Επιχειρήσεις

Folli Follie: «Όχι» Κουτσολιούτσων στη συμφωνία εξυγίανσης – Πώς θα αντιδράσει η διοίκηση

  • Νίκος Χρυσικόπουλος


Μέσω των νομικών τους αντιπροσώπων, καταψήφισαν την έγκριση της συμφωνίας στη Γ.Σ. και προέβλεψαν άτακτη χρεοκοπία της FF - Η ανακοίνωση της εταιρείας 

Στην καταψήφιση της συμφωνίας εξυγίανσης της Folli Follie προχώρησαν οι Δημήτρης και Τζώρτζης Κουτσολιούτσος στη σημερινή επαναληπτική γενικής συνέλευση των μετόχων. Δεδομένου ότι αθροιστικά οι δύο βασικοί μέτοχοι κατέχουν ποσοστό 38,5% των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας, δεν εγκρίθηκε το σχέδιο εξυγίανσης.

Στη ΓΣ που ως μοναδικό θέμα είχε την έγκριση της συμφωνίας επετεύχθη η απαιτούμενη απαρτία του 54,5% και οι μέτοχοι κλήθηκαν να ψηφίσουν για την αποδοχή ή μη της συμφωνίας εξυγίανσης.

Η διοίκηση της εταιρείας εισηγήθηκε στους μετόχους την έγκριση της συμφωνίας εξυγίανσης ως «συμφέρουσα» εξηγώντας πως η Folli Follie απαλλάσσεται από την πλειονότητα των οφειλών της προς τρίτους, πλην των οφειλών προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ, τις οποίες όμως αναλαμβάνει να αποπληρώσει πλήρως η OpsCo για λογαριασμό της FF. Επιπλέον, θα διατηρήσει συμμετοχή 10% στην OpsCo, από την οποία η εταιρεία θα λαμβάνει ετήσια αμοιβή 150.000 ευρώ για την κάλυψη των λειτουργικών της αναγκών για χρονικό διάστημα οκτώ ετών, μετά το οποίο προβλέπεται ότι η εταιρεία θα δύναται να εισπράττει μέρισμα ως μέτοχος της OpsCo. Τέλος, μέσω της εφαρμογής της συμφωνίας εξυγίανσης η FF καθίσταται φερέγγυα και βιώσιμη, ενώ σε περίπτωση πτώχευσης η εταιρική περιουσία δεν επαρκεί για την ικανοποίηση των πιστωτών.

Οι νομικοί αντιπρόσωποι των Δημήτρη και Τζώρτζη Κουτσολιούτσου καταψήφισαν τη συμφωνία, ισχυριζόμενοι μεταξύ άλλων πως το σχέδιο δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα των μετόχων, των εργαζομένων και του Δημοσίου ενώ έκαναν αναλυτική παρουσίαση των στοιχείων της συμφωνία που αμφισβητούν.

Οι Δημήτρης και Τζώρτζης Κουτσολιούτσος, μέσω των αντιπροσώπων τους, ανέφεραν επίσης πως το σχέδιο εξυγίανσης «με μαθημετική ακρίβεια οδηγεί στην άτακτη χρεοκοπία της εταιρείας», ενώ αμφισβήτησαν βασικές παραδοχές του και οικονομικά στοιχεία που σε αυτό περιλαμβάνονται.

Να σημειωθεί ότι η Fosun δεν παρέστη στη Γενική Συνέλευση, αλλά ούτε και εκπρόσωποι του Δημοσίου.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Δημήτρης Κουτσολιούτσος:

«Παραστάθηκα σήμερα 22.3.2021 δια των πληρεξουσίων δικηγόρων μου στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της FOLLI FOLLIE ΑΕΒΤΕ προκειμένου να εκφέρω τη γνώμη μου, όπως μου ζητήθηκε, για τη Συμφωνία Εξυγίανσης που έχει υπογράψει η Διοίκηση της Εταιρείας με τους πιστωτές της. Δυστυχώς ήμουν αναγκασμένος να καταψηφίσω την πρόταση εξυγίανσης γιατί αυτή αφενός δεν πληροί τους όρους τους νόμου, και συνεπώς δεν μπορεί να γίνει δεκτή από το δικαστήριο, και αφετέρου γιατί το Επιχειρηματικό Σχέδιο που τη συνοδεύει είναι βασισμένο σε πλασματικά στοιχεία που ακόμη και αν ήθελαν υποτεθούν αληθινά, και πάλι η Εταιρεία οδηγείται με μαθηματική ακρίβεια στην χρεοκοπία και όσοι εργαζόμενοι έχουν απομείνει στην ανεργία.

Ειδικότερα, η Συμφωνία Εξυγίανσης θα πρέπει να απορριφθεί αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο γιατί δεν την έχει αποδεχθεί το 40% των εμπραγμάτως εξασφαλισμένων πιστωτών, και ειδικότερα η Attica Bank που διατηρεί προσημείωση υποθήκης, αλλά και δεν διασφαλίζει τα συμφέροντα του Ελληνικού Δημοσίου και των Ασφαλιστικών Ταμείων, τα οποία καλούνται να επιτρέψουν τη μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας προς τους πιστωτές χωρίς να αναλαμβάνει κανείς την υποχρέωση να εξοφλήσει τις ρυθμισμένες οφειλές προς αυτά. Το ίδιο ισχύει για τους πρώην εργαζόμενους, των οποίων οι απαιτήσεις για δεδουλευμένα και αποζημιώσεις παραμένουν επίσης στην απογυμνωμένη από περιουσιακά στοιχεία παλιά Εταιρεία.

Μοναδικός κερδισμένος από τη Συμφωνία Εξυγίανσης είναι το επενδυτικό σχήμα -αγνώστων λοιπών στοιχείων- με το ευφάνταστο όνομα ARENA το οποίο παρείχε στην εταιρεία βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση 13.007.018,00 ευρώ με υπερπρονόμιο εξασφάλισης πάνω στα ακίνητα ΜΙΝΙΟΝ και Κορωπίου (αξίας κατά τη Διοίκηση της Εταιρείας 23.500.000,00 ευρώ). Στο Επιχειρηματικό Σχέδιο δεν προβλέπεται η αποπληρωμή της χρηματοδότησης αυτής, οπότε η απώλεια των ακινήτων είναι πλέον δεδομένη. Από τα χρήματα αυτά 7.750.000,00 ευρώ έχουν ήδη δοθεί για εξόφληση τιμολογίων πάσης φύσεως συμβούλων που ουδεμία σχέση έχουν με τη λειτουργία και το αντικείμενο της επιχείρησης.

Το αβάσιμο του Επιχειρηματικού Σχεδίου καταδεικνύεται και από το γεγονός ότι το κατεχόμενο πακέτο μετοχών της DUFRY αναφέρεται στο ισοζύγιο της 30.9.2020 που επισυνάπτεται στην αίτηση επικύρωσης της Συμφωνίας Εξυγίανσης προς το δικαστήριο ως έχον αξία 99.995.501,28 ευρώ τη στιγμή που την ίδια ημέρα οι μετοχές αυτές διαπραγματεύονταν στο χρηματιστήριο της Ζυρίχης προς 38.272.972,97 ευρώ (διαφορά 61.722.528,97 ευρώ). Στο ίδιο ισοζύγιο οι απαιτήσεις από πελάτες φέρονται να ανέρχονται σε 22.414.004,18 ευρώ ενώ για την ίδια ημέρα (30.9.2020) το Επιχειρηματικό Σχέδιο προσδιορίζει τις απαιτήσεις από πελάτες σε 37.537.405,30 ευρώ (διαφορά 15.123.401,12 ευρώ)!

Το μελανότερο ωστόσο σημείο της Συμφωνίας Εξυγίανσης έγκειται στο ότι δεν περιλαμβάνει οποιαδήποτε δέσμευση των πιστωτών, που θα καταστούν πλέον κάτοχοι του 90% της νέας εταιρείας που θα δημιουργηθεί με όλα τα περιουσιακά στοιχεία στο Λουξεμβούργο, ότι θα συνεχίσουν την εμπορική δραστηριότητα της επιχείρησης μέσω υποκαταστήματος στην Ελλάδα. Έτσι μια από τις μεγαλύτερες εμπορικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα οδηγείται μετά την απογύμνωσή της από όλα τα περιουσιακά της στοιχεία στην πτώχευση και οι εργαζόμενοι στα σημεία πωλήσεων οδηγούνται και αυτοί στην ανεργία, με προκάλυμμα μια δήθεν εξυγίανση που δεν έχει οποιαδήποτε προοπτική και εχέγγυο επιτυχίας.

Για τους λόγους αυτούς και πολλούς άλλους που περιγράφω στην αναλυτική αιτιολόγηση της ψήφου μου που παρέδωσα σήμερα στον γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης για να περιληφθεί στα Πρακτικά της (επισυνάπτεται), αρνούμαι να εγκρίνω το υπογραφέν Σχέδιο Εξυγίανσης και καλώ τη Διοίκηση της Εταιρείας να εξετάσει εναλλακτικές λύσεις που να ανταποκρίνονται στο συμφέρον όλων των ενδιαφερομένων, πιστωτών, εργαζομένων, μετόχων, Ελληνικού Δημοσίου αλλά και της εθνικής οικονομίας.

Τέλος, απευθύνω μια σειρά από εύλογα ερωτήματα που χρήζουν απαντήσεως για μια εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρεία: Για παράδειγμα, τα πρόσωπα που άσκησαν τη διοίκηση της Εταιρείας τα τελευταία δύο χρόνια διαχειρίστηκαν ταμειακά διαθέσιμα συνολικού ύψους 253.370.000,00 ευρώ και δηλώνουν σήμερα ότι έχουν απομείνει στο ταμείο μόλις 820.000,00 ευρώ. Οικονομικές καταστάσεις έχουν να δημοσιευθούν από τη χρήση 2018. Πότε και ποιος θα λογοδοτήσει άραγε πού δαπανήθηκαν σε δυόμισι χρόνια 252.550.000,00 ευρώ;»

Τα επόμενα βήματα

Μετά από το μπλόκο των Κουτσολιούτσων στη συμφωνία εξυγίανσης, η εταιρεία, όπως έχει αναφέρει το newmoney, προτίθεται νομικά να επιδιώξει την τοποθέτηση ειδικού εντολοδόχου, με στόχο να αντικατασταθούν οι μέτοχοι (δηλαδή οι Δημήτρης και Τζώρτζης Κουτσολιούτσος) που «καταχρηστικά» δεν συναινούν στην εξυγίανσης της εταιρείας.

Συγκεκριμένα, οι νομικοί εκπρόσωποι της εταιρείας θα προχωρήσουν στην κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων ζητώντας το διορισμό του ειδικού εντολοδόχου. Εφόσον το αίτημα γίνει αποδεκτό, θα συγκληθεί εκ νέου γενική συνέλευση με το ίδιο θέμα, δηλαδή την έγκριση της συμφωνίας εξυγίανσης.

Σημειώνεται πως στο κείμενο της συμφωνίας που κατατέθηκε μαζί με την αίτηση, αναφέρεται πως εάν υπάρξουν μέτοχοι που δεν παραστούν ή δεν ψηφίσουν υπέρ της συμφωνίας εξυγίανσης, στο βαθμό που είναι απαραίτητοι για την επίτευξη της απαραίτητης απαρτίας και πλειοψηφίας, τότε θα συγκληθεί νέα Γενική Συνέλευση με το ίδιο θέμα και θα ζητηθεί από το Πτωχευτικό Δικαστήριο, σύμφωνα με το άρθρο 101 παρ.3 του ΠτΚ να διορίσει ειδικό εντολοδόχο προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα παράστασης και ψήφου αντί συγκεκριμένων μετόχων που αρνούνται να συναινέσουν καταχρηστικά.

Διαβάστε ακόμη:

Το disaster story της Μαλαματίνα: «Η σύζυγός μου βούλιαξε την εταιρεία για να αγοράσει lear jet»

Ελλάκτωρ: Τελεσίγραφο εφοπλιστών μέχρι την Παρασκευή για κοινά αποδεκτό ΔΣ

Γιάννης Αγγελικούσης: Σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση μετά από καρδιακή προσβολή