Στο μικροσκόπιο της Επιτροπή Ανταγωνισμού έχει μπει η απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της “ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ” επί της “MIG ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ” προκειμένου να διαπιστωθεί αν έγινε εκπρόθεσμη υποβολή της γνωστοποίησης συγκέντρωσης.

Ειδικότερα, η Επιτροπή Ανταγωνισμού ανακοίνωσε σήμερα ότι θα συνεδριάσει, στις 17 Ιουλίου 2024 για να εξετάσει, κατόπιν της σχετικής έκθεσης του αρμόδιου Εισηγητή, εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 6 παρ. 4, σε συνδυασμό με τα άρθρα 6 παρ. 1 και 2, του άρθρου 9 παρ. 1, και του άρθρου 38 παρ. 3 του ν. 3959/2011 σχετικά με την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ» επί της «MIG ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ».

Σύμφωνα με την Εισήγηση,  προτείνεται να διαπιστωθεί η εκπρόθεσμη γνωστοποίηση και η πρόωρη πραγματοποίηση της συγκέντρωσης, που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ» επί της «MIG ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (και την οποία εξαγορά η ΕΑ ενέκρινε με την υπ. αριθ. 815/2023 Απόφαση της) , κατά παράβαση των άρθρων 6 παρ. 1 και 9 παρ. 1 του Ν. 3959/2011.

Επίσης προτείνεται να επιβληθεί στην Τράπεζα Πειραιώς, ως την υπόχρεη εταιρεία σε γνωστοποίηση, πρόστιμο, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 παρ. 4 και το άρθρο 9 παρ. 1 του Ν. 3959/2011  ενώ τέλος δεν διαπιστώνεται η παροχή ανακριβών ή ελλιπών ή παραπλανητικών πληροφοριών.

Υπενθυμίζεται ότι η Εισήγηση δεν είναι δεσμευτική για την ΕΑ, η οποία θα αποφασίσει συνεκτιμώντας τα δεδομένα της αποδεικτικής διαδικασίας, τις απόψεις της Τράπεζας Πειραιώς και τις απόψεις τυχόν τρίτων μερών.

Διαβάστε ακόμη 

Mytilineos: Απόλυτα επιτυχές το placement – Ψήφος εμπιστοσύνης στον δρόμο για το LSE

Προχωρά το πλάνο για τη FiberGrid, παίρνει «προίκα» από τη ΔΕΗ (pics)

Επαγγελματίες: Ένας στους 700 αμφισβητεί το εκκαθαριστικό

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ