Θετικές ταμειακές ροές από τον κλάδο της κατασκευής εμφάνισε πέρσι, ο όμιλος ΑΒΑΞ, ενισχύοντας σημαντικά την απόδοση των έργων καθώς το περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε στο 6,2% έναντι 4,7% του 2022 παρά την εκτέλεση έργων χαμηλής απόδοσης.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο υπογεγραμμένων συμβάσεων της εταιρείας προσεγγίζει σήμερα τα 3,3 δισ. (μαζί με τις προς υπογραφή συμβάσεις συνολικού ύψους 243 εκατομμυρίων ευρώ), με πρόβλεψη για σημαντική άνοδο το επόμενο διάστημα αλλά και με την επισήμανση ότι τα νέα έργα ενσωματώνουν βελτιωμένα περιθώρια κέρδους.

Από τα έργα του χαρτοφυλακίου της, το 78% είναι στην Ελλάδα και το 22% στο εξωτερικό  ενώ σε ότι αφορά το μείγμα το 46% είναι δημόσια έργα και το 54% ιδιωτικά έργα και ΣΔΙΤ.

Σύμφωνα με την παρουσίαση που έγινε χθες στους αναλυτές, οι επιδόσεις της εταιρείας ανοίγουν το δρόμο και για την διανομή μεικτού μερίσματος 0,03 ευρώ ανά μετοχή, που αντιστοιχεί στο 44,4% των καθαρών κερδών από συνεχιζόμενες δραστηριότητες το 2023.

Σε ότι αφορά το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της εταιρείας εμφανίζει σημαντική εξέλιξη τα τελευταία χρόνια αφού από τα 942 εκατομμύρια το 2018, στις 31 Δεκεμβρίου 2023 ξεπέρασε τα 3 δις. Η εταιρεία κατάφερε επίσης να περιορίσει τον καθαρό τραπεζικό δανεισμό της ο οποίος από 453,8 εκ.  εκατομμύρια το 2020, το Δεκέμβριο του 2023 υποχώρησε στα 182,5 εκ.  εκατομμύρια, μειωμένος κατά 60%.

Οι συμμετοχές σε παραχωρήσεις, ΣΔΙΤ και μαρίνες αποτιμώνται συνολικά σε 465 εκατομμύρια κατά την τρέχουσα περίοδο ενώ τα αναμενόμενα μερίσματα υπολογίζεται ότι θα ανέλθουν σε 1,1 δις.

Σύμφωνα  με όσα παρουσίασε χθες η διοίκηση στους αναλυτές η ΑΒΑΞ εκτιμάται ότι θα διατηρήσει και μακροπρόθεσμα  την αξία των συμμετοχών της παρά την λήξη της σύμβασης παραχώρησης της Αττικής οδού η οποία προγραμματίζεται για τον Οκτώβριο του 2024. Η στρατηγική της εταιρείας προβλέπει την μεταφορά συμμετοχών προς την ΑΒΑΞ Παραχωρήσεις μαζί με τον τραπεζικό δανεισμό κάτι που προβλέπεται σύμφωνα με την εταιρεία να δώσει μεγαλύτερη ευκρίνεια στην δομή και την αξία του χαρτοφυλακίου της.

Νέες συμβάσεις

Στον τομέα των παραχωρήσεων και των ΣΔΙΤ η ΑΒΑΞ έχει προεπιλεγεί σε διαγωνισμούς 25 έργων ΣΔΙΤ συνολικού προϋπολογισμού 3,5 έως 4 δις με στοχευμένο IRR από 9% έως 14%.

Σήμερα, στα κύρια έργα που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο της ΑΒΑΞ φιγουράρουν η γραμμή 4 του μετρό ύψους άνω του 1 δις, ο σταθμός ενέργειας Mintia ισχύος 1.750 MW στη Ρουμανία προϋπολογισμού 709 εκατομμυρίων, τα νοσοκομεία του ιδρύματος Νιάρχος ύψους 443 εκατομμυρίων, τα έργα υποδομής στο Ελληνικό ύψους 285 εκατομμυρίων, το τμήμα Μπράλος-Άμφισσα 218 εκατομμύρια και το fly over στην Θεσσαλονίκη 191 εκατομμύρια.

Η εταιρεία επιστρέφει και στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας μέσω της 100% θυγατρικής Ixion Energy. Ο νέος ενεργειακός βραχίονας του ομίλου, αναπτύσσεται σε νέα έργα ΑΠΕ και αποθήκευσης ενέργειας, στην ανάπτυξη δημόσιου δικτύου  σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων καθώς επίσης και σε έργα εξοικονόμησης και διαχείρισης ενέργειας.

Σύμφωνα με την παρουσίαση, στον τομέα του real estate, η εταιρεία επικεντρώνεται σε οικιστικές αναπτύξεις με στοχευμένο IRR μεταξύ 12% έως 18%.

Σήμερα, η κεφαλαιοποίηση της ΑΒΑΞ διαμορφώνεται σε 235 εκατομμύρια ευρώ με την τιμή της  μετοχής το τελευταίο δωδεκάμηνο να σημειώνει αύξηση 67% αλλά με πτωτική πορεία κατά 15% από αρχές του έτους.

Οι τρεις βασικοί μέτοχοι ελέγχουν το 57,3% της ΆΒΑΞ ενώ σε  διασπορά είναι το 42,7%. Ο κ. Χρήστος Ιωάννου Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου κατέχει το 31,1% των μετοχών, ο κ. Κώστας Μιτζάλης διευθύνων σύμβουλος το 17,6% και ο κ. Κώστας Κουβαράς αναπληρωτής πρόεδρος του ΔΣ το 8,6%.

Διαβάστε ακόμη

EBRD: Οι προβλέψεις για την ελληνική οικονομία (πίνακες)

Περικοπές έως 50% στην πράσινη ενέργεια… για να γλιτώσουμε το blackout

Κέντρο Φορολογίας Κεφαλαίου: Προχωρά η ενσωμάτωση αρμοδιοτήτων ΔΟΥ στην Αττική

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ