Επιχειρήσεις

Εdison Group: Xάνει 3 μήνες ο ΟΠΑΠ αλλά θα πληρώσει μερισματική απόδοση 11,8%

  • Δημήτρης Παφίλας


Οι νέες προβλέψεις της Edison Group υποθέτουν μια ζημιά 400 εκατ. ευρώ στα έσοδα που είναι ισοδυνάμη με τρείς μήνες δυσλειτουργίας για την ΟΠΑΠ

Πολύ καλά κεφαλαιοποιημένος είναι ο ΟΠΑΠ για να αντιμετωπίσει τις συνθήκες του COVID-19, σύμφωνα με την επενδυτική εταιρεία αναλύσεων EDISON.

Όπως επισημαίνει σε σημερινή της ανάλυση, η μερισματική απόδοση για το 2021 θα είναι 11,8%, με τις προβλέψεις να υποθέτουν μια τρίμηνη επίδραση στον οργανισμό.

“Τα αποτελέσματα του 2019 αποδεικνύουν μια ισχυρή υποκείμενη επιχείρηση, αλλά  όλα αυτά επισκιάστηκαν απο την επίδραση του Covid-19” αναφέρει η επενδυτική.

Η διοίκηση, όπως συμπληρώνει εκτιμά ότι, η δυσλειτουργία (κλείσιμο του δικτύου) θα έχει μια επίδραση στα μηνιαία μεικτά έσοδα (GGR) ύψους 130-140 εκατ. ευρώ και στα λειτουργικά κέρδη Ebidta 50-53 εκατ. ευρώ.

Οι νέες προβλέψεις της Edison Group υποθέτουν μια ζημιά 400 εκατ. ευρώ στα έσοδα που είναι ισοδυνάμη με τρείς μήνες δυσλειτουργίας.

Η Edison έχει μειώσει τις προβλέψεις μεικτών εσόδων κατά 9% για να αντικατοπρισθεί η δυνητική επίδραση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης.

Eν τούτοις, ο ισολογισμός παραμένει εύρωστος και η Εdison προβλέπει ένα τελικό μέρισμα για το 2020, που θα πληρωθει το 2021.

Οι μετοχές διαπραγματεύονται 6,8 φορές τον Δείκτη Εv Enterprize value/ Ebitda και ο Δείκτης P/E είναι 12,7 για το 2021 με μια μερισματική απόδοση 11,8%.

Απόρρητο Απόρρητο