Το επόμενο βήμα στην κοινή πορεία των brands Ζαγόρι και Green Cola έκαναν οι οικογένειες Χήτου και Βενιέρη με τη Χήτος ΑΒΕΕ να προχωρά σε απορρόφηση της εταιρείας που έκανε trend τα αναψυκτικά με στέβια. Είχε προηγηθεί το περασμένο καλοκαίρι η συμφωνία για τη δημιουργία σύστασης κοινής εμπορικής εταιρείας με έδρα το Λονδίνο και υπό την επωνυμία Green Beverage Group PLC.

Το σχέδιο συγχώνευσης των δύο εταιρειών, που υπογράφουν οι κ.κ. Αλκιβιάδης Χήτος (πατέρας των Νίκου και Γιάννη που εξήλθαν την ίδια μέρα απ’ το ΔΣ) και Γιώργος Βενιέρης, υπογράφηκε στις 29 Μαρτίου και αναρτήθηκε στο ΓΕΜΗ στις 31 Μαρτίου. Η συναλλαγή γίνεται με ανταλλαγή μετοχών. Ως εκ τούτου οι μέτοχοι της Green Cola θα εισέλθουν μέτοχοι στη Χήτος ΑΒΕΕ.

Ειδικότερα, η συγχώνευση αναμένεται να οδηγήσει στην καλύτερη διαχείριση των λειτουργιών της Απορροφώσας Εταιρείας δεδομένου ότι θα μπορούν να αξιοποιηθούν οι υφιστάμενοι πόροι προς μία κοινή κατεύθυνση. Θα δημιουργηθεί ένα ισχυρό σχήμα, ενισχυμένο τόσο σε επίπεδο στοιχείων, όσο και σε επίπεδο ανθρώπινων πόρων. Επιπλέον, η συγχώνευση θα συνδράμει στη μείωση του λειτουργικού κόστους και στην αποφυγή φορολογικών κινδύνων που θα μπορούσαν να δημιουργηθούν από τις ενδοομιλικές συναλλαγές. Η συγχώνευση θα βοηθήσει στην απλοποίηση των απαιτούμενων διαδικασιών που απαιτούνται για την εμπορική και οικονομική οργάνωση (ενοποίηση λογιστηρίου, εμπορικών διευθύνσεων κλπ.). Τέλος, με το νέο επιχειρηματικό μοντέλο θα μεγιστοποιηθεί η αξία των μετόχων, μέσω από την ενίσχυση των εσόδων και του EBITDA, τη δημιουργία σταθερών ταμειακών ροών και την επίτευξη στρατηγικών συνεργειών και θα επέλθει μεγαλύτερη ευελιξία στον χειρισμό και στην υλοποίηση του ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού».

Η ανακοίνωση της εταιρείας

Τα Διοικητικά Συμβούλια των εταιριών της ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ και GREEN COLA HELLAS ενέκριναν πρόσφατα το σχέδιο συγχώνευσής τους, όπως αυτό συντάχθηκε από ανεξάρτητο σύμβουλο στον οποίο είχε ανατεθεί σε προγενέστερο χρόνο το συγκεκριμένο project. Η συγχώνευση προβλέπει την απορρόφηση των εταιριών Green Cola Hellas και Green Cola Operations από την ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ, δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό μια ενιαία μεγάλη εταιρία στον κλάδο των “Νon Alcoholic Better For You Beverages” προϊόντων, υπό την ενιαία ομπρέλα της GREEN BEVERAGES GROUP που συστάθηκε για το σκοπό αυτό το καλοκαίρι του 2022.

Η νέα ενοποιημένη πλέον εταιρία έχει στην κατοχή της τα σήματα ΖΑΓΟΡΙ, ΖΑΓΟΡΙ SPARKLING, ΖΑΓΟΡΙ GO GREEN, GREEN COLA, GREEN FLAVORS, GREEN MOCKTAILS, ΖΗΡΕΙΑ, καθώς και την αποκλειστική διανομή των σημάτων EVIAN και EVIAN SPARKLING για την Ελληνική Αγορά. Η παραγωγή των προϊόντων της εταιρίας γίνεται σε 5 ιδιόκτητα εργοστάσια στα Ιωάννινα, την Ορεστιάδα και την Κορινθία, ενώ έχει παραχωρήσει το δικαίωμα εμφιάλωσης μέρους των προϊόντων της (licensee agreement) σε τρίτους εμφιαλωτές τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε σημαντικές αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται στην Ευρώπη, την Αμερική και τη Μέση Ανατολή. Η νέα ενοποιημένη εταιρία απασχολεί περισσότερους από 500 εργαζόμενους τόσο στα εργοστάσιά της, όσο και στα κέντρα διανομής και τα γραφεία της στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Στο πλαίσιο της συγχώνευσης της ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ και της GREEN COLA, εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο στην απορροφώσα εταιρία, στο οποίο οι βασικοί μέτοχοι αποφάσισαν να μην συμμετέχουν, ενώ διατηρούν τη συμμετοχή τους στο Βoard της Group Beverages Group PLC με έδρα το Λονδίνο.

Με σαφή προσανατολισμό στην επίτευξη της στρατηγικής δυναμικής ανάπτυξης της GREEN BEVERAGES GROUP, τόσο στην Ελλάδα όσο και στις αγορές του εξωτερικού, από τις 20 Μαρτίου 2023 αναλαμβάνει καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου του Ομίλου ο κύριος Δαμιανός Μπούρκας. O Δαμιανός Μπούρκας έχει μακρά προϋπηρεσία, πολλές παραστάσεις και εμπειρία στο χώρο του FMCG και ειδικότερα των beverages τα τελευταία 24 χρόνια τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Εμπειρία και γνώσεις που αποκόμισε μέσα από ποικίλες διευθυντικές θέσεις διευρυμένης ευθύνης κατά τη διάρκεια της έως σήμερα σταδιοδρομίας του. Ειδικότερα τα τελευταία 12 χρόνια εργάστηκε με επιτυχία στην Monster Energy αρχικά, ως Country Manager Greece & Cyprus, και εν συνεχεία σε ποικίλες θέσεις διευρυμένης εμπορικής ευθύνης και πολυπλοκότητας (Regional Commercial Director South East Europe 2012-14, Vice President Commercial East Business Unit 2014-18, Regional Vice President Eastern Europe 2018-21). Από τον Σεπτέμβριο του 2021 διατέλεσε Senior Vice President – Central Eastern Europe, Russia, Middle East, North & East Africa με έδρα την Ελλάδα, ενώ παράλληλα υπήρξε και ενεργό μέλος της ηγετικής ομάδας της Monster Energy για την περιφέρεια του EMEA (Europe, Middle East, and Africa).

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, κ. Δαμιανός Μπούρκας

Η εμπειρία και η εξειδίκευσή του κυρίου Μπούρκα στον κλάδο των μη αλκοολούχων ποτών και οι ηγετικές του ικανότητες θα συμβάλλουν σημαντικά στη χάραξη στρατηγικής ανάπτυξης και στην ανάδειξη της εξωστρέφειας του Ομίλου. Ταυτόχρονα, αναμένεται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην αξιοποίηση και διεύρυνση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου μέσα από την περαιτέρω αξιοποίηση του υφιστάμενου διευρυμένου στελεχιακού δυναμικού της GREEN BEVERAGES GROUP, αλλά και του εμπλουτισμού του μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων όποτε και όπου κριθούν αυτές απαραίτητες. Η αειφόρα ανάπτυξη του Ομίλου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό καθώς και η ανάδειξη του σε ένα κορυφαίο και πρότυπο εργασιακό περιβάλλον με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον, θα συνεχίσει να βρίσκεται στο επίκεντρο της στρατηγικής της GREEN BEVERAGES GROUP.

Ο Όμιλος GREEN BEVERAGES διαθέτει πλέον τρεις θυγατρικές στην Ελλάδα, στις Η.Π.Α και στη Μέση Ανατολή (Dubai), με ένα ενοποιημένο τζίρο που αναμένεται να προσεγγίσει τα 120 εκατ. ευρώ το 2023, αλλά και με ένα δυναμικό πλάνο επέκτασης των δραστηριοτήτων του στην Ευρώπη, την Αμερική, την Ασία και την Αφρική. Στόχος του νέου πενταετούς πλάνου του GREEN BEVERAGES GROUP είναι ο διπλασιασμός του τζίρου του Ομίλου καθώς και η σημαντική ανάπτυξη της κερδοφορίας του, που θα προέλθουν κυρίως μέσα από στρατηγικές αειφόρου ανάπτυξης στις αγορές του εξωτερικού, καθώς και μέσω περαιτέρω ενδυνάμωσης των επιδόσεων της εταιρίας στην Ελλάδα. Τα προϊόντα της εταιρίας βρίσκονται ήδη στα ράφια των μεγαλύτερων retailers παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων των Carrefour, Ahold-Delhaize, Walmart, Whole Foods, Kroger, Albertsons, αλλά διακινούνται και μέσω σημαντικών online platforms, όπως η Amazon, Ocado, Walmart marketplace κ.α.

Οικονομικά μεγέθη και αλλαγές προσώπων  

Σύμφωνα με πληροφορίες ο συνδυασμένος κύκλος εργασιών των δύο εταιρειών το 2022 είχε προσεγγίσει τα 100 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τις τις τελευταίες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, η ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ είχε το 2021 κύκλο εργασιών 60,8 εκατ. ευρώ με κέρδη προ φόρων 4,77 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα την ίδια χρονιά η Green Cola είχε κύκλο εργασιών 17,16 εκατ. ευρώ εμφανίζοντας προ φόρων ζημιά ύψους 657 χιλ. ευρώ περίπου.

Εν τω μεταξύ την ίδια μέρα υπογραφής του συμφωνητικού συγχώνευσης των δύο εταιρειών η ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ προχώρησε και σε αλλαγή στη σύνθεση του ΔΣ της. Σε αυτό δεν συμμετέχουν πλέον οι Νίκος και Γιάννης Χήτος (σσ ο τελευταίος ήταν και μέτοχος της Green Cola) ενώ ο πατέρας τους, Αλκιβιάδης, εμφανίζεται στη θέση του Προέδρου υπογράφοντας και τη συμφωνία συγχώνευσης. Στο νέο ΔΣ ξεχωρίζει ο νέος διευθύνων σύμβουλος κ. Δαμιανός Μπούρκας, μέχρι πρότινος Αντιπρόεδρος της Monster Energy για Κεντρική, Ανατολική Ευρώπη, Ρωσία, Μέση Ανατολή και Βορειοανατολική Αφρική.

Διαβάστε ακόμη

Έρχεται «ανάσα» για παλιές και νέες ρυθμίσεις οφειλών σε Εφορία – ΕΦΚΑ – ΟΤΑ

Ανοίγει η αυλαία των επιβατικών δρομολογίων – Ο Γιώργος Γεραπετρίτης πρώτος επίσημος επιβάτης της αμαξοστοιχίας για Καλαμπάκα

Τα προεκλογικά ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ, ο Ζαννής και το Chateau Miraval, τα δικαστήρια HSBC και MIG, η Μεγάλη Παρασκευή και ο Μπλε Κέδρος