Οι ενεργές επιχειρήσεις ανέρχονται σε 880.349, σύμφωνα με τα στοιχεία για το 2021 που ανακοίνωσε σήμερα η ΕΛΣΤΑΤ, με τη συνολική απασχόλησή τους να φτάνει στα 3.234.412 άτομα. Από τις 880.349 ενεργές επιχειρήσεις, οι 673.609 ήταν ατομικές επιχειρήσεις και οι 539.403 δεν απασχολούσαν μισθωτούς.

Οι τομείς με το μεγαλύτερο πλήθος ενεργών επιχειρήσεων ήταν το χονδρικό και λιανικό εμπόριο με 223.885 επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν το 25,4% του συνόλου των ανωτέρω επιχειρήσεων, οι επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές υπηρεσίες με 148.596 επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν το 16,9% και ακολουθούν οι δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης με 106.072 επιχειρήσεις που αντιστοιχούν σε ποσοστό 12,0%.

Ο αριθμός των γεννήσεων επιχειρήσεων, το έτος 2021, ανήλθε σε 63.597 με συνολική απασχόληση 98.824 άτομα. Από τις 63.597 γεννηθείσες επιχειρήσεις, οι 46.516 ήταν ατομικές επιχειρήσεις και οι 50.465 δεν απασχολούσαν μισθωτούς. Οι τομείς με το μεγαλύτερο πλήθος γεννήσεων επιχειρήσεων ήταν οι επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες με 12.972 επιχειρήσεις (20,4%), το χονδρικό και λιανικό εμπόριο με 12.438 επιχειρήσεις (19,6%) και ακολουθούν οι δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης με 6.768 επιχειρήσεις (10,6%).

Ο αριθμός των θανάτων επιχειρήσεων, το έτος 2021, ανήλθε σε 19.694 με συνολική απασχόληση 26.922 άτομα. Από τις 19.694 θανούσες επιχειρήσεις, οι 18.012 ήταν ατομικές επιχειρήσεις και οι 15.945 δεν απασχολούσαν μισθωτούς. Οι τομείς με το μεγαλύτερο πλήθος θανάτων επιχειρήσεων ήταν το χονδρικό και λιανικό εμπόριο με 5.371 επιχειρήσεις (27,3%), οι επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες με 3.087 επιχειρήσεις (15,7%) και οι δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης με 2.941 επιχειρήσεις (14,9%).

Οι επιχειρήσεις υψηλής ανάπτυξης

Η ΕΛΣΤΑΤ εντόπισε το 2021 στην Ελλάδα 5.962 επιχειρήσεις υψηλής ανάπτυξης, οι οποίες απασχολούσαν 355.342 μισθωτούς. Ως επιχειρήσεις υψηλής ανάπτυξης χαρακτηρίζονται εκείνες που απασχολούσαν 10 μισθωτούς κατά το έτος 2018 και είχαν μέση ετήσια αύξηση του αριθμού των μισθωτών άνω του 10% ετησίως, για την περίοδο 2018 – 2021.

Το μεγαλύτερο πλήθος των επιχειρήσεων με υψηλό ρυθμό ανάπτυξης καταγράφηκε στον τομέα Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης, με 1.500 επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν το 25,2% του συνόλου των ανωτέρω επιχειρήσεων και 56.248 μισθωτούς, με τους τομείς του Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου, με 1.245 επιχειρήσεις (20,9%) και 74.362 μισθωτούς και της Μεταποίησης με 923 επιχειρήσεις (15,5%) και 56.538 μισθωτούς, να ακολουθούν.

Παράλληλα, εντοπίστηκαν 787 νεαρές επιχειρήσεις υψηλής ανάπτυξης (γαζέλες) με 37.602 μισθωτούς. Ως νεαρές επιχειρήσεις υψηλής ανάπτυξης για το έτος 2021 προσδιορίζονται οι επιχειρήσεις που είχαν συσταθεί εντός του 2016 ή 2017, απασχολούσαν 10 μισθωτούς κατά το έτος 2018 και είχαν μέση ετήσια αύξηση
του αριθμού των μισθωτών άνω του 10% ετησίως, για την περίοδο 2018 – 2021.

Το μεγαλύτερο πλήθος των νεαρών επιχειρήσεων με υψηλό ρυθμό ανάπτυξης (γαζέλες) καταγράφηκε στον τομέα Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης, με 322 επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν το 40,9% του συνόλου των ανωτέρω επιχειρήσεων και 10.521 μισθωτούς, με τους τομείς του Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου, Επισκευής Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσυκλετών, με 120 επιχειρήσεις (15,2%) και 3.802 μισθωτούς και της Εκπαίδευσης με 61 επιχειρήσεις (7,8%) και 2.258 μισθωτούς, να ακολουθούν.

Οι ξένες επιχειρήσεις

Κατά το έτος 2021 δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα 4.575 αλλοδαπές συνδεόμενες επιχειρήσεις στους τομείς της βιομηχανίας, των κατασκευών, του εμπορίου και των υπηρεσιών. Από τα αποτελέσματα της έρευνας για το έτος 2021 προκύπτει ότι ο συνολικός κύκλος εργασιών των αλλοδαπών συνδεόμενων επιχειρήσεων ανήλθε στα 62,1 δισ. ευρώ.

Η αξία παραγωγής και η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία των επιχειρήσεων αυτών ανήλθαν στα 38,4 και 15,3 δισ. ευρώ, αντίστοιχα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι αλλοδαπές συνδεόμενες επιχειρήσεις των προαναφερθέντων τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων, δαπάνησαν 49,3 δισ. ευρώ για αγορές αγαθών και υπηρεσιών στο πλαίσιο της δραστηριότητάς τους κατά το έτος 2021, εκ των οποίων 25,9 δισ. ευρώ αφορούσαν σε αγορές αγαθών και υπηρεσιών με σκοπό τη μεταπώλησή τους στην κατάσταση στην οποία παρελήφθησαν, χωρίς επεξεργασία.

Κατά το έτος 2021, ο αριθμός των απασχολούμενων ατόμων στις αλλοδαπές συνδεόμενες επιχειρήσεις ήταν 247.790 και οι δαπάνες προσωπικού ανήλθαν στα 7,4 δισ. ευρώ. Επίσης, οι επιχειρήσεις αυτές πραγματοποιήσαν ακαθάριστες επενδύσεις σε υλικά αγαθά ύψους 1,3 δισ. ευρώ.

Από τα στοιχεία της έρευνας παρατηρείται ότι οι συνδεόμενες επιχειρήσεις, οι οποίες εδρεύουν στην Ελλάδα και έχουν άνω του 50% συμμετοχή στο μετοχικό τους κεφάλαιο από την αλλοδαπή, σε σχέση με το σύνολο των επιχειρήσεων που δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα, στους τομείς της βιομηχανίας, των κατασκευών, του εμπορίου και των υπηρεσιών, κατά το έτος 2021, αντιστοιχούν στο:

0,5% του συνολικού αριθμού επιχειρήσεων,
19,3% του συνολικού κύκλου εργασιών,
18,8% της συνολικής αξίας παραγωγής,
20,5% της συνολικής προστιθέμενης αξίας σε τιμές κόστους συντελεστών παραγωγής (ακαθάριστη προστιθέμενη αξία),
18,8% των συνολικών αγορών αγαθών και υπηρεσιών,
7,7% του συνόλου των απασχολούμενων, των εν λόγω τομέων οικονομικής δραστηριότητας.

Διαβάστε ακόμα

Μητσοτάκης: Μείωση 50% στο τέλος επιτηδεύματος για τους επαγγελματίες που δηλώνουν πάνω από τον κατώτατο μισθό

Τα σενάρια για τη μείωση των τεκμηρίων

Αλλαγές σε όρους δόμησης, φωτοβολταϊκά, parking και data centers

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ