Ανακοινώθηκε η πώληση μέσω πλειοδοτικού διαγωνισμού ακινήτων των ασφαλιστικών εταιρειών «Ασπίς Πρόνοια» και «Commercial Value», που τέθηκαν σε καθεστώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης. Σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις, o Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 27η Σεπτεμβρίου 2023 .

Συγκεκριμένα, με την υπ’ αριθ. 156/2/21.9.2009 (ΦΕΚ τ. ΑΕ – ΕΠΕ 11292/21.9.2009) απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α.), η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλειών», ετέθη σε καθεστώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 409/2/22.12.2021 (ΦΕΚ ΠΡΑΔΙΤ/2/7.1.2022) απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (ΕΠΑΘ) της Τράπεζας της Ελλάδας, ορίστηκε ως Ασφαλιστικός Εκκαθαριστής, ο κ. Βασιλόπουλος Σωτήριος του Ηλία.

Ο Ασφαλιστικός Εκκαθαριστής προκηρύσσει Πλειοδοτικό Διαγωνισμό, με κλειστές προσφορές βάσει του Κανονισμού Εκκαθάρισης Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων της Τράπεζας της Ελλάδας (ΕΠΑΘ 232/1/19.5.2017), με σκοπό την πώληση των ακινήτων που κατωτέρω περιγράφονται:

Α) Ακίνητο με αριθμό 01

Οι κατωτέρω οριζόντιες ιδιοκτησίες σε πολυκατοικία επί των οδών Διοικητηρίου αρ. 41 και Ηπείρου του Δήμου Δράμας:

1) Υπ’ αρ. 3 γραφείο 3ου ορόφου, επιφανείας 85,60 τ.μ.

2) Υπ’ αρ. 4 γραφείο 3ου ορόφου, επιφανείας 40,40 τ.μ.

3) Υπ’ αρ. 5 γραφείο 3ου ορόφου, επιφανείας 53,50 τ.μ.

Συνολική επιφάνεια ακινήτου 179,50τ.μ.

Τιμή Εκκίνησης: € 117.500,00. Εγγύηση: € 23.500,00.

Στο ακίνητο με αριθμό 01 έχει ενσωματωθεί κοινόχρηστος χώρος που χρήζει τακτοποίησης. Το ακίνητο είναι μισθωμένο.

Β) Ακίνητο με αριθμό 02

Το με αριθμό 31 γραφείο 3ου ορόφου πολυκατοικίας στη συμβολή των οδών Σμύρνης αρ. 1 και Χρ. Μπρωκούμη του Δήμου Ξάνθης, επιφανείας 97,21 τ.μ.

Τιμή Εκκίνησης: € 84.500,00. Εγγύηση: € 16.900,00

Στο ακίνητο με αριθμό 02 έχει ενσωματωθεί κοινόχρηστος χώρος που χρήζει τακτοποίησης.

Γ) Ακίνητο με αριθμό 03

Οι κατωτέρω οριζόντιες ιδιοκτησίες σε πολυκατοικία στη συμβολή των οδών Παπαναστασίου αρ. 56 και Κλεάνθους του Δήμου Θεσσαλονίκης:

1) Υπ’ αρ. 1 γραφείο 4ου ορόφου, επιφανείας 41,50 τ.μ.

2) Υπ’ αρ. 2 γραφείο 4ου ορόφου, επιφανείας 40,00 τ.μ.

3) Υπ’ αρ. 3 γραφείο 4ου ορόφου, επιφανείας 38,00 τ.μ.

Συνολική επιφάνεια ακινήτου 119,50τ.μ.

Τιμή Εκκίνησης: € 128.500,00. Εγγύηση: € 25.700,00.

Στο ακίνητο με αριθμό 03 έχει ενσωματωθεί κοινόχρηστος χώρος που χρήζει τακτοποίησης. Το ακίνητο είναι μισθωμένο.

Δ) Ακίνητο με αριθμό 04

Οριζόντια ιδιοκτησία – γραφείο 3ου ορόφου πολυκατοικίας στη συμβολή των οδών Πολυτεχνείου αρ. 45 και Δωδεκανήσου του Δήμου Θεσσαλονίκης, επιφανείας 106,20 τ.μ.

Τιμή Εκκίνησης: € 92.500,00. Εγγύηση: € 18.500,00.

Στο ακίνητο με αριθμό 04 έχει ενσωματωθεί κοινόχρηστος χώρος που χρήζει τακτοποίησης. Το ακίνητο είναι μισθωμένο.

Ε) Ακίνητο με αριθμό 05

Οι κατωτέρω οριζόντιες ιδιοκτησίες σε πολυκατοικία επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 68 του Δήμου Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης:

1) Υπ’ αρ. 1-2 γραφείο 1ου ορόφου, επιφανείας 196,15 τ.μ.

2) Υπ’ αρ. 3 γραφείο 1ου ορόφου, επιφανείας 61,40 τ.μ.

Τιμή Εκκίνησης: € 245.500,00. Εγγύηση: € 49.100,00.

Στο ακίνητο με αριθμό 05 έχει ενσωματωθεί κοινόχρηστος χώρος που χρήζει τακτοποίησης.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 27η Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα Τετάρτη στα γραφεία της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας, στη διεύθυνση Βασιλίσσης Σοφίας αρ. 60, Αθήνα. Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές το πρωί της ως άνω ημερομηνίας, από τις 10:30 π.μ. μέχρι τις 11:30 π.μ. Στις 12:00 μ.μ. θα γίνει η αποσφράγιση των προσφορών για το με αύξοντα αριθμό (α/α) 01 ακίνητο, στις 12:30 μ.μ. για το με α/α 02 ακίνητο, στις 13:00 μ.μ. για το με α/α 03 ακίνητο, στις 13:30 μ.μ. για το με α/α 04 ακίνητο και στις 14:00 μ.μ. για το με α/α 05 ακίνητο.

Πώληση ακινήτου της C.V.

Με την υπ’ αριθ. 176/2/25.2.2010 (ΦΕΚ τ. ΑΕ – ΕΠΕ 1468/26.2.2010) απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α.), η εταιρεία με την επωνυμία «COMMERCIAL VALUE Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία», ετέθη σε καθεστώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 409/1/22.12.2021 (ΦΕΚ ΠΡΑΔΙΤ/2/7.1.2022) απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (ΕΠΑΘ) της Τραπέζης της Ελλάδος,m ορίστηκε ως Ασφαλιστικός Εκκαθαριστής, ο κ. Βασιλόπουλος Σωτήριος του Ηλία.

Ο Ασφαλιστικός Εκκαθαριστής προκηρύσσει Πλειοδοτικό Διαγωνισμό, με κλειστές προσφορές βάσει του Κανονισμού Εκκαθάρισης Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων της Τραπέζης της Ελλάδος (ΕΠΑΘ 232/1/19.5.2017), με σκοπό την πώληση του ακινήτου που κατωτέρω περιγράφεται:

Α) Ακίνητο με αριθμό 06:

Η με αριθμό 4 οριζόντια ιδιοκτησία ημιώροφου πολυκατοικίας επί της οδού Πατησίων αρ. 343 του Δήμου Αθηναίων, επιφανείας 43,00 τ.μ.

Τιμή Εκκίνησης: € 21.500,00. Εγγύηση: € 4.300,00.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 27η Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα Τετάρτη στα γραφεία της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας, στη διεύθυνση Βασιλίσσης Σοφίας αρ. 60, Αθήνα. Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές το πρωί της ως άνω ημερομηνίας, από τις 10:30 π.μ. μέχρι τις 11:30 π.μ. Στις 14:30 μ.μ. θα γίνει η αποσφράγιση των προσφορών για το με αύξοντα αριθμό (α/α) 6 ακίνητο.

Διαβάστε ακόμη

Έρχονται αυξήσεις στα διόδια – Νέα πρόταση από τις εταιρείες παραχώρησης για τις ανατιμήσεις

Συντάξεις Οκτωβρίου 2023: Οι αλλαγές στις ημερομηνίες πληρωμής

H Saudi Telecom αποκτά το 10% της ισπανικής Telefonica

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ