Επιχειρήσεις

Fourlis: Στα €185,7 εκατ. οι πωλήσεις το α’ εξάμηνο 2021

  • newsroom


Οι ηλεκτρονικές πωλήσεις το πρώτο εξάμηνο του 2021 έφτασαν τα €43,5 εκατ. σε σχέση με € 27,8 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2020, αυξημένες κατά 57%

Πωλήσεις €185,7 εκατ. παρουσίασε ο Όμιλος Fourlis για το πρώτο εξάμηνο του 2021, αυξημένες κατά 16,5%, έναντι €159,5 εκατ. κατά το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.

Οι ηλεκτρονικές πωλήσεις το πρώτο εξάμηνο του 2021 έφτασαν τα € 43,5 εκατ. σε σχέση με € 27,8 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2020, αυξημένες κατά 57%.

Τα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων EBITDA (OPR), το πρώτο εξάμηνο του 2021 ανήλθαν σε € 13,3 εκατ. έναντι € 5,3 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2020, αυξημένα κατά 155%.

(Στο EBITDA(OPR) δεν συμπεριλαμβάνεται η επιρροή των χρηματοοικονομικών εξόδων σχετιζόμενων με το πρότυπο IFRS16)

Τα κέρδη προ φόρων, το πρώτο εξάμηνο του 2021 ανήλθαν σε € 0,9 εκατ. έναντι ζημιών προ φόρων € 8,3 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2020. Τα κέρδη μετά φόρους για το πρώτο εξάμηνο του 2021 ήταν € 0,6 εκατ.

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου FOURLIS κατά την 30/06/2021 ήταν € 95,9 εκατ., σε σχέση με € 102,8 εκατ. κατά την 30/06/2020 και € 105,4 εκατ. κατά την 31/12/2020.

Η λιανική οικιακού εξοπλισμού και επίπλων (ΙΚΕΑ), παρουσίασε πωλήσεις € 111,4 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2021, αυξημένες κατά 5,1% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2020 (€ 106,0 εκατ.).

Oι πωλήσεις στην Ελλάδα το πρώτο εξάμηνο του 2021 μειώθηκαν κατά 6,5%, ενώ στις υπόλοιπες χώρες οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 24,6% συγκρινόμενες με το πρώτο εξάμηνο του 2020.

Το EBITDA(OPR) το πρώτο εξάμηνο του 2021 ανήλθε σε € 6,9 εκατ. έναντι € 6,5 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2020. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 0,3 εκατ.

Σε συνέχεια του επιτυχημένου ανοίγματος των καταστημάτων ΙΚΕΑ νέας γενιάς στη Βάρνα Βουλγαρίας και πιο πρόσφατα στον Πειραιά, ένα ακόμη κατάστημα αυτής της γενιάς θα ανοίξει τις πόρτες του στο «Mall of Sofia» στη Σόφια, Βουλγαρίας στις 8 Σεπτεμβρίου.

Σήμερα, λειτουργούν συνολικά 9 καταστήματα ΙΚΕΑ, έξι από αυτά στην Ελλάδα, ένα στην Κύπρο, και δύο στη Βουλγαρία.

Επίσης λειτουργούν 9 σημεία παραγγελιοληψίας (Pick-up-Point) προϊόντων ΙΚΕΑ. Έξι από αυτά στην Ελλάδα, δύο στην Βουλγαρία και ένα στην Κύπρο.

Στη λιανική αθλητικών ειδών (INTERSPORT & THE ATHLETE’S FOOT), οι πωλήσεις το πρώτο εξάμηνο του 2021 ανήλθαν στα € 74,2 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση 38,6% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2020 (€ 53,6 εκατ.).

Στην Ελλάδα οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 20,6%, ενώ στις υπόλοιπες χώρες παρουσιάστηκε μεσοσταθμική αύξηση 67,4%, συγκρινόμενες με το πρώτο εξάμηνο του 2020.

Το EBITDA (OPR) το πρώτο εξάμηνο του 2021 ανήλθε σε € 7,5 εκατ. έναντι € -0,3 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2020. Τα κέρδη προ φόρων το πρώτο εξάμηνο του 2021 ανήλθαν σε € 1,6 εκατ.

Ο Όμιλος FOURLIS αριθμεί σήμερα 132 καταστήματα στη λιανική αθλητικών ειδών. Το δίκτυο καταστημάτων Intersport αποτελείται από 54 καταστήματα στην Ελλάδα, 33 στη Ρουμανία, 13 στην Τουρκία, 9 στη Βουλγαρία και 6 στην Κύπρο. Αντιστοίχως λειτουργούν 14 καταστήματα The Athlete’s Foot στην Ελλάδα και 3 στην Τουρκία.

Διαβάστε ακόμη

To επενδυτικό πλάνο για τη μεταμόρφωση του «Πύργου Πειραιά» (pics)

Πώς η Ελλάδα έγινε προορισμός «μαγνήτης» για τα mega yachts αυτό το καλοκαίρι

Όμιλος Αγγελικούση: Το 19ο νεότευκτο δεξαμενόπλοιο-ορόσημο «Maran Antiope»