγκτον ο Πρωθυπουργός.

H έκθεση ξεκαθαρίζει ότι ο East Med, μπορεί να αποτελέσει μια εναλλακτική πηγή τροφοδοσίας για την ΕΕ, με αέριο από τις χώρες της ΝΑ Ευρώπης εφόσον τροποποιηθεί η χάραξη του έργου και δοθεί η δυνατότητα πέρα από την διακίνηση αερίου και υδρογόνου.

Τα χαρακτηριστικά του έργου

Πριν λίγες μέρες η αρμόδια Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του υπουργείου γνωμοδότησε θετικά για την κατασκευή και λειτουργία του Αγωγού Φυσικού Αερίου (ΑΦΑ).

Ο ΑΦΑ έχει μήκος περίπου 2.000 km, εκ των οποίων περισσότερα από 1.400 km είναι υποθαλάσσια. Το έργο θα διασυνδέσει το Ισραήλ, την Κύπρο και την Ελλάδα και συγκεκριμένα την Κρήτη και την Νοτιοανατολική Πελοπόννησο. Στην συνέχεια θα διασχίσει για περίπου 600 km την ηπειρωτική χώρα για να φτάσει στην Ιταλία μέσω του υποθαλάσσιου τμήματος του αγωγού ΠΟΣΕΙΔΩΝ, μήκους περίπου 210 km.

Η όδευση του έργου στην Ελληνική Επικράτεια διαθέτει υποθαλάσσιο και χερσαίο (υπόγειο) τμήμα. Το υποθαλάσσιο τμήμα του Αγωγού περιλαμβάνει α) το τμήμα από την Κύπρο έως την Κρήτη που βρίσκεται εντός της Ελληνικής επικράτειας και γίνεται με υποθαλάσσια όδευση από την αρχή του Ελληνικού υποθαλάσσιου τμήματος προς την Κρήτη. β) το παράκτιο και θαλάσσιο τμήμα στην περιοχή της Κρήτης γ) την υποθαλάσσια όδευση από την Κρήτη έως την Πελοπόννησο δ) το παράκτιο και θαλάσσιο τμήμα στην περιοχή της Πελοποννήσου.

Το υποθαλάσσιο τμήμα του έργου περιλαμβάνει ουσιαστικά δύο αγωγούς με μέση απόσταση μεταξύ τους 100 m. Το πρώτο τμήμα Κύπρος – Κρήτη θα έχει συνολικό μήκος 690 km, εκ των οποίων περίπου 400 km βρίσκονται εντός Ελληνικής επικράτειας. Το δεύτερο τμήμα για το Κύπρος-Κρήτη θα είναι συνολικού μήκους περίπου 740 km, με διάμετρο 26” με μεταφορική ικανότητα 10 BSCM/yr. Το τρίτο τμήμα μήκους 430 χιλ. θα έχει μεταφορική ικανότητα 10,5 BSCM /yer.

Τα χερσαία έργα

Aντίστοιχα, το χερσαίο υπόγειο τμήμα του αγωγού περιλαμβάνει τους σταθμούς μέτρησης και συμπίεσης στην Κρήτη, το τμήμα του αγωγού 48 που διασχίζει την Πελοπόννησο (νοτιοανατολικά της Λακωνίας), τον κλάδο Μεγαλόπολης, ο οποίος προβλέπεται να συνδέσει τον αγωγό με το Εθνικό Σύστημα στην περιοχή Περιβόλια, το υποθαλάσσιο τμήμα του αγωγού 46 που διασχίζει τον Πατραϊκό κόλπο και τα αντίστοιχα που διατρέχουν την Δυτική Ελλάδα.

Περιλαμβάνει επίσης το χερσαίο τμήμα του αγωγού 48” που διασχίζει τη Δυτική Ελλάδα, τον σταθμό μέτρησης και μείωσης πίεσης στη Μεγαλόπολη, τον σταθμό θέρμανσης στη Μεγαλόπολη, τον σταθμό συμπίεσης στην περιφερειακή ενότητα Αχαΐας στην Πελοπόννησο και το κέντρο λειτουργίας και συντήρησης στην Αχαΐα.

Σύμφωνα με το υπουργείο, για την θετική γνωμοδότηση υπολογίστηκαν μεταξύ άλλων, τα χαρακτηριστικά του έργου (μέγεθος, συσσωρευτική δράση, χρήση φυσικών πόρων κ.α), η περιβαλλοντική ευαισθησία των περιοχών που ενδέχεται να θιγούν από το έργο (χρήσεις γης, φυσικοί πόροι, ευαίσθητες περιοχές), τα χαρακτηριστικά ενδεχόμενων περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την κατασκευή και λειτουργία του έργου (έκταση επιπτώσεων, μέγεθος, πιθανότητα και συχνότητα εμφάνισης, αναστρεψιμότητα) αλλά και τα οφέλη για την εθνική οικονομία και την εθνική ασφάλεια, τη δημόσια υγεία και η εξυπηρέτηση άλλων λόγων δημόσιου συμφέροντος.

Όπως αναφέρει η αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ, η οριστική και δεσμευτική άποψη της Διοίκησης για το έργο θα δοθεί με την αξιολόγηση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την έγκριση περιβαλλοντικών όρων, με την οποία η Διοίκηση μπορεί να επιβάλλει προϋποθέσεις, όρους, περιορισμούς και διαφοροποιήσεις για την πραγματοποίηση του έργου ή της δραστηριότητας ή και να αποφασίσει τη μη υλοποίησή του (επιλογή μηδενικής λύσης), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Ειδικές μελέτες ανά κατηγορία επίπτωσης

Με βάση τις προπαρασκευαστικές μελέτες σχεδιασμού, ιδίως εκείνες που αφορούν σε καταγραφές πεδίου της ζώνης διέλευσης, καθώς και τις ειδικές μελέτες που θα συνοδεύουν τη ΜΠΕ (ΕΟΑ, μοντέλο διασποράς ρύπων κ.ά.) όπως επισημαίνεται θα πρέπει:

  • Να επιδιωχθεί η μεγιστοποίηση της συμβατότητας του έργου με τα ευαίσθητα στοιχεία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.
  • Να αποφευχθούν σχεδιαστικές επιλογές που θα ήταν δυνατόν να συμβάλλουν στην πρόκληση διαταραχών του θαλάσσιου περιβάλλοντος, περιλαμβανόμενων των υποθαλάσσιων κατολισθήσεων, της διαταραχής υδριτών μεθανίου κ.ά.
  • Να ενσωματωθούν στο σχεδιασμό του έργου όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης σημαντικής υποβάθμισης – ως προς την ποιότητα, την οικολογική αξία, και την έκταση – οικοτόπων κοινοτικής σημασίας.
  • Να εξεταστεί η δυνατότητα υλοποίησης της εναλλακτικής (Alt2) στην περιοχή που εμπίπτει στο δίκτυο Natura 2000 «Οροπέδιο Φολόης», σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης Κοτυχίου – Στροφυλιάς και Κυπαρισσιακού Κόλπου.
  • Να εκτιμηθούν αναλυτικά οι αναμενόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις που απορρέουν από την ευπάθεια του έργου σε κινδύνους σοβαρών ατυχημάτων ή καταστροφών που σχετίζονται με το έργο, περιλαμβανόμενων των γεωκινδύνων του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Διαβάστε ακόμα:

Wall Street: Ανατροπή για τον S&P 500 σε μια συνεδρίαση θρίλερ

Goldman Sachs – Maersk: Το restart της Κίνας θα δημιουργήσει νέα παγκόσμια κρίση στην εφοδιαστική αλυσίδα (γραφήματα)

Σύγκρουση ΗΠΑ-Ρωσίας στον ΟΗΕ για την επισιτιστική κρίση