Ένα σημαντικό βήμα για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων για την ανάπλαση της Β’ Ακτής Βούλας που έχει αναλάβει η εταιρεία Athens Beach Club A.E. (ABC), το κοινό σχήμα των ομίλων Τ.Ε.ΜΕΣ., Intracom και Προκοπίου γίνεται τώρα με τη διαβούλευση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ειδικά για τις λιμενικές και παράκτιες υποδομές της επένδυσης.

Η διαβούλευση που θα «τρέξει» έως τις 10 Ιουνίου, αφορά την ακτή ενδιάμεσα του ακρωτηρίου Αιξωνής και του ακρωτηρίου Καβούρι, με την περιοχή των υφιστάμενων και προτεινόμενων λιμενικών και παράκτιων έργων να μήν εντάσσεται σε κάποιο καθεστώς προστασίας, ενώ χαρακτηρίζεται ως μη δασική.

Το έργο, όπως αναφέρεται, αφορά «στην περιβαλλοντική αδειοδότηση υφιστάμενων και προτεινόμενων λιμενικών και παράκτιων υποδομών της Β’ Ακτής Βούλας, προκειμένου να αναβαθμιστεί το εν λόγω παράκτιο μέτωπο».

Η Β’ Ακτή Βούλας αποτελεί κολυμβητική ακτή με ονομασία «Απολλώνιες Ακτές Βούλας, Νότια». Η παραλία έχει μήκος 500 μέτρα, μέσο πλάτος 20 μέτρα και νοτιοδυτικό προσανατολισμό. «Τα προτεινόμενα έργα αναπτύσσονται εντός ζώνης αιγιαλού και παραλίας με τοπωνύμιο Β’ Αλίπεδο Βούλας και στον παρακείμενο αυτής παράκτιο και θαλάσσιο χώρο σε συνολική έκταση περίπου 19,6 στρεμμάτων (στη φάση λειτουργίας του έργου), εκ των οποίων 2,2 στρ. αφορούν τα προτεινόμενα λιμενικά έργα».

Φορέας του έργου είναι η ABC, ενώ την ευθύνη της σύνταξης της ΜΠΕ έχει η εταιρεία παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα του περιβάλλοντος και των λιμενικών έργων ΡΟΓΚΑΝ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.. Τα λιμενικά- παράκτια έργα θα συνδυαστούν με την εκ νέου διαμόρφωση των υφιστάμενων εγκαταλελειμμένων τουριστικών εγκαταστάσεων της Β’ Ακτής Βούλας. Tην αρχιτεκτονική μελέτη έχουν αναλάβει από κοινού τα γραφεία PILA & ATHENS CREATIVE, για την ABC, τον φορέα της επένδυσης στον οποίο έχει κατοχυρωθεί η μακροχρόνια παραχώρηση των εκτάσεων στο πλαίσιο των σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών του δήμου Βάρης-Βούλας Βουλιαγμένης το 2019. Την τεχνική διαχείριση του εν λόγω έργου έχει η Arbitrage Real Estate. Η συνολική ανάπλαση στην Ακτή Β’ Βούλας έχει μετατεθεί προς τα πίσω λόγω και των σημαντικών παρεμβάσεων που απαιτούνται για τον καθαρισμό και τα ειδικότερα λιμενικά έργα.

Η Ακτή, όταν ολοκληρωθεί από το 2025 και μετά, θα περιλαμβάνει υψηλού επιπέδου αθλητικές εγκαταστάσεις, εμπειρίες ψυχαγωγίας, ευεξίας κι εστίασης, κατασκευή πισίνας για δημοτική χρήση καλύπτοντας ανάγκες τμημάτων κολύμβησης, αλλά και προπονήσεων αθλητικών ομάδων της περιοχής. Παράλληλα, θα δημιουργηθεί και ένας παραθαλάσσιος χώρος στην ακτή, που θα απευθύνεται στους ενοίκους του ξενοδοχείου και των μελλοντικών κατοικιών του νέου προορισμού στο κέντρο της Αθήνας, στις εγκαταστάσεις του πρώην Hilton επί της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας της «Ιονικής Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις», που συνδέεται μετοχικά με την ΤΕ.ΜΕΣ. Α.Ε. και τους ομίλους Κωνσταντακόπουλου και Olayan.

Τα λιμενικά- παράκτια έργα

Τώρα, ειδικότερα όσον αφορά τα λιμενικά- παράκτια έργα, όπως αναφέρεται στη ΜΠΕ που τέθηκε σε διαβούλευση, τα υφιστάμενα έργα περιλαμβάνουν τρεις τεχνητές νησίδες κατασκευασμένες από σκυρόδεμα ενώ προβλέπονται τα παρακάτω έργα:

– Καθαρισμός της ακτής και εξυγίανση του πυθμένα.
– Επισκευή / αποκατάσταση των υφιστάμενων νησίδων.
– Κατασκευή πλωτών εγκάρσιων προβλητών.
– Κατασκευή δυο προβόλων από φυσικούς ογκολίθους στην θέση εκβολής του αγωγού στο νοτιοανατολικό άκρο της ακτής, συνολικού μήκους περί τα 100 μέτρα.
– Κατασκευή θωράκισης από φυσικούς ογκολίθους της ακτογραμμής ανάντη των προβόλων μήκους περίπου 70m.

«Οι υφιστάμενες νησίδες στη σημερινή τους κατάστασή, παρουσιάζουν πολλές βλάβες με πιο σημαντικές την ύπαρξη εκτεταμένων υποσκαφών σε όλο τους το μήκος (διαμήκης άξονας) στην έδρασή τους και την παρουσία ανοιγμάτων. Στόχος των προτεινόμενων παρεμβάσεων είναι η διασφάλιση της ασφαλούς και απρόσκοπτης πρόσβασης του κοινού στη θάλασσα. Απώτερο σκοπό του έργου αποτελεί η ανάπλαση και αναβάθμιση του εν λόγω παράκτιου μετώπου (Β’ Ακτή Βούλα) για την ανάδειξή της σε υπερτοπικής σημασίας προορισμό για την Αθηναϊκή Ριβιέρα», αναφέρεται στη ΜΠΕ. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα κατασκευής, η συνολική διάρκεια κατασκευής του έργου από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων αναμένεται να διαρκέσει 12 μήνες. Σημειώνεται ότι η υφιστάμενη κατάσταση των νησίδων δεν κρίνεται επικίνδυνη, οπότε η παραλία μπορεί να τεθεί σε λειτουργία πριν γίνει η επισκευή των νησίδων. Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο απαιτηθεί, πριν τη λειτουργία της παραλίας θα προηγηθεί περίφραξη και αποκλεισμός της πρόσβασης στις νησίδες.

Στη ΜΠΕ αναφέρεται ότι κρίνεται απαραίτητη η θέσπιση ενός προγράμματος παρακολούθησης της εξέλιξης της ακτογραμμής της περιοχής μελέτης, σε ετήσια βάση, κατά τη φάση λειτουργίας του έργου, προκειμένου να παρακολουθείται η συμπεριφορά της ακτογραμμής.

Το ιστορικό

Η διαμόρφωση της Β’ Ακτής Βούλας ξεκίνησε τη δεκαετία του 1960 «με τα κτίσματα της να σχεδιάζονται με κοινή γλώσσα των άλλων διάσημων πλαζ του ΕΟΤ που σχεδιάζονταν υπό την εποπτεία και καθοδήγηση ενός εκ των μεγαλύτερων εκπροσώπων του Ελληνικού Μοντερνισμού, Άρη Κωνσταντινίδη, προϊστάμενου τότε της Υπηρεσίας Μελετών του ΕΟΤ», όπως αναφέρεται στη ΜΠΕ. Βάσει της σχετικής διαπιστωτικής πράξης νομιμότητας κτιριακών εγκαταστάσεων, τα κτίρια εντός της έκτασης (όπου υφίσταται η οργανωμένη πλαζ του ΕΟΤ) θεωρούνται νομίμως υφιστάμενα.

Κατασκευασμένο τη δεκαετία του 60’, και μένοντας αρκετά χρόνια σε αχρηστία, το κτιριακό απόθεμα της έκτασης μελέτης εμφανίζει αρκετές φθορές και η κατάστασή του μοιάζει ιδιαίτερα επιβαρυμένη με καθολικές φθορές. Κατ’ αντιστοιχία, οι λιμενικές υποδομές στο παράκτιο μέτωπο της Β’ Ακτής Βούλας εικάζεται πως κατασκευάστηκαν σε παράλληλο χρόνο με τις κτιριακές εγκαταστάσεις, χωρίς να έχουν εντοπιστεί σχετικές άδειες. «Η υποβρύχια αυτοψία έδειξε εκτεταμένες βλάβες στις υφιστάμενες νησίδες. Ως εκ τούτου, πέραν της ανάγκης περιβαλλοντικής αδειοδότησης των υφιστάμενων έργων, θεωρούνται αναγκαίες και οι σχετικές παρεμβάσεις που προτείνονται στο πλαίσιο της ΜΠΕ».

Διαβάστε ακόμη 

Koντόπουλος (ΕΧΑΕ): Η μετάταξη του ΧΑ στις ώριμες αγορές, το «αγκάθι» της JP Morgan και ο νέος κανονισμός

ΤτΕ: Η μάχη μισθών, κερδών και ακρίβειας (διαγράμματα)

Βαθαίνει το ρήγμα ΑΔΜΗΕ με τους Κύπριους για το ηλεκτρικό καλώδιο Αττικής – Κύπρου – Ισραήλ ύψους €1,9 δισ.

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ