Επιχειρήσεις

AS Company: Στα €3,184 εκατ. τα καθαρά κέρδη με αύξηση 69,28% το 2021

  • newsroom


Βελτίωση όλων των οικονομικών μεγεθών – Πρόταση για καθαρό μέρισμα 0,11 ευρώ ανά μετοχή

Στα 3,184 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη της AS Company το 2021 με αύξηση 69,28%, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση αναφέρει:

Με βελτίωση όλων των οικονομικών μεγεθών έκλεισε το 2021 με τις πωλήσεις του Ομίλου να σημειώνουν αύξηση 15,75% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2020.

Η αύξηση των πωλήσεων οφείλεται τόσο στην Εταιρία (εγχώρια αγορά) όσο και στην σημαντική βελτίωση των πωλήσεων των δύο θυγατρικών σε Κύπρο και Ρουμανία. Η σταδιακή επάνοδος της αγοράς στη κανονικότητα είχε ως αποτέλεσμα να σημειωθεί αύξηση των πωλήσεων το β’ εξάμηνο που συνέβαλε στην βελτίωση των κερδών πρό φόρων, χρηματοδοτικών , επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων ( EBIDTA ) κατά 24,64% έναντι της περσινής χρήσης.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 3,977 εκατομμύρια, έναντι € 2,405 εκατομμυρίων στην αντίστοιχη περίοδο του 2020 σημειώνοντας αύξηση 65,36%. Σημαντική ήταν η συνεισφορά των χρηματοοικονομικών εσόδων που ανήλθαν σε € 0,658 εκατομμύρια στην αύξηση των κερδών πρό φόρων. Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε € 3,184 εκατ. έναντι € 1,881 εκατ. στην αντίστοιχη περσινή περίοδο, παρουσιάζοντας αύξηση 69,28%.

Σημειώνεται ότι οι θυγατρικές του Ομίλου παρουσίασαν συνολικά βελτιωμένα μεγέθη σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020, τόσο ως προς τον συνολικό κύκλο εργασιών αύξηση 40,76% , όσο και ως προς τη συνολική κερδοφορία αύξηση 39,09%.

Το σύνολο εισροών του Ομίλου από λειτουργικές δραστηριότητες παρουσιάζει σημαντική αύξηση κατά € 3.885 χιλ. έναντι της προηγούμενης χρήσης και διαμορφώθηκε σε € 4.349 χιλ., γεγονός που οφείλεται στην αποτελεσματικότερη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης. Το ύψος των διαθεσίμων και βραχυπρόθεσμων επενδύσεων του Ομίλου ανήλθε σε €19,408 εκατομμύρια, έναντι €15,620 εκατομμύρια της περσινής περιόδου πιστοποιώντας την υγιή χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου.

Στις 03.08.2021 η Εταιρία προέβη σε διανομή καθαρού μερίσματος 0,08 ευρώ ανα μετοχή, σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 25.06.2021.

Η Διοίκηση της Εταιρίας έχοντας αξιολογήσει θετικά τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης καθώς και την υψηλή της ρευστότητα, προτίθεται να διανείμει καθαρό μέρισμα (μετά την αφαίρεση παρακράτησης φόρου) ύψους € 0,11 ανά μετοχή. Η προτεινόμενη διανομή τελεί υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Το 2021 ο Όμιλος επηρεάστηκε από την υγειονομική κρίση του COVID-19, που είχε αρνητικές επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου. Με την παραδοχή ότι η γενικότερη γεωπολιτική κατάσταση δεν θα επιβαρυνθεί περαιτέρω, ο Όμιλος αναμένει ικανοποιητικούς ρυθμούς ανάπτυξης των εργασιών του σε σύγκριση με το 2021.

Η έμφαση στο ψηφιακό αποτύπωμα, με υψηλή στόχευση στη δυναμική ανάπτυξη των προϊόντων και πελατών της αποτελεί βασική στρατηγική του Ομίλου. Η στρατηγική αυτή συνδυάζει το ηλεκτρονικό εμπόριο με το «παραδοσιακό» μοντέλο ανάπτυξης των πελατών μας, αξιοποιώντας τα ψηφιακά μέσα και τις νέες τεχνολογίες, ώστε να προσφέρει στον καταναλωτή μία omnichannel εμπειρία τόσο σε offline όσο και σε online επίπεδο.

Τα οικονομικά στοιχεία της χρήσης 2021 αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εταιρίας https://ir.ascompany.gr/el/home/ και σε αυτή του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Διαβάστε ακόμη

Fitch Ratings: Οι αναθεωρημένες προβλέψεις για Ελλάδα και Ευρώπη

Πούτιν: Η Ρωσία θα στρέψει τις εξαγωγές φυσικού αερίου στην ανατολή

ΟΛΠ: Κερδοφορία ρεκόρ το 2021 με κύκλο εργασιών στα €154,2 εκατ.