Οι Ελληνικές Αλυκές ΑΕ, σε συνεργασία με τον περιβαλλοντικό μη κερδοσκοπικό φορέα NoWaste21, πραγματοποίησε τους μήνες Μάϊο και Ιούλιο 2022, εκπαιδευτικό πρόγραμμα κυκλικής οικονομίας στους μαθητές των Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Μεσολογγίου, και στους εργαζομένους-προμηθευτές των Ελληνικών Αλυκών.

Για τις ανάγκες του προγράμματος, διενεργήθηκε καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των εγκαταστάσεων των Ελληνικών Αλυκών, και μελέτη της παραγωγικής διαδικασίας και  του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της Εταιρείας με έμφαση στη διαχείριση αποβλήτων, όπου και αναδείχθηκε ο Zero Waste χαρακτήρας της παραγωγικής διαδικασίας της εταιρείας.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, παρατηρήθηκε μια θετική συνεισφορά στην αλληλεπίδραση των αλυκών με το τοπικό οικοσύστημα και την βιοποικιλότητα, καθώς και στη διατήρηση των προστατευόμενων πουλιών της περιοχής.

Επιπλέον μελετήθηκε το υπάρχον σύστημα διαλογής στην πηγή και ανακύκλωσης των Δήμων στους οποίους δραστηριοποιείται η Ελληνικές Αλυκές Α.Ε. προκειμένου να ολοκληρωθεί η εκπαίδευση των εργαζομένων – προμηθευτών με πρακτικές που έχουν άμεση εφαρμογή στους Δήμους τους.

Ξεκινώντας από τα σχολεία, τον Μάιο, πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση στα σχολεία Α’βαθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μεσολογγίου. Η εκπαίδευση έγινε από το έμπειρο επιστημονικό προσωπικό της NoWaste21 και βασίστηκε στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Κυκλική Οικονομία & Μέλλον Χωρίς Απόβλητα» το οποίο είναι εγκεκριμένο από το υπουργείο Παιδείας.

Οι εκπαιδεύσεις ήταν ειδικά διαμορφωμένες στις ανάγκες της κάθε τάξης ώστε οι έννοιες να γίνουν όσο το δυνατό περισσότερο αντιληπτές από όλους τους μαθητές. Η κατανόηση  των οφελών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, είναι η βασική κινητήριος δύναμη που μπορεί να επιφέρει αλλαγές στη συμπεριφορές που γίνονται συνήθειες. Τα παιδιά είναι οι καλύτεροι πρεσβευτές του μηνύματος υιοθέτησης πρακτικών κυκλικής οικονομίας αφού είναι πιο εύκολο να τις διατηρήσουν και στην ενήλικη ζωή αλλά να τις μεταφέρουν και σε γονείς, συγγενείς και φίλους.

Αντίστοιχα, τον μήνα Ιούλιο, πραγματοποιήθηκαν οι εκπαιδεύσεις των εργαζομένων και των εμπλεκόμενων προμηθευτών με τις αλυκές. Το πρόγραμμα, διαμορφώθηκε εξίσου στις ανάγκες των ομάδων εργαζομένων (στελέχη διοίκησης, στελέχη περιβαλλοντικής διαχείρισης, άλλα στελέχη) και τον τύπο εργασιών των τμημάτων ώστε η εκπαίδευση να είναι στοχευμένη και πιο αποτελεσματική.

Η εκπαίδευση των εργαζομένων και η εφαρμογή από αυτούς πρακτικών κυκλικής οικονομίας στο πλαίσιο της εργασίας τους, αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς ένα Κυκλικό μετασχηματισμό, που θα ενισχύσει τις προσπάθειες της εταιρείας προς την Κυκλική Πράσινη Επιχειρηματικότητα.

Σε δήλωσή του ο Διευθύνων Σύμβουλος των Ελληνικών Αλυκών κος Α. Δουμάνογλου τόνισε ότι: «Οι Ελληνικές Αλυκές είναι μια εταιρεία που από την παραγωγική της φύση και δράση λειτουργεί φιλικά προς το περιβάλλον και εργάζεται σταθερά με άξονα το μοντέλο της Κυκλικής Οικονομίας. Θέλουμε να μεταδώσουμε το μήνυμα προς την τοπική μας κοινότητα, προς τους εργαζομένους, συνεργάτες μας και ευρύτερα ότι η Προστασία του Περιβάλλοντος και η Κυκλική Οικονομία μπορούν και πρέπει να γίνουν υπόθεση όλων μας».

Διαβάστε ακόμα:

Wizair: «Rewind» για τις αεροπορικές πτήσεις Άμπου Ντάμπι – Ρωσία

ΡΑΕ: Συμμορφώθηκαν -πλην ενός- οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας για τα τιμολόγια και τις διαφημίσεις