Όπως αναφέρει η εταιρεία VK PREMIUM Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, σε ισχύ είναι ο 2ος κύκλος του επιδοτούμενου προγράμματος ΕΣΠΑ e-λιανικό με στόχο τη στήριξη επιχειρήσεων που διαθέτουν κατάστημα λιανικής πώλησης, και επιθυμούν τη δημιουργία ή αναβάθμιση e-shop.

Η επιδότηση καλύπτει το 100% των δαπανών δημιουργίας e-shop έως 5.000 €.

Σε ποιους απευθύνεται η επιδότηση ΕΣΠΑ e-λιανικό

Το επιδοτούμενο πρόγραμμα απευθύνεται σε μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις λιανεμπορίου που επλήγησαν από τα περιοριστικά μέτρα λόγω της πανδημίας Covid-19.

Οι επιχειρήσεις δικαιούχοι διακρίνονται σε υφιστάμενες οι οποίες έχουν συσταθεί έως και την 30/09/2019 και νεοσύστατες οι οποίες έχουν συσταθεί στο διάστημα από 01/10/2019 έως 07/11/2020.

Επιδοτούμενοι κλάδοι Λιανεμπορίου (ενδεικτικά)*

 • Καταστήματα πώλησης ενδυμάτων
 • Καταστήματα πώλησης υποδημάτων και δερμάτινων ειδών
 • Καταστήματα πώλησης αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα
 • Καταστήματα πώλησης ρολογιών και κοσμημάτων
 • Καταστήματα τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού
 • Καταστήματα πώλησης εξοπλισμού ήχου και εικόνας
 • Καταστήματα πώλησης παιχνιδιών
 • Καταστήματα πώλησης ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
 • Καταστήματα πώλησης χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου
 • Καταστήματα πώλησης επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης

*Οι παραπάνω κλάδοι ανήκουν στις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου που διαθέτουν ΚΑΔ 47.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα

 • οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας το λιανικό εμπόριο (ΚΑΔ 47 και oι αναλυτικοί κωδικοί αυτού, με την εξαίρεση του τομέα της αλιείας, της εμπορίας καπνού και προϊόντων καπνού)
 • να διατηρούν φυσικό κατάστημα
 • η λειτουργία τους να έχει ανασταλεί (λόγω μέτρων Covid-19) για τουλάχιστον μία ημέρα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και μετά
 • να υποβάλουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ
 • εξαιρούνται επιχειρήσεις franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης, κ.λπ.
 • Το e-shop λιανικής πώλησης θα πρέπει να λειτουργεί σε δύο γλώσσες, να είναι mobile responsive, μπορεί συνοδεύεται από λογισμικά ηλεκτρονικών πληρωμών, παραγγελιοληψίας και αποθήκης, καθώς θα πρέπει να εξασφαλίζει την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία (ΑμΕΑ).

H επιχείρηση δεν θα πρέπει να έχει ουδέποτε ενταχθεί στον πρώτο κύκλο της Δράσης «e-Λιανικό».

Η επιδότηση περιλαμβάνει τις παρακάτω δαπάνες για αγορά εξοπλισμού hardware και λογισμικού για το ηλεκτρονικό κατάστημα.

Η αξιολόγηση και έγκριση της επιχορήγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης της επιδότησης ΕΣΠΑ e-λιανικό θα είναι άμεση.

Βασικό κριτήριο αξιολόγησης των Υφιστάμενων επιχειρήσεων ορίζεται η μείωση του Κύκλου Εργασιών 4ου τριμήνου 2020 σε σχέση με τον αντίστοιχο Κύκλο Εργασιών 4ου τρίμηνου έτους 2019.

Λήξη υποβολής αιτήσεων: Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2021.

H VK PREMIUM Σύμβουλοι Επιχειρήσεων μπορεί να απαντήσει άμεσα και να καθοδηγήσει την επιχείρηση κατά την σύνταξη και υποβολή της σχετικής αίτησης για το πρόγραμμα e-λιανικό.
Περισσότερες πληροφορίες στο https://bit.ly/3dXlOci ή στο τηλέφωνο 210-6835560.