Με ενισχυμένο ρυθμό σε σχέση με αυτόν που παρατηρήθηκε στο πρώτο τρίμηνο του έτους συνεχίστηκε η αύξηση εσόδων της Entersoft στο εξάμηνο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωσή της σε επίπεδο Ομίλου τα έσοδα ανήλθαν σε 12,58 εκ. Ευρώ έναντι 8,03 εκ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση 57%.

Τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου αυξήθηκαν με ακόμα μεγαλύτερο ρυθμό από αυτό των εσόδων και ανήλθαν σε 4,16 εκ. Ευρώ, έναντι 2,62 εκ Ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο σημειώνοντας αύξηση 59%.

Το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης των εσόδων οφείλεται σε οργανική ανάπτυξη για όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του Ομίλου ενώ οι πρόσφατες εξαγορές συνέβαλαν σε μικρότερο ποσοστό. Στο τρέχον εξάμηνο έχουν για πρώτη φορά ενσωματωθεί και τα αποτελέσματα από τις εξαγορές της δραστηριότητας Plexis ERP από την εταιρεία Computer Life καθώς και τα έσοδα της Optimum, ενώ η Wedia έχει ενοποιηθεί μόνο για το δεύτερο τρίμηνο. Οι επιδόσεις αυτές ενισχύουν ακόμα περισσότερο το ανεκτέλεστο έργων για το δεύτερο εξάμηνο και δημιουργούν βάσιμες προσδοκίες για όλη τη χρονιά. Σημαντική είναι επίσης η άνοδος των ετησίως επαναλαμβανομένων εσόδων από συμβόλαια νέων εκδόσεων λογισμικού, αλλά και τα συνδρομητικά έσοδα από την παροχή λογισμικού ως υπηρεσία (Software as a Service SaaS) και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής τιμολόγησης (e-Invoicing).

Τα ρευστά διαθέσιμα του Ομίλου συνέχισαν να αυξάνονται και διαμορφώθηκαν στο τέλος του εξαμήνου σε περίπου 7,92 εκ ευρώ, παρά την εκταμίευση ποσών τόσο για την εξαγορά της Wedia και την αναδιοργάνωση στην Optimum όσο και για τη διανομή μερίσματος για την Χρήση 2020 ποσού 1,8 εκ Ευρώ. Τα αυξημένα αυτά διαθέσιμα, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα δανεισμού, δίνουν επιπλέον επενδυτικές δυνατότητες που η διοίκηση εκτιμά ότι για την τρέχουσα χρονιά μπορούν να ανέλθουν σε 13-15 εκ ευρώ.

Η εταιρεία θα συνεχίσει την προσπάθεια για έντονη αναπτυξιακή πορεία συνδυάζοντας νέες εξαγορές και έντονη οργανική ανάπτυξη. Παράλληλα σχεδιάζει δυναμική είσοδο σε νέες αγορές με επενδύσεις σε προϊόντα που πρόσφατα αποφάσισε η Διοίκησή της.

Συγκεκριμένα αποφασίστηκαν επενδύσεις, μέσω της θυγατρικής Wedia, σε νέα προϊόντα για Business to Business eCommerce αλλά και για απαιτητικά Business to Consumer (B2C eShops) σε συνδυασμό με τα Backoffice CRM και Analytics προϊόντα της Entersoft.

Ταυτόχρονα η Entersoft επενδύει σε νέο προϊόν για τη Διαχείριση Προσωπικού, Ωρομέτρησης και Μισθοδοσίας και ετοιμάζει την είσοδό της στην ανερχόμενη αυτή αγορά.

Στο πρώτο εξάμηνο κλείστηκαν νέες εμπορικές συμφωνίες στο χώρο των ERP, CRM, Retail και Mobile Field Sales (SFA) συστημάτων με αρκετές μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις όπως ενδεικτικά οι MARKS AND SPENCER, οι αλυσίδες λιανικής COOK SHOP, ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ και BAG Stories, η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΩΝ ΒΕΧΡΩ, η Βιομηχανία Φαρμακευτικής Κάνναβης ΤΙΚΟΥΝ ΟΛΑΜ, η εταιρεία Ενέργειας Eunice Laboratories, η ΕΤΠΑ Packaging, η Innovis Pharma, η FlexCar, η ΣΟΥΡΩΤΗ ΑΕ, η ΣΜΥΡΔΕΞ ΑΕ και εκατοντάδες άλλες μικρότερες εταιρείες.

Στο χώρο του λογισμικού WMS και αυτοματισμών για μεγάλες αποθήκες κλείστηκαν συμφωνίες τόσο από τη μητρική όσο και από τη θυγατρική Optimum με μεγάλους Ομίλους όπως ΔΕΛΤΑ Τρόφιμα, Neurosoft (θυγατρική του ΟΠΑΠ), Damavand, η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Φαρμακοποιών ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, εταιρείες 3PL όπως η ΑΘΗΝΑΙΚΗ και η Parametros Logistics και αρκετές μικρότερες εταιρείες. Η θυγατρική Retail-Link A.E. συνέχισε την πετυχημένη πορεία της με νέες συμφωνίες για τις υπηρεσίες EDI, ηλεκτρονικής τιμολόγησης κι ηλεκτρονικών βιβλίων ΑΑΔΕ με σημαντικές εταιρείες όπως η CardLink, Esti Foods, DunaPack Packaging, Somfy Hellas, Amdocs Hellas, Υφαντής, Σουρωτή, ΒΙΟΜΑΛ, Γέγος Super Market και πολλές άλλες μικρότερες εταιρείες.