Καθαρά κέρδη ύψους 19,8 εκατ. ευρώ, με αύξηση 71,4% σε σχέση με το 2021, ανακοίνωσε για το 2022 ο Όμιλος Fourlis.

Πιο συγκεκριμένα, ο Όμιλος Fourlis το 2022 παρουσίασε πωλήσεις € 501,4 εκατ. έναντι € 439,8 εκατ., αυξημένες κατά 14,0% σε σχέση με το 2021. Οι ηλεκτρονικές πωλήσεις το 2022 ανήλθαν στα € 69,7 εκατ. σε σχέση με € 77,8 εκατ. το 2021.

Τα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων EBITDA(OPR), ανήλθαν σε € 39,6 εκατ. έναντι € 38,1 εκατ. το 2021. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 20,0 εκατ. έναντι € 12,1 εκατ. το 2021. Τα κέρδη μετά από φόρους ήταν € 19,8 εκατ. αυξημένα κατά 71,4% σε σχέση με το 2021 (€ 11,5 εκατ.)

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου FOURLIS στις 31/12/2022 ήταν € 201,3 εκατ.. Από αυτά, € 102,5 εκατ. (€ 104,6 εκατ. στις 31/12/2021) αφορούν τις εμπορικές δραστηριότητες λιανικής του Ομίλου και € 98,8 εκατ. (€ 31,2 εκατ. στις 31/12/2021) αφορούν τη δραστηριότητα επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία “Trade Estates ΑΕΕΑΠ”.

Η λιανική οικιακού εξοπλισμού και επίπλων (ΙΚΕΑ), παρουσίασε πωλήσεις € 317,6 εκατ. έναντι € 273,4 εκατ. , αυξημένες κατά 16,2%. Oι πωλήσεις στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 15,2% ενώ στις υπόλοιπες χώρες οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 17,4% συγκρινόμενες με το 2021. Το EBITDA(OPR) ανήλθε σε € 30,5 εκατ. έναντι € 25,8 εκατ. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 23,8 εκατ.

Σήμερα, λειτουργούν συνολικά 5 μεγάλα καταστήματα ΙΚΕΑ (3 στην Ελλάδα, 1 στην Κύπρο, και 1 στη Βουλγαρία), 6 μεσαίου μεγέθους καταστήματα (4 στην Ελλάδα και 2 στη Βουλγαρία) και 9 σημεία παραγγελιοληψίας (Pickup-Point) προϊόντων ΙΚΕΑ (6 από αυτά στην Ελλάδα, 2 στην Βουλγαρία και 1 στην Κύπρο). Τέλος, σχεδιάζονται ή είναι υπό κατασκευή τρία νέα μεσαίου μεγέθους καταστήματα στην Ελλάδα με στόχο να λειτουργήσουν τα επόμενα 2-3 χρόνια.

Στη λιανική αθλητικών ειδών (INTERSPORT), οι πωλήσεις ανήλθαν στα € 184,3 εκατ. έναντι € 166,6 εκατ., αυξημένες κατά 10,6%. Στην Ελλάδα οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 10,8% , ενώ στις υπόλοιπες χώρες παρουσιάστηκε μεσοσταθμική αύξηση 10,4%, συγκρινόμενες με το 2021.

Το EBITDA(OPR) ανήλθε σε € 12,4 εκατ. έναντι € 14,2 εκατ. Οι ζημίες προ φόρων ανήλθαν σε € 0,4 εκατ. Ο Όμιλος FOURLIS αριθμεί σήμερα 105 καταστήματα στη λιανική αθλητικών ειδών. Το δίκτυο καταστημάτων Intersport αποτελείται από 57 καταστήματα στην Ελλάδα, 32 στη Ρουμανία, 10 στη Βουλγαρία και 6 στην Κύπρο.

Συνεχίζεται η υλοποίηση του προγράμματος αναβάθμισης του υπάρχοντος δικτύου καταστημάτων με επενδύσεις που έφθασαν τα € 8,8 εκ το 2022. Η επένδυση του Ομίλου Fourlis στον κλάδο προϊόντων υγείας και ευεξίας ξεκίνησε με τη λειτουργία των πρώτων 3 καταστημάτων λιανικής “HOLLAND & BARRETT”, ενώ σύντομα θα είναι σε λειτουργία και ο διαδικτυακός τόπος της εταιρείας. Στόχος είναι η λειτουργία 100 – 120 φυσικών καταστημάτων στις χώρες Ελλάδα, Ρουμανία και Βουλγαρία την επόμενη πενταετία.

Αναφορικά με τα προβλήματα που διεθνώς επηρέασαν την εφοδιαστική αλυσίδα και τη διαθεσιμότητα προϊόντων, κυρίως στον κλάδο οικιακού εξοπλισμού και επίπλων, έχει σημειωθεί σημαντική βελτίωση σε όλα τα επίπεδα, με αποτέλεσμα οι δείκτες διαθεσιμότητας να πλησιάζουν πλέον τα επίπεδα κανονικότητας.

Το κόστος ενέργειας για τη λειτουργία των καταστημάτων και των αποθηκών του Ομίλου, επηρεάστηκε από τις μεγάλες αυξήσεις που παρατηρούνται διεθνώς, και αποτελεί πλέον το 5,4% των λειτουργικών εξόδων για το 2022 σε σχέση με 4,5% στο σύνολο του 2021.

Η Trade Estates ΑΕΕΑΠ, θυγατρική του Ομίλου, έχει στην κατοχή της ακίνητα μικτής εκτιμώμενης αξίας (GAV) € 300 εκ. και καθαρή αξία ενεργητικού (NAV) € 211 εκ.. Η εταιρεία συνεχίζει την υλοποίηση του επενδυτικού της πλάνου αξίας άνω των €250 εκ. μέσω αγορών και ανάπτυξης επιπλέον εμπορικών πάρκων και logistics. Η εισαγωγή της εταιρείας στην αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών εντός του τρέχοντος έτους, παραμένει βασικός στόχος.

Διαβάστε ακόμη

Moody’s: Η ισχυρή πιστωτική ανάπτυξη και τα υψηλότερα επιτόκια ενισχύουν τις ελληνικές τράπεζες

Στην Grimaldi – Μινωϊκές το 67% του λιμένα Ηγουμενίτσας με τίμημα €84 εκατ. – Έπεσαν οι υπογραφές με το ΤΑΙΠΕΔ

TikTok: Καταργείται και στην Ολλανδία από τα τηλέφωνα των δημοσίων υπαλλήλων