Επιχειρήσεις

AS Company: Βελτιωμένα τα αποτελέσματα το εννεάμηνο 2021

  • newsroom


Οι ενοποιημένες πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 4,6% έπειτα από πτώση σχεδόν 7% το πρώτο εξάμηνο, ενώ τα EBITDA κατέγραψαν άνοδο 35,3%

Σημαντική βελτίωση καταγράφουν το τρίτο τρίμηνο τα αποτελέσματα της AS Company. Όπως ανακοίνωσε, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για τον Όμιλο ανήλθε σε 12,909 εκατ. ευρώ έναντι 12,348 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση +4,6%.

Το Γ’ τρίμηνο του 2021 οι ενοποιημένες πωλήσεις σημείωσαν αύξηση + 25,6% έναντι του περσινού τριμήνου (σε απόλυτα μεγέθη +1.114 εκατ. ευρώ ) και το EBIDTA αύξηση + 62,2% ( σε απόλυτα μεγέθη 0,573 εκατ. ευρώ ) αποτέλεσμα της σταδιακής επανόδου της αγοράς στη κανονικότητα.

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη παρουσίασαν σημαντική βελτίωση έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου, ειδικότερα οι ενοποιημένες πωλήσεις του εννεαμήνου σημείωσαν άνοδο + 4,6% ( -6,9% το πρώτο εξάμηνο ) και ανήλθαν σε 12,9 εκατ. ευρώ ενώ το EBIDTA σημείωσε άνοδο + 35,3% ( +2,16% το πρώτο εξάμηνο) και ανήλθε σε 2,5 εκατ. ευρώ.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 2,671 εκ. ευρώ έναντι 1,298 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου ήτοι αύξηση +105,7%, με τα χρηματοοικονομικά έσοδα να έχουν σημαντική συνεισφορά στη βελτίωση της συνολικής κερδοφορίας ( +0,584 εκατ. ευρώ).

Τραπεζικός δανεισμός δεν υφίσταται στο τέλος του εννεάμηνου 2021 για τον Όμιλο και την Εταιρία, γεγονός που πιστοποιεί την υγιή οικονομική κατάσταση.

H επίδραση της πανδημίας είχε αρνητική επίπτωση στα οικονομικά αποτελέσματα του Α’ εξαμήνου 2021 που ο Όμιλος παρουσίασε μείωση πωλήσεων – 6,9%. Όσο αφορά το Β’ εξάμηνο του 2021 οι επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης και της πανδημίας εκτιμάται ότι θα έχουν μικρή επίδραση στα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου, όμως η Διοίκηση διατηρεί επιφυλάξεις για τίς αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις που θα προκαλέσει ενδεχόμενη επιδείνωση είτε της ενεργειακής κρίσης είτε της πανδημίας.

Η Διοίκηση εκτιμά ότι δεν υφίσταται μέχρι τη λήξη της τρέχουσας χρήσης οποιαδήποτε αβεβαιότητα ως προς την συνέχιση της δραστηριότητας, τις πωλήσεις και την εφοδιαστική αλυσίδα τόσο της Εταιρίας όσο και των λοιπών οντοτήτων που ανήκουν στον Όμιλο. Η Εταιρία διαθέτει ισχυρή ρευστότητα, διαθέσιμα τραπεζικά όρια χρηματοδότησης ενώ κίνδυνος επισφάλειας δεν υφίσταται μέχρι σήμερα.

Διαβάστε ακόμα:

ΜΙΝΙΟΝ: Ο δύσκολος δρόμος μέχρι την πώληση στην Dimand και το project αναγέννησης αξίας άνω των 50 εκατ.

ΔΕΗ: Μέγα διαγωνισμός για το lifting 146 καταστημάτων σε όλη τη χώρα

Aegean: Αύξηση 115% στα ενοποιημένα έσοδα το τρίτο τρίμηνο