Επιχειρήσεις

Forthnet: Στο 96,83% το ποσοστό της United Group – Ολοκληρώθηκε η δημόσια πρόταση

  • newsroom


Θα ακολουθήσει σε εύλογο χρόνο η σύγκληση ΓΣ των μετόχων με θέμα τη λήψη απόφασης για τη διαγραφή των μετοχών της εταιρείας από το Χ.Α.

Ποσοστό 96,83% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Forthnet συγκέντρωσε η United Group, μετά την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασής της για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της τηλεπικοινωνιακής εταιρείας, επιβεβαιώνοντας το σχετικό δημοσίευμα (Forthnet: Επιτυχής η δημόσια πρόταση – Πιο κοντά στην έξοδο από το Χ.Α) του newmoney.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας προς το Χρηματιστήριο, κατά τη διάρκεια της περιόδου αποδοχής κατατέθηκαν 158 δηλώσεις αποδοχής από μετόχους οι οποίοι αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση, προσφέροντας συνολικά 42.026.923 μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 12,23% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.

Η καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος στους μετόχους που αποδέχθηκαν το προσφερόμενο αντάλλαγμα θα ξεκινήσει περί την 05.03.2021.

Δεδομένου ότι η United κατόπιν της ολοκλήρωσης της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των προσφερθεισών μετοχών, θα κατέχει άμεσα και έμμεσα ποσοστό 96,83% της Forthnet, στη συνέχεια θα συγκληθεί Γενική Συνέλευση των μετόχων με θέμα τη λήψη απόφασης για τη διαγραφή των μετοχών από το Χ.Α. (όπως προβλέπει το άρθρο 17 παρ. 5 του Ν. 3371/2005).

Διαβάστε εδώ ολόκληρη την ανακοίνωση της εταιρείας.

Απόρρητο Απόρρητο