Σε έκτακτη Γενική Συνέλευση θα προχωρήσουν οι μέτοχοι της Ελλάκτωρ στις 8 Ιουλίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., στα Γραφεία της Εταιρείας, επί της οδού Ερμού αριθμός 25, στην Κηφισιά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 125 του ν. 4548/2018 ως ισχύει, την παρ. 3 του άρθρου 16 του εν ισχύ Καταστατικού της Εταιρείας και τις διαδικασίες που ορίζονται στην παρούσα Πρόσκληση, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση καθώς και η τυχόν Επαναληπτική της να διεξαχθεί αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε αυτήν και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο, μέσω τηλεδιάσκεψης, και χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της, αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου, για τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης επί του μοναδικού θέματος ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση της πώλησης του συνόλου των μετοχών που κατέχει η ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. στην θυγατρική της εταιρεία ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. και αντιστοιχεί σε ποσοστό 94,44% του εκδοθέντος και πλήρως καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της, προς την αλλοδαπή εταιρεία MANETIAL LIMITED, 100% θυγατρική της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» – Παροχή ειδικής εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το Νόμο απαρτία και εξ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης για το θέμα της ημερήσιας διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 12.07.2024, και ώρα 11:00 π.μ. με τον ίδιο τρόπο και το ίδιο θέμα (μη συζητηθέν) της αρχικής ημερήσιας διάταξης, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018.

Διαβάστε ακόμη

EssilorLuxottica: Το μέρισμα – ρεκόρ που θα λάβουν οι κληρονόμοι του μεγιστάνα των οπτικών Ντελ Βέκιο

Τα νέα γραφεία της ΕΥ στο Μαρούσι – Συμφωνία με Noval Property και Brook Lane Capital (pics + vid)

Αβοκάντο: Η παγκόσμια μανία και η έλλειψή τους από την αγορά

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ