Η Τακτική Γενική Συνέλευση, που πραγματοποιήθηκε στις 4 Σεπτεμβρίου 2023, εξέλεξε πέντε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΑΘ, λόγω λήξης θητείας τεσσάρων μελών και παραίτησης ενός μέλους, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση

Το Διοικητικό Συμβούλιο, στην 23η συνεδρίασή του, στις 5 Σεπτεμβρίου 2023, συγκροτήθηκε  σε Σώμα ως εξής:

Αγις Παπαδόπουλος, Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό μέλος, με θητεία από 04/09/2023 έως  03/09/2027.

Άνθιμος Αμανατίδης, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος, με θητεία έως 29/04/2024.

Γρηγόριος Πενέλης, Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο, Μη εκτελεστικό μέλος, με θητεία από 04/09/2023 έως 03/09/2027

Νικόλαος Κλείτου, Ανεξάρτητο, Μη εκτελεστικό μέλος, με θητεία από 04/09/2023 έως  03/09/2027.

Σοφία Αμμανατίδου, Ανεξάρτητο, Μη εκτελεστικό μέλος, με θητεία έως 29/04/2024.

Κατερίνα Τσικαλουδάκη, Μη εκτελεστικό μέλος, με θητεία έως 29/04/2024.

Μαρία Πεταλά, Ανεξάρτητο, Μη εκτελεστικό μέλος, με θητεία έως 29/04/2024.

Ιωάννης Τσιτσόπουλος, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος, με θητεία από 04/09/2023 έως 03/09/2027.

Ιωάννα Δοβλέτογλου, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος, με θητεία από 04/09/2023 έως 03/09/2027.

Γεώργιος Αρχοντόπουλος, Εκπρόσωπος εργαζομένων, Mη εκτελεστικό μέλος, με θητεία έως 18/06/2024.

Δημήτριος Μαυρόπουλος Εκπρόσωπος εργαζομένων, Mη εκτελεστικό μέλος, με θητεία έως 18/06/2024.