Στο 32,27% ανέρχεται πλέον το ποσοστό του Ευστράτιου Ανδρεάδη στην AS Company, έπειτα από τη μεταβίβαση 200.000 μετοχών της εταιρείας προς τους υιούς του, Κωνσταντίνο και Ευάγγελο Ανδρεάδη.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση:

Η εταιρία “AS Company AE”, (εφεξής “Εταιρία”) (αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 057546304000) ανακοινώνει σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 ότι, σύμφωνα με ενημέρωση που έλαβε από το μέτοχο κ. Ευστράτιο Ανδρεάδη, ολοκληρώθηκε την 23/01/2023 η μεταβίβαση λόγω γονικής παροχής μετοχών του κ. Ευστρατίου Ανδρεάδη προς τους υιούς του, Κωνσταντίνο και Ευάγγελο Ανδρεάδη, διακοσίων χιλιάδων (200.000) κοινών μετοχών της Εταιρίας, που αντιστοιχούν στο 1,523695% των μετοχών της που έχουν δικαίωμα
ψήφου. Η συναλλαγή εκτελέστηκε εξωχρηματιστηριακά.

Ειδικότερα, ο κ. Ευστράτιος Ανδρεάδης που κατείχε μέχρι την ως άνω μεταβίβαση 4.416.287 μετοχές, ήτοι 33,64529% επί του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρίας και 33,8061% επί των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου, μεταβίβασε λόγω γονικής παροχής: (α) προς τον υιό του Κωνσταντίνο Ανδρεάδη 72.000 μετοχές και (β) προς τον υιό του Ευάγγελο Ανδρέάδη 128.000 μετοχές.

Κατόπιν της ανωτέρω μεταβίβασης, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου του κ. Ευστρατίου Ανδρεάδη κατήλθε πλέον από 33,8061% σε 32,2751 % επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου.

Η Εταιρεία παρέλαβε στις 24/1/2023 την ενημέρωση του εντύπου γνωστοποίησης σημαντικών μεταβολών δικαιωμάτων ψήφου από τον μέτοχο κ. Ευστράτιο Ανδρεάδη.

Διαβάστε ακόμη

ΙΟΒΕ: Κατεβάζει τον πήχη της ανάπτυξης – Ανησυχία λόγω εκλογών (πίνακας)

Αγορά δύο ταχυτήτων στα δεξαμενόπλοια προκάλεσαν οι κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας

Σταϊκούρας: «Στα €10 δισ. η άνοδος στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών στο 9μηνο 2022 σε σχέση με το 2019»