Την τροποποίηση των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η Μυτιληναίος στο πλαίσιο της εξαγοράς της «Επεξεργασίας Αλουμινίου Μεταλλοβιομηχανία ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ» αποφάσισε η Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση αίρονται οι τέσσερις απ’ τους πέντε όρους ενώ ο πέμπτος, που αφορά την παροχή υπηρεσιών αναχύτευσης καθαρών απορριμμάτων αλουμινίου για τις ανάγκες υφιστάμενων και φερέγγυων πελατών της ΕΠΑΛΜΕ, επεκτείνεται.

Συγκεκριμένα, η Μυτιληναίος υποχρεούται να διατηρήσει την παροχή υπηρεσιών αναχύτευσης καθαρών απορριμμάτων αλουμινίου για τις ανάγκες των υφιστάμενων και φερέγγυων πελατών της ΕΠΑΛΜΕ, εφόσον τηρούνται οι μεταξύ τους εμπορικές συμφωνίες, σε ποσοστό 50% επί της παραγωγής του χυτηρίου που παρασχέθηκε κατά το έτος 2018 αναφοράς, της υπ’ αριθ. 682/2019 Απόφασης της ΕΑ (ήτοι σε 12.859 τόνους).

Η νέα διαμορφωμένη δέσμευση θα έχει ισχύ 2 ετών, διάστημα το οποίο κρίνεται πρόσφορο και αναλογικό για τους σκοπούς της παρούσας υπόθεσης ενώ με την λήξη της ως άνω διάρκειας η δέσμευση θα παύσει αυτοδικαίως και οριστικά να ισχύει.

Σημειώνεται πως οι υπόλοιπες τέσσερις δεσμεύσεις που είχαν επιβληθεί αρχικά με απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και πλέον αίρονται, προέβλεπαν:

  • να μην εξαρτάται η παροχή υπηρεσιών αναχύτευσης καθαρών απορριμμάτων αλουμινίου στους πελάτες της ΕΠΑΛΜΕ από τον όρο της προμήθειας των εν λόγω πελατών με πρωτόχυτο αλουμίνιο παραγωγής της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (πρώην ΑτΕ)
  • να μην εξαρτάται η προμήθεια πρωτόχυτου αλουμινίου παραγωγής της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ από τον όρο παροχής υπηρεσιών αναχύτευσης καθαρών απορριμμάτων αλουμινίου από την ΕΠΑΛΜΕ,
  • να μην δεσμεύουν τους πελάτες τους με οποιονδήποτε όρο αποκλειστικότητας αναφορικά με προμήθεια δευτερόχυτου αλουμινίου και παροχή υπηρεσιών αναχύτευσης, σε γραπτές ή προφορικές συμφωνίες που συνάπτουν,
  • να δημοσιεύσουν στην ηλεκτρονική τους ιστοσελίδα δελτίο τύπου καθώς και να αποστείλουν ενημερωτικές επιστολές σε όλους τους διελαστές, οι οποίοι είναι πελάτες τους, γνωστοποιώντας τις ανωτέρω δεσμεύσεις.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού έχει ως εξής:

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΕΑ), με την υπ’ αριθ. 812/2023 ομόφωνη Απόφασή της, κατόπιν σχετικής Εισήγησης και της Ακροαματικής Διαδικασίας, αποφάσισε:την άρση των Δεσμεύσεων υπό Α), Β), Δ) και Ε), της υπ’ αριθ. 682/2019 προηγούμενης Απόφασης της ΕΑ.

Ως προς την δέσμευση Γ), κατόπιν της διαδικασίας επανεξέτασης, η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ υποχρεούται να διατηρήσει την παροχή υπηρεσιών αναχύτευσης καθαρών απορριμμάτων αλουμινίου για τις ανάγκες των υφιστάμενων και φερέγγυων πελατών της ΕΠΑΛΜΕ, εφόσον τηρούνται οι μεταξύ τους εμπορικές συμφωνίες, σε ποσοστό 50% επί της παραγωγής του χυτηρίου που παρασχέθηκε κατά το έτος 2018 αναφοράς, της υπ’ αριθ. 682/2019 Απόφασης της ΕΑ (ήτοι σε 12.859 τόνους).

Η νέα διαμορφωμένη υπό Γ) δέσμευση θα έχει ισχύ 2 ετών σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 682/2019 Απόφασης της ΕΑ, διάστημα το οποίο κρίνεται πρόσφορο και αναλογικό για τους σκοπούς της παρούσας υπόθεσης ενώ με τη λήξη της ως άνω διάρκειας η δέσμευση θα παύσει αυτοδικαίως και οριστικά να ισχύει.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της Απόφασης, κατόπιν της αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των υφιστάμενων δεσμεύσεων, των συνθηκών ανταγωνισμού, αποφασίστηκε η άρση των Δεσμεύσεων υπό Α), Β), Δ) και Ε) της υπ’ αριθ. 682/2019 Απόφασης της ΕΑ, δεδομένου ότι οι δεσμεύσεις υπό Α), Β), Δ) , αφορούν ούτως η άλλως σε αμιγώς αποχή από καταχρηστικές πρακτικές, ούτως η άλλως απαγορευμένες δυνάμει των άρθρων 2 του ν. 3959/2011 και 102 ΣΛΕΕ και άρα δεν έχουν αυτοτελές δεσμευτικό περιεχόμενο, ενώ για την Ε) παρέλκει οποιαδήποτε περαιτέρω αξιολόγηση, καθώς η υποχρέωση ενημέρωσης των πελατών της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ/ΕΠΑΛΜΕ τηρήθηκε.

Ως προς την δέσμευση Γ) συνεκτιμήθηκαν από την ΕΑ:

i) η απουσία σημαντικής και οριστικής μεταβολής των συνθηκών αγοράς υπό την έννοια της απουσίας πραγματικής και οριστικής εισόδου νέου ανταγωνιστή-χυτηρίου και της δημιουργίας εναλλακτικής λύσης για τις επιχειρήσεις διέλασης,

ii) η διαφαινόμενη μελλοντική δραστηριοποίηση σημαντικού πελάτη της ΕΠΑΛΜΕ

iii) η σταδιακή στροφή ενός έτερουσημαντικού πελάτη της ΕΠΑΛΜΕ προς πιθανές εναλλακτικές λύσεις όπως εταιρείες/χυτήρια του εξωτερικού ως τάση διεύρυνσης της αγοράς και

iv) η εκφρασμένη βούληση της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ να προβεί σε επέκταση της συνολικής δυναμικότητας του συγκεκριμένου χυτηρίου αλουμινίου προς πλήρωση των σχετικών στόχων μείωσης των άμεσων και έμμεσων εκπομπών ρύπων στην παραγωγή αλουμινίου για την προστασία του περιβάλλοντος και άρα κρίνεται η διατήρηση στο ήμισυ της παραγωγής του έτους αναφοράς της σχετικής υπό Γ) δέσμευσης και για διάστημα 2 ετών, ως αναλογική και προσήκουσα.

Διαβάστε ακόμη

Θεόδωρος Κόντες: «Υπάρχει ανάγκη αναμόρφωσης του δικτύου τουριστικών λιμένων – μαρίνων»

Ο ΟΠΑΠ γίνεται η Νο2 «ακριβότερη» εταιρεία στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Έρευνα για τα σούπερ μάρκετ: Ανεβαίνει ο τζίρος, σταθερή η κατανάλωση (λίστα)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ