Το ποσό των 20 εκατ. ευρώ ή το 7% των απαιτήσεών τους, που προσεγγίζουν τα 300 εκατ. ευρώ, θα λάβουν ως προκαταβολή από το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής 30.000 ζημιωθέντες της «Ασπίς Πρόνοια», οι οποίοι συμπεριλαμβάνονται στην κατάσταση των δικαιούχων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική διάταξη, που περιλαμβάνεται στο φορολογικό νομοσχέδιο, «η προκαταβολή προβλέπεται να χορηγείται άπαξ, με την κατάθεση (μεταφορά) του οικείου ποσού σε ειδικό ελεύθερο λογαριασμό της εκκαθάρισης, που θα ανοιχθεί αποκλειστικά προς το σκοπό διενέργειας προσωρινών διανομών προς τους νόμιμους δικαιούχους απαιτήσεων από ασφαλίσεις ζωής, εξαντλώντας την υποχρέωση του Εγγυητικού Κεφαλαίου».

Όπως ανέφερε από το βήμα της Βουλής ο υπουργός Οικονομικών, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, με την επίμαχη διάταξη αντιμετωπίζεται – κατά τον βέλτιστο εφικτό τρόπο – το 10ετές πρόβλημα των ζημιωθέντων του ασφαλιστικού Ομίλου «Ασπίς Πρόνοια».

«Το Εγγυητικό Κεφάλαιο έχει αυτή τη στιγμή στο ταμείο του, από τις εισφορές του κάθε ασφαλισμένου, περί τα 60 εκατ. ευρώ. Δεδομένου, λοιπόν, ότι στα περίπου 10 χρόνια από την κατάρρευση της Ασπίδας οι ζημιωθέντες έχουν λάβει ένα 9% (όσοι είχαν ασφαλιστήρια συμβόλαια του κλάδου 1) και ένα 5% εκείνοι με unit linked προϊόντα έναντι των απαιτήσεών τους, θα μπορούσε η καταβολή να ήταν μεγαλύτερη, ίσως και διπλάσια», τονίζει στο ΝΜ ο νομικός σύμβουλος του Συλλόγου Ζημιωθέντων της «Ασπίς Πρόνοια», κ. Σωκράτης Παπαχατζής, για να προσθέσει:

«Πρόκειται για άπαξ καταβολή. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως κάθε χρόνο θα πρέπει να ψηφίζεται μία αντίστοιχη τροπολογία και να δίδονται χρήματα από το Εγγυητικό Κεφάλαιο. Είναι μία διάταξη, που δεν λύνει το πρόβλημα, ανοίγει, ωστόσο, τον δρόμο για περιοδικές καταβολές».

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Νόμος ορίζει ότι, για να μπορέσει το Εγγυητικό Κεφάλαιο να ξεκινήσει να αποζημιώνει, πρέπει να περατωθεί η εκκαθάριση. «Αυτή, όμως, είναι πρακτικά αδύνατον να περατωθεί, γιατί είναι τόσες πολλές οι εκκρεμοδικίες, που υπάρχουν, τόσα τα ανοιχτά δικαστήρια, που δεν είναι εφικτό να τελειώσει στα επόμενα έξι με επτά χρόνια. Οπότε, επειδή ήδη έχουν περάσει 10 χρόνια και θα περάσουν άλλα πέντε θα παραβιαστεί ο Νόμος 3867, που έλεγε ότι ειδικά για την περίπτωση της Ασπίδας η πληρωμή από το Εγγυητικό Κεφάλαιο πρέπει να γίνει μέχρι το 2024», εξηγεί.

Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση, που εποπτεύει το Εγγυητικό, μολονότι μέλη του είναι οι ασφαλιστικές εταιρείες, αποφάσισε να προβεί στην ενεργοποίησή του.

Τι ισχύει για τους ζημιωθέντες με AA2 προϊόντα

Εκτός λίστας δικαιούχων αποζημίωσης βρέθηκαν περίπου 5.500 πρώην ασφαλισμένοι της «Ασπίς Πρόνοια» λόγω… ΑΑ2 προγραμμάτων.

Πιο αναλυτικά, τα επίμαχα συμβόλαια κρίθηκαν ως επενδυτικά και όχι ασφαλιστικά, γεγονός, που «μπλόκαρε» τις σχετικές αξιώσεις, οι οποίες «άγγιζαν» τα 190 εκατ. ευρώ. «Από τους συγκεκριμένους ζημιωθέντες ανακοπές άσκησαν περί τους 2.200, ενώ τελεσίδικες αποφάσεις εκδόθηκαν για 1.300 από αυτούς», τονίζουν στο ΝΜ κύκλοι της εκκαθάρισης, αποκαλύπτοντας πως εντέλει στη λίστα με τους δικαιούχους κατάφερε να εισέλθει ένα 20%.

Το δικηγορικό γραφείο του κ. Παπαχατζή εκπροσώπησε έναν μεγάλο αριθμό ζημιωθέντων με ΑΑ2 προγράμματα, με το δικαστήριο να αποφαίνεται υπέρ τους στην πλειονότητα των περιπτώσεων, επισημαίνοντας στις αποφάσεις πως αυτά έχουν προεχόντως χαρακτήρα ασφάλισης ζωής – αποταμιευτικού προγράμματος, συνδεδεμένα με επενδύσεις και δεν είναι αμιγώς επενδυτικού χαρακτήρα.

«Και τούτο διότι, περιέχουν όλα τα αναγκαία στοιχεία της ασφαλιστικής σύμβασης, δηλαδή, τα στοιχεία των συμβαλλομένων και του δικαιούχου του ασφαλίσματος, εάν ο τελευταίος είναι διαφορετικό πρόσωπο, τη διάρκεια της ασφαλιστικής κάλυψης, το πρόσωπο ή το αντικείμενο και τη χρηματική αξία του, που απειλούνται ή σχετίζονται με την επέλευση του κινδύνου, το είδος των κινδύνων, το τυχόν ανώτατο όριο ευθύνης του ασφαλιστή, τις τυχόν εξαιρέσεις κάλυψης, το ασφάλιστρο και το εφαρμοστέο δίκαιο», σημειώνεται στις επίμαχες αποφάσεις και προστίθεται: «Από την προαναφερθείσα επισκόπηση των ασφαλιστικών αυτών συμβάσεων καθίσταται μεν, σαφές ότι αυτές έχουν παραλλήλως και επενδυτικό χαρακτήρα (εφόσον γίνεται λόγος για συμμετοχή σε κέρδη, επένδυσης του καταβληθέντος ασφαλίστρου, καταβολής μερισμάτων κ.λπ.), πλην, όμως, το γεγονός αυτό δεν αναιρεί τον βασικό χαρακτήρα των ως άνω ασφαλίσεων ως ζωής, αποταμιευτικού σκοπού, στον οποίο, άλλωστε, απέβλεψαν τα συμβαλλόμενα μέρη, απορριπτόμενων ως αβάσιμων των περί του αντιθέτου ισχυρισμών».