Ο κ. Δημήτριος Θεοδωρακάτος του Νικολάου ορίστηκε ως νέος Επικεφαλής της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση:

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής «Εταιρεία»), ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και το άρθρο 2 παραγρ. 2 περίπτωση (ε) της υπ’ αρίθμ. 3/347/12.07.2005 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι δυνάμει της από 18.08.2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ο κ. Δημήτριος Θεοδωρακάτος του Νικολάου ορίσθηκε ως νέος Επικεφαλής της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας με ισχύ από τις 19.08.2022, σε αντικατάσταση του αποχωρήσαντος από την ανωτέρω θέση, κ. Αλεξάνδρου Κομπότη του Νικολάου, με ισχύ από την ίδια ως άνω ημερομηνία.

Διαβάστε ακόμη

Ηλεκτρικό ρεύμα: Αυξημένες οι τιμές τον Σεπτέμβριο – Το Σάββατο οι ανακοινώσεις

Tι να προσέξετε προτού δώσετε το ακίνητό σας για ενοικίαση – Όλα τα SOS

Γερμανία: Τρομακτική αύξηση της εξάρτησης της οικονομίας από την Κίνα