Όπως αναφέρει η εταιρεία VK PREMIUM Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, τον Σεπτέμβριο και Οκτώβριο τόσο οι μικρές, όσο και οι μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις της χώρας μπορούν να επωφεληθούν από τα παρακάτω επιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ στους κλάδους τουρισμού, εστίασης & λιανεμπορίου καθώς και επιχειρήσεις στο Ιστορικό Κέντρο του δήμου Αθήνας αλλά και στο Δήμο Πειραιά.

Ενεργά προγράμματα ΕΣΠΑ

1. Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης έως 400.000 € σε τουριστικές επιχειρήσεις

Το πρόγραμμα προσφέρει έως 400.000 ευρώ για κεφάλαιο κίνησης σε μικρομεσαίες και μεγάλες υφιστάμενες επιχειρήσεις τουρισμού (ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα καταλύματα, ταξιδιωτικά πρακτορεία, camping, τουριστικά λεωφορεία).

Προϋποθέσεις συμμετοχής

 • Μείωση ετήσιου τζίρου 2020 σε σχέση με το 2019 μεγαλύτερη ή ίση του 30%.
 • Προσωπικό έτους 2019 τουλάχιστον ίσο με 1 Ετήσια Μονάδα Εργασίας (ΕΜΕ)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

 • Αιτήσεις έως 29 Σεπτεμβρίου 2021

2. Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης έως 100.000 € για τις start-up επιχειρήσεις του “Elevate Greece”

Οι νεοφυείς επιχειρήσεις (startups) που είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο “Elevate Greece” ενισχύονται με κεφάλαιο κίνησης από 5.000 έως 100.000 ευρώ που αντιστοιχεί στο 80% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 ή το 2020.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

 • Να λειτουργούν νόμιμα στην ελληνική επικράτεια πριν τις 31/12/2020
 • Να απασχολούν έως 249 εργαζομένους
 • Το άθροισμα των εξόδων του 2019 ή του 2020 να είναι ίσο ή μεγαλύτερο των 6.250 ευρώ

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

 • Αιτήσεις έως 20 Οκτωβρίου 2021

3. Επιδότηση για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Επιχειρήσεων του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας (Athens Business Green Toolkit)

Οι υφιστάμενες Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις που λειτουργούν νομίμως εντός της περιοχής παρέμβασης του ΟΧΕ ΣΒΑΑ Δήμου Αθηναίων δικαιούνται επιδότηση από 5.000 έως 30.000 ευρώ, προκειμένου να αναβαθμίσουν τις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό και τα συστήματά τους με όρους πράσινης λειτουργίας.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

 • Αιτήσεις έως 31 Οκτωβρίου 2021

4. Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης έως 20.000 € για τις επιχειρήσεις του Δήμου Πειραιά

Οι Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός των ορίων του Δήμου Πειραιά και λειτουργούν πριν την 1/1/2019, δικαιούνται επιδότηση κεφαλαίου κίνησης ίση με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019, με μέγιστο ποσό τα 20.000 ευρώ και ελάχιστο ποσό τα 1.500 ευρώ.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης οι επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί για χρηματοδότηση στο αντίστοιχο επιδοτούμενο πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

 • Αιτήσεις έως 1 Οκτωβρίου 2021

5. Επιδότηση e-λιανικό για δημιουργία ή αναβάθμιση e-shop: 2ος κύκλος αιτήσεων

Οι υφιστάμενες και νεοσύστατες επιχειρήσεις που διαθέτουν κατάστημα λιανικής πώλησης μπορούν να καλύψουν 100% των δαπανών κατασκευής e-shop και προμήθειας εξοπλισμού έως 5.000 ευρώ. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν ΚΑΔ λιανεμπορίου και να έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους για τουλάχιστον μία ημέρα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και μετά.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

 • Αιτήσεις έως 29 Σεπτεμβρίου 2021

6. Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης έως 100.000 € σε επιχειρήσεις εστίασης

Έως 30 Σεπτεμβρίου 2021 υπάρχει η δυνατότητα ένστασης ή υποβολής νέας αίτησης για τις επιχειρήσεις εστίασης που απορρίφθηκαν από τη χρηματοδότηση του προγράμματος ΕΣΠΑ «Επανεκκίνηση Εστίασης». Το ποσό της επιδότησης αντιστοιχεί στο 7% του τζίρου που πραγματοποίησαν μικρομεσαίες ή μεγάλες επιχειρήσεις μαζικής εστίασης (εστιατόρια, ταβέρνες, κτλ.) το 2019 ή το 2020 με μέγιστο ποσό επιδότησης τις 100.000 ευρώ ανά ΑΦΜ.

Προϋποθέσεις συμμετοχής επιχειρήσεων

 • Μείωση ετήσιου τζίρου 2020 σε σχέση με το 2019 μεγαλύτερη ή ίση του 30%.

Η VK PREMIUM – Σύμβουλοι επιχειρήσεων διαθέτοντας την απαραίτητη εμπειρία και εξειδίκευση, υποστηρίζει το πρόγραμμα αναβάθμισης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων του ιστορικού κέντρου της Αθήνας.

Περισσότερες πληροφορίες για τα ενεργά επιδοτούμενα προγράμματα εδώ ή στο τηλέφωνο 210-6835560.