ΟΜΙΛΟΣ ENTERSOFT

Τα ρευστά διαθέσιμα του Ομίλου αυξήθηκαν στα 7,92 εκ ευρώ, παρά την εκταμίευση ποσών τόσο για την εξαγορά της Wedia και την αναδιοργάνωση στην Optimum όσο και για τη διανομή μερίσματος για την Χρήση 2020 ποσού 1,8 εκ Ευρώ

Η αναπτυξιακή πορεία του 2020 προήλθε απόοργανική ανάπτυξη λόγω της απόκτησης πολλών νέων σημαντικών πελατών σε όλα τα βασικά προϊόντα και υπηρεσίες της (ERP, CRM, WMS, ηλεκτρονική τιμολόγηση, Cloud Services κλπ)