Με μακροχρόνια παραχώρηση 30+10 ετών θα αξιοποιηθεί από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ένα από τα πιο γνωστά κεντρικά κτίρια της Αθήνας. Πρόκειται για το διατηρητέο επί των οδών Πανεπιστημίου 53 και Σανταρόζα, στο κέντρο της πρωτεύουσας, εκ κληροδοτήματος «Αντωνίου Παπαδάκη», το οποίο βρίσκεται κάτω από τη διαχείριση του Ε.Κ.Π.Α. και είναι σήμερα σε κακή κατάσταση χωρίς να αποφέρει, εδώ και πολλά χρόνια, ικανοποιητικά έσοδα.

Προ ημερών, δόθηκε το πράσινο φως όσον αφορά τους όρους της οικονομοτεχνικής μελέτης, στο πλαίσιο της σχετικής διαδικασίας α’ φάσης υποβολής τεκμηριωμένης πρότασης εκμετάλλευσης που «τρέχει» ήδη από το ΕΚΠΑ την τελευταία διετία και πλέον, όπου έχει εκφράσει ενδιαφέρον η Eastmed Capital Property 30, συνδεόμενη με τα ισραηλινά κεφάλαια πίσω από την ξενοδοχειακή αλυσίδα των Brown Hotels.

H οικονομοτεχνική μελέτη προβλέπει την αξιοποίησή του για μικτή χρήση και συγκεκριμένα για ξενοδοχειακή επιχείρηση στους ορόφους και καταστήματα – γραφεία στον ημιώροφο, στο ισόγειο και στο υπόγειο. Το ξενοδοχείο, με βάση την πρόταση, θα είναι 4 ή 5 αστέρων, ενώ η διάρκεια μίσθωσης θα ορίζεται στα 30 χρόνια με δέκα 10 χρόνια δυνατότητα παράτασης κατόπιν νέας συμφωνίας και επανεκτίμησης της μισθωτικής αξίας.

Όσον αφορά την επένδυση και τις απαιτούμενες επισκευές το ποσό των 6 εκατ. ευρώ και των 7 εκατ. ευρώ θα είναι το κατώτερο όριο του προϋπολογισμού για την περίπτωση του 4* και 5* ξενοδοχείου αντίστοιχα, μη συμπεριλαμβανομένου του ξενοδοχειακοού εξοπλισμού. Όσον αφορά το ζήτημα των θέσεων στάθμευσης το κόστος της οποιαδήποτε λύσης – πρότασης θα βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον επενδυτή και σε καμία περίπτωση δεν θα μετακυληθεί η άμεσα ή έμμεσα στον ιδιοκτήτη – κληροδότημα.

Όπως επισημαίνεται, το μηνιαίο μίσθωμα δεν μπορεί κατά τη διεξαγωγή της Β ‘ φάσης της διαδικασίας να εκκινεί από ποσό μικρότερο των 12.000 ευρώ, πλέον χαρτοσήμου, για το ξενοδοχείο 4* και από ποσό μικρότερο των 20.000 ευρώ πλέον χαρτοσήμου, για το ξενοδοχείο 5* με έναρξη μετά την περίοδο ανακατασκευής/αποκατάστασης του ακινήτου.

Στην πρώτη 3ετία που αποτελεί χρόνο ανακατασκευής/αποκατάστασης του ακινήτου, θα καταβάλλεται από τον επενδυτή το ελάχιστο δυνατό μηνιαίο μίσθωμα, με το οποίο θα καλύπτονται οι πάγιες υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη προς το Δημόσιο (π.χ. ΕΝΦΙΑ, Φόρος Εισοδήματος κ.λπ.), το οποίο αντιστοιχεί στο ποσό των 5.000 ευρώ πλέον χαρτοσήμου.

Ο χρόνος υλοποίησης του έργου δε θα πρέπει να ξεπερνά τα τρία χρόνια, περίοδος που γίνεται αποδεκτά ως αναγκαία, λόγω της πολύ κακής κατάστασης του κτηρίου και των ειδικών χαρακτηριστικών του ως «έργο τέχνης» και «διατηρητέο».

Στην απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής της 14ης Ιουλίου, ως προς τους λοιπούς όρους για την επόμενη φάση της διαδικασίας, επισημαίνεται ότι η πρόταση θα πρέπει να είναι τεκμηριωμένη και να αποδεικνύει με κριτήρια που θα καθοριστούν αναλυτικά στη β’ φάση τη χρηματοοικονομική ικανότητά της για την υλοποίηση του έργου και τη βιώσιμη λειτουργία του καθ’ όλη της διάρκεια της μίσθωσης.

Η ανακατασκευή και διαρρύθμιση του υπάρχοντος κτιρίου, που φιλοξενούσε στο πολύ μακρινό παρελθόν το ξενοδοχείο «Ματζέστικ», θα γίνει με συγκεκριμένους όρους, μεταξύ άλλων, την ανακατασκευή του υφιστάμενου κτίσματος σύμφωνα με τις διατάξεις των αποφάσεων των αρμόδιων υπουργείων Πολιτισμού που χαρακτηρίζουν «έργο τέχνης» και «διατηρητέο», τη διατήρηση του κτιρίου εσωτερικά και εξωτερικά αναδεικνύοντας τα στοιχεία εκείνα που το χαρακτήρισαν «έργο τέχνης» και «διατηρητέο» χωρίς παρέμβαση στο εσωτερικό του.

Τόσο για τη στάση (κοινού και ανεφοδιασμών) όσο και για τη στάθμευση θα πρέπει να εξασφαλίζεται στη μελέτη και στην έκδοση των σχετικών αδειών οριστική επίλυση η οποία θα είναι πλήρως τεκμηριωμένη ήδη κατά τη β’ φάση και θα μπορεί να συνοδεύει το κτίριο στο σύνολο της ζωής του (τουλάχιστον βάσει των μέχρι την στιγμή υλοποίησης, ισχυουσών προδιαγραφών και υπό την αίρεση της μεταβολής αυτών στη διάρκεια ζωής του κτιρίου).

Διαβάστε ακόμη

Δημήτρης Χριστοφιλέας (Δειπνοσοφιστήριον): Υπηρετώντας την υψηλή γαστρονομία και την τέχνη του ευ ζην (pics)

Κώστας Σουλιώτης: Ο Έλληνας που έκανε μόδα τα ντολμαδάκια στις Galeries Lafayette

Katharina και Alexandra Andresen: Δισεκατομμυριούχοι με το… ζόρι – Τα μυστικά της Ferd AS (pics)