Στην πώληση ακινήτου – εμπορικού καταστήματος, συνολικής επιφάνειας 168,40 τ.μ., επί της Λ. Κηφισίας 283 στην Κηφισιά έναντι 1.023.000 ευρώ, προχώρησε η BriQ Properties σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία αναφέρει:

Η BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. (η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στις 30.11.2021 προχώρησε στην πώληση ακινήτου – εμπορικού καταστήματος, συνολικής επιφάνειας 168,40 τ.μ., επί της Λ. Κηφισίας 283, στην Κηφισιά έναντι τιμήματος € 1.023.000.

Η Εταιρεία με την πώληση αυτή, κατέγραψε κέρδη ύψους €245.000, ήτοι ποσοστό 32% επί της αξίας κτήσης που εμφανίζει στην Κατάσταση Επενδύσεων την 30.06.2021. Με βάση την αποτίμηση του ακινήτου την 30.06.2021, η Εταιρεία στην τρέχουσα χρήση θα καταγράψει κέρδη ύψους €75.000.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π., κ. Άννα Αποστολίδου, δήλωσε σχετικά : “Η εν λόγω πώληση σε αξία μεγαλύτερη από την αξία αγοράς και την τελευταία εκτίμηση του ακινήτου, αποτελεί μια απτή απόδειξη ότι η BriQ Properties επενδύει σε ακίνητα που αποφέρουν υπεραξία στους μετόχους».

Διαβάστε ακόμη

ΑΑΔΕ: Απλοποίηση έκδοσης ΑΦΜ για πολυκατοικίες

Amazon Web Services (AWS): «Ήρθαμε γιατί η Ελλάδα άλλαξε νοοτροπία»

Intrakat: 15 μήνες νωρίτερα στην κυκλοφορία τα πρώτα 5 χλμ του οδικού άξονα Θέρμης – Γαλάτιστας