Με τιμή εκκίνησης από 2,4 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση και μίνιμουμ υποχρέωση επένδυσης 22 εκατ. ευρώ, βγαίνει προς μακροχρόνια μίσθωση 40+10 ετών ένα από τα πλέον πολυσυζητημένα ολυμπιακά ακίνητα στο Φάληρο.

Η Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου εκκινεί τώρα τη διαδικασία για τη Ζώνη ΙΙΙ του Ολυμπιακού Πόλου Φαλήρου, σε ένα «μοναδικό σημείο στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, 8 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης και 4 χιλιόμετρα από το λιμάνι του Πειραιά», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται- που περιλαμβάνει:

1) το Κλειστό Γυμναστήριο ΤΑΕ KWON DO – κτίριo σύμβολο των Ολυμπιακών Αγώνων «Αθήνα 2004»- «που αποτελεί καθιερωμένο πολιτιστικό, συνεδριακό και εκθεσιακό χώρο υψηλών προδιαγραφών»,
2) το Γυάλινο κτίριο, ένα γραμμικό διώροφο κτίριο «με απρόσκοπτη θέα στον Φαληρικό Όρμο»,
3) την Πλατεία Νερού «που αποτελεί καθιερωμένο συναυλιακό χώρο δίπλα στη θάλασσα»,
4) την Εσπλανάδα, «μια γέφυρα που συνδέει τον αστικό ιστό μέσω του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με το παραλιακό μέτωπο και σηματοδοτεί την έξοδο προς τη θάλασσα», όπως επισημαίνεται στην προκήρυξη για τα χαρακτηριστικά του ακινήτου.

Πρόκειται για συνολική έκταση 152,6 στρεμμάτων με την επιφάνεια των κτισμάτων να αντιστοιχεί σε 14.300 τ.μ.. Η τιμή εκκίνησης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας αφορά στο ύψος του ελάχιστου προσφερόμενου ετήσιου μισθώματος και ορίζεται στο ποσό των 2,4 εκατ. ευρώ. Το βήμα του διαγωνισμού, δηλαδή το ελάχιστο ποσοστό αύξησης εκάστης προσφοράς επί της ανώτατης ήδη υφιστάμενης προσφοράς, ορίζεται τουλάχιστον σε ποσοστό ίσο με 5%. Σημειώνεται ότι πέραν του ετήσιου μισθώματος ο ανάδοχος θα καταβάλει και εφάπαξ αντάλλαγμα ποσού 2 εκατ. ευρώ.

Οι χρήσεις

Ως προς τις χρήσεις του υπό εκμίσθωση ακινήτου, το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει και το Μητροπολιτικό Συνεδριακό Κέντρο της Αθήνας που ζητούν από τη δεκαετία του ’00 οι φορείς της πρωτεύουσας, σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα ανάπλασης του Φαληρικού Όρμου (ΦΕΚ 443ΑΑΠ/2013), προβλέπονται και επιτρέπονται στον ανάδοχο του διαγωνισμού: Συνεδριακοί χώροι και συνοδευτικές και υποστηρικτικές λειτουργίες μεταξύ των οποίων και εκθεσιακοί χώροι, Θεματικά Πάρκα, χώροι αναψυχής, ημιυπαίθριοι χώροι εκδηλώσεων, υπαίθριος κινηματογράφος, υπαίθριες μεγάλες εκδηλώσεις/γεγονότα/δρώμενα (mega events), χώροι διαδραστικών κατασκευών, εικαστικές κατασκευές/τοπόσημα, εμπορικά καταστήματα, γραφεία εξυπηρέτησης κοινού, χώροι εστίασης κοινού, αναψυκτήρια, φυλάκια, υπαίθριοι, ισόγειοι και υπόγειοι χώροι στάθμευσης με τις υποστηρικτικές εγκαταστάσεις τους, εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών πανέλων και μικρών ανεμογεννητριών, που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης αδειών παραγωγής, εγκατάστασης και λειτουργίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αντλιοστάσια, υποσταθμοί ηλεκτρικής ενέργειας, μικρό αλιευτικό καταφύγιο και υπαίθρια αγορά αλιέων, μόνιμος ελλιμενισμός ενός σκάφους/τοπόσημο με χρήσεις τουρισμού, αναψυχής και εστίασης, οδικό δίκτυο, εγκαταστάσεις δημοσίων συγκοινωνιακών και τεχνικών υποδομών και συνοδευτικών λειτουργιών.

Το αντικείμενο του διαγωνισμού

Στην προκήρυξη αναφέρεται λεπτομερώς και το αντικείμενο της διαγωνιστικής διαδικασίας για την οποία η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών συμμετοχής είναι έως την Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου 2024.

α. του ελεύθερου παραχωρήσεων γηπέδου, εμβαδού 141.587 τ.μ., της Ζώνης ΙΙΙ ανάπλασης (Πολιτισμού και Συνεδρίων) του Ολυμπιακού Πόλου Φαλήρου, όπως ορίζεται στο Π.Δ. ανάπλασης του Φαληρικού Όρμου (ΦΕΚ 443ΑΑΠ/2013), μετά των επ’ αυτού κτισμάτων και εγκαταστάσεων, κυριότητας ΕΤΑΔ
β. τμήματος επιφανείας 6.823 τ.μ. της έμπροσθεν του γηπέδου παραλίας, διοίκησης/διαχείρισης ΕΤΑΔ
γ. τμήματος επιφανείας 4.181 τ.μ. του έμπροσθεν της Ζώνης ΙΙΙ αιγιαλού, διοίκησης/διαχείρισης ΕΤΑΔ και
δ. του δικαιώματος χρήσης του θαλάσσιου χώρου έμπροσθεν του ακινήτου και της ανάπτυξης των προβλεπόμενων πλωτών προβλητών, όπως αυτοί περιγράφονται στο Π.Δ. ανάπλασης του Φαληρικού Όρμου (ΦΕΚ 443ΑΑΠ/2013).

Βάσει των υφιστάμενων Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), τo Γήπεδο του TAE KWON DO κατατάσσεται στην ενεργειακή κατηγορία Ε, ενώ το Γυάλινο Κτίριο στην κατηγορία Δ.

Σημειώνεται ότι πρόκειται για μακροχρόνια εκμίσθωση για 40 χρόνια με δυνατότητα παράτασης επιπλέον 10 ετών.

Μίνιμουμ επενδύσεις 22 εκατ.

Οπως επισημαίνεται στην προκήρυξη «το μίσθιο παραδίδεται «ως έχει και ευρίσκεται» (as is, where is) και ο ανάδοχος, θα αναλάβει την υποχρέωση να αναβαθμίσει, εκσυγχρονίσει και αναπτύξει το ακίνητο σύμφωνα με την τεχνική προσφορά του και με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει το εν ισχύ νομικό πλαίσιο. Στην υποχρέωση αυτή περιλαμβάνεται και η πλήρης ανάληψη των δαπανών για τις εργασίες αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του, προκειμένου να καταστεί δυνατή η λειτουργία του για το σκοπό που το προορίζει. Σε αυτό το πλαίσιο, ο ανάδοχος θα αναλάβει την υλοποίηση των εργασιών αναβάθμισης, εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης των εγκαταστάσεων, υφισταμένων και μελλοντικών, και προμήθειας εξοπλισμού, σύμφωνα με την τεχνική προσφορά του και το χρονοδιάγραμμα αυτής, ύψους κατ’ ελάχιστον ίσου με 22 εκατ. ευρώ ποσό που εκτιμάται από την ΕΤΑΔ ως απολύτως πρόσφορο και αναγκαίο για την οικονομική βιωσιμότητα του μισθίου. Η υλοποίηση αυτών των εργασιών δεν παρέχει δικαίωμα μείωσης του μισθώματος ούτε άλλη αξίωση κατά της ΕΤΑΔ.

Για τη συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία οι υποψήφιοι θα προσκομίσουν εγγύηση συμμετοχής ποσού 1 εκατ. ευρώ διάρκειας τουλάχιστον 210 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του φακέλου δικαιολογητικών.

Επιπρόσθετα, οι υποψήφιοι, νομικά ή φυσικά πρόσωπα ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών, θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού, μεταξύ άλλων, να διαθέτουν αποδεδειγμένη ικανότητα και εμπειρία, τουλάχιστον τριών ετών κατά τα τελευταία πέντε χρόνια (2018 έως 2022), στους τομείς των βασικών χρήσεων του ακινήτου, ήτοι: συνέδρια, εκθέσεις, εκδηλώσεις, εστίαση, τουρισμός, αναψυχή, εμπορικά καταστήματα, ή/και στον κατασκευαστικό κλάδο και τη διαχείριση ακινήτων, μέσο όρο ετήσιου κύκλου εργασιών για τρία διαχειριστικά έτη εντός της τελευταίας πενταετίας τουλάχιστον ίσο με 10 εκατ. ευρώ και ίδια κεφάλαια για το τελευταίο έτος (2022) τουλάχιστον 12 εκατ. ευρώ.

Οσον αφορά τους συμβούλους αξιοποίησης, χρηματοοικονομικός σύμβουλος έχει οριστεί η Deloitte Business Solutions A.E., τεχνικός Σύμβουλος η ΣΑΛΦΩ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε., ενώ νομικός σύμβουλος είναι η ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΒΕΚΡΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Διαβάστε ακόμη

Standard & Poor’s: Τι θα ανακοινώσει σήμερα για την Ελλάδα – Επενδυτική βαθμίδα «βλέπουν» οι αναλυτές

Οι γαμήλιες ευχές των Συριζαίων στον Stefanos (δεν μεταδίδω άλλο), τα κανάλια στο Μαξίμου, η ΔΕΗ μιλάει αποκλειστικά με τον Κωτσόβολο, ο Πηλαδάκης και το luxury ακίνητο

Ιδιωτικές εταιρείες μπαίνουν «σφήνα» στις τράπεζες για στεγαστικά και επιχειρηματικά δάνεια

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ