Το «πράσινο» φως για την ανανέωση της έγκρισης και των όρων απόκτησης ιδίων μετοχών για επιπλέον 24 μήνες έδωσε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Mytilineos, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Όπως αναφέρεται, η Έκτακτη ΓΣ των μετόχων της Μυτιληναίος πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2024 και ώρα 13.00 στα γραφεία της εταιρείας, ενώ παρέστησαν νόμιμα (είτε με φυσική παρουσία είτε συμμετέχοντας από απόσταση με τηλεδιάσκεψη είτε συμμετέχοντας στην ψηφοφορία με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενη πριν τη συνέλευση) μέτοχοι εκπροσωπούντες 81.332.312 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι 58,92% επί συνόλου 138.049.966 κοινών ονομαστικών μετοχών με ψήφο1.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί του μοναδικού θέματος ημερήσιας διάταξης και συγκεκριμένα ενέκρινε την ανανέωση της έγκρισης και των όρων απόκτησης ιδίων μετοχών για επιπλέον είκοσι τέσσερις (24) μήνες, με ανώτατο αριθμό μετοχών, που θα αποκτηθούν (συμπεριλαμβανομένων των μετοχών τις οποίες έχει ήδη αποκτήσει η Εταιρεία και διατηρεί), συνολικά μέχρι 14.289.116 (142.891.161 Χ 10%).

Οι νέες αγορές, μέχρι συμπληρώσεως του 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, θα πραγματοποιούνται εντός εύρους τιμών που θα κυμαίνεται μεταξύ €0,97 (κατώτατη τιμή) έως €50 (ανώτατη τιμή) ανά μετοχή.

Οι ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία σε κάθε χρονική στιγμή (συμπεριλαμβανομένων των ιδίων μετοχών, τις οποίες έχει ήδη αποκτήσει και διατηρεί) προορίζονται για κάθε σκοπό και χρήση που επιτρέπεται από τη νομοθεσία (περιλαμβανομένων, ενδεικτικά και χωρίς περιορισμό, της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου και της ακύρωσής τους, ή/και της διάθεσής τους στο προσωπικό ή/και σε μέλη της διοίκησης της Εταιρείας ή/και συνδεδεμένης εταιρείας) και σύμφωνα με αυτή. Επίσης, δόθηκε εξουσιοδότηση στο διοικητικό συμβούλιο για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης.

Η Εταιρεία θα δημοσιεύσει και αναρτήσει στην ιστοσελίδα της www.mytilineos.com χωριστή ανακοίνωση με τα αναλυτικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας για κάθε απόφαση που ελήφθη επί των ανωτέρω θεμάτων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 133 παρ. 2 του ν. 4548/2018.

1 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 50 του Ν. 4548/2018, οι 4.841.195 ίδιες μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου 142.891.161 μετοχών, δεν υπολογίστηκαν για τους σκοπούς της απαρτίας και της ψηφοφορίας

Διαβάστε ακόμη

Χάρης Βαφειάς: Ρεκόρ όγκου συναλλαγών έκανε η C3is στο αμερικανικό χρηματιστήριο

BofA: Τρεις κινητήριες δυνάμεις πίσω από την ελληνική οικονομία – Οι προβλέψεις για φέτος και το 2025 (γραφήματα)

Πλειστηριασμοί: Ποιος θα… πρωτοπάρει από το «Πρωτεύς»; (pics)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ